ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*姥*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -姥-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[姥, lǎo, ㄌㄠˇ] maternal grandmother; midwife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  老 [lǎo, ㄌㄠˇ]
Etymology: [ideographic] An older 老 woman 女; 老 also provides the pronunciation, Rank: 2874

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, ] (informal) mother's mother; maternal grandmother, #12,163 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] grandma (maternal), #16,743 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess; old woman, #16,743 [Add to Longdo]
[yí lǎo lao, ㄧˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, ] mother's mother's sister; great-aunt, #197,885 [Add to Longdo]
进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings [Add to Longdo]
[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] maternal grandfather [Add to Longdo]
[mǔ yé, ㄇㄨˇ ㄧㄝˊ, / ] mother's father, maternal grandfather [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;媼[うば, uba] (n) (1) elderly woman; (2) noh mask of an old woman [Add to Longdo]
貝;雨波貝[うばがい;ウバガイ, ubagai ; ubagai] (n) (uk) (See ホッキ貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
[うばうお;ウバウオ, ubauo ; ubauo] (n) (uk) Aspasma minima (species of clingfish) [Add to Longdo]
[うばざくら, ubazakura] (n) faded beauty [Add to Longdo]
[うばざめ;ウバザメ, ubazame ; ubazame] (n) (uk) (See 馬鹿鮫・ばかざめ) basking shark (Cetorhinus maximus) [Add to Longdo]
捨て[うばすて, ubasute] (n) practice of abandoning old women (practise) [Add to Longdo]
捨て山[うばすてやま, ubasuteyama] (n) mountain where old women were abandoned [Add to Longdo]
彼岸[うばひがん;ウバヒガン, ubahigan ; ubahigan] (n) (uk) (obsc) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula) [Add to Longdo]
目樫[うばめがし;ウバメガシ, ubamegashi ; ubamegashi] (n) (uk) ubame oak (Quercus phillyraeoides) [Add to Longdo]
[やまうば;やまんば, yamauba ; yamanba] (n) mountain witch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top