ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*女*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -女-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[要, yào, ㄧㄠˋ] essential, necessary; to ask for; to coerce; to demand
Radical: , Decomposition:   覀 [, ㄒㄧ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 with hands on her waist 覀, Rank: 26
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口, Rank: 67
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子, Rank: 82
[她, tā, ㄊㄚ] she, her
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 beside you 也, Rank: 91
[女, nǚ, ㄋㄩˇ] woman, girl; female
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A woman turned to the side, Rank: 224
[安, ān, ] peaceful, tranquil, quiet
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 safe in a house 宀, Rank: 232
[始, shǐ, ㄕˇ] to begin, to start; beginning
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  台 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 381
[委, wěi, ㄨㄟˇ] to appoint, to commission, to send
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 457
[威, wēi, ㄨㄟ] might, power, prestige; to dominate
Radical: , Decomposition:   戌 [, ㄒㄩ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] Dominating a woman 女 by force of arms 戈, Rank: 622
[妈, mā, ㄇㄚ] mother, mama
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 750
[姐, jiě, ㄐㄧㄝˇ] elder sister; miss, young lady
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 830
[娘, niáng, ㄋㄧㄤˊ] mother; young girl; woman; wife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 881
[妇, fù, ㄈㄨˋ] married woman; wife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 婦; a woman 女 with a broom 彐, Rank: 932
[婚, hūn, ㄏㄨㄣ] to get married; marriage, wedding
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  昏 [hūn, ㄏㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 942
[姑, gū, ㄍㄨ] father's sister; husband's mother
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [ideographic] An older 古 woman 女; 古 also provides the pronunciation, Rank: 994
[姆, mǔ, ㄇㄨˇ] governess, matron, nanny
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  母 [, ㄇㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1061
[妻, qī, ㄑㄧ] wife
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 holding a broom 十 in her hand 彐, Rank: 1076
[姓, xìng, ㄒㄧㄥˋ] name, family name, surname; clan, people
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1149
[妹, mèi, ㄇㄟˋ] younger sister
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  未 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1185
[妙, miào, ㄇㄧㄠˋ] mysterious, subtle; clever, exquisite, wonderful
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1250
[奶, nǎi, ㄋㄞˇ] milk; breasts; nurse, grandmother
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1278
[婆, pó, ㄆㄛˊ] old woman; grandmother
Radical: , Decomposition:   波 [, ㄅㄛ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1347
[奴, nú, ㄋㄨˊ] slave, servant
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 standing by her master's right hand 又; 女 also provides the pronunciation, Rank: 1402
[媒, méi, ㄇㄟˊ] go-between, matchmaker; medium
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  某 [mǒu, ㄇㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1506
[娜, nà, ㄋㄚˋ] elegant, graceful, delicate
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  那 [, ㄋㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1584
[嫌, xián, ㄒㄧㄢˊ] to hate, to detest; to criticize; to suspect
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  兼 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1826
[娃, wá, ㄨㄚˊ] baby; doll; pretty girl
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A girl 女 made of beautiful jade 圭, Rank: 1833
[妥, tuǒ, ㄊㄨㄛˇ] secure, sound; satisfactory, appropriate
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A hand 爫 over a woman 女, representing control, Rank: 1840
[妖, yāo, ㄧㄠ] strange, weird, supernatural; bewitching, enchanting, seductive
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  夭 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1869
[妨, fáng, ㄈㄤˊ] damage, harm; to impede, to obstruct; to undermine
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1873
姿[姿, zī, ] grace, good looks; bearing, poise, posture
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1899
[奸, jiān, ㄐㄧㄢ] crafty, dishonest, selfish; evil, villainous; adultery
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1992
[姻, yīn, ㄧㄣ] relatives by marriage
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 related by 因 marriage, Rank: 2007
[嫁, jià, ㄐㄧㄚˋ] to marry, to give a daughter in marriage
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  家 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2063
[妄, wàng, ㄨㄤˋ] absurd, foolish, ignorant; rash, reckless, wild
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2097
[婴, yīng, ㄧㄥ] baby, infant; to bother
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2115
[妮, nī, ㄋㄧ] maid, servant girl; cute girl
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  尼 [, ㄋㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2124
[嫂, sǎo, ㄙㄠˇ] sister-in-law, elder brother's wife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  叟 [sǒu, ㄙㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2142
[娇, jiāo, ㄐㄧㄠ] seductive, lovable, tender; pampered; frail
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  乔 [qiáo, ㄑㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2158
[姊, zǐ, ㄗˇ] elder sister
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  ?
Etymology: -, Rank: 2236
[耍, shuǎ, ㄕㄨㄚˇ] to play, to frolic, to amuse
Radical: , Decomposition:   而 [ér, ㄦˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 wearing a beard 而 for disguise, Rank: 2260
[姨, yí, ㄧˊ] aunt, mother's sister
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  夷 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2287
[媚, mèi, ㄇㄟˋ] attractive, charming; to charm, to flatter
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  眉 [méi, ㄇㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2291
[姚, yáo, ㄧㄠˊ] handsome, elegant, attractive; surname
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2308
[媳, xí, ㄒㄧˊ] daughter-in-law
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  息 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2393
[姜, jiāng, ㄐㄧㄤ] ginger; surname
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 薑; grass 艹 provides the meaning while 畺 provides the pronunciation, Rank: 2394
[娱, yú, ㄩˊ] pleasure, enjoyment, amusement
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  吴 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2493
[娶, qǔ, ㄑㄩˇ] to marry, to take a wife
Radical: , Decomposition:   取 [, ㄑㄩˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] To take 取 a wife 女; 取 also provides the pronunciation, Rank: 2494
[嫩, nèn, ㄋㄣˋ] soft, delicate; young, tender
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  敕 [chì, ㄔˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2500
[汝, rǔ, ㄖㄨˇ] you
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2547

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] female; woman, #327 [Add to Longdo]
[nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, ] woman, #511 [Add to Longdo]
[nǚ hái, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ, ] girl; lass, #1,313 [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
[nǚ xìng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ, ] the female sex; a woman, #1,396 [Add to Longdo]
[nǚ zǐ, ㄋㄩˇ ㄗˇ, ] woman; female, #1,437 [Add to Longdo]
[fù nǚ, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ, / ] woman, #2,070 [Add to Longdo]
[měi nǚ, ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] beautiful woman, #2,085 [Add to Longdo]
[nǚ shēng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ, ] female students, #2,176 [Add to Longdo]
[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, / ] virgin; maiden; inaugural, #2,646 [Add to Longdo]
[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]
[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, ] maiden, #3,642 [Add to Longdo]
[zǐ nǚ, ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] children; sons and daughters, #3,795 [Add to Longdo]
[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, ] lady; madam, #3,973 [Add to Longdo]
[nǚ yǒu, ㄋㄩˇ ㄧㄡˇ, ] a girlfriend, #4,130 [Add to Longdo]
孩子[nǚ hái zǐ, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ, ] girl, #4,607 [Add to Longdo]
朋友[nǚ péng you, ㄋㄩˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] female friend; girlfriend, #4,896 [Add to Longdo]
[nǚ pái, ㄋㄩˇ ㄆㄞˊ, ] women's volleyball; abbr. of 子排球, #5,439 [Add to Longdo]
[nǚ zhuāng, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] women's clothes, #5,858 [Add to Longdo]
[nǚ shén, ㄋㄩˇ ㄕㄣˊ, ] goddess; nymph, #6,617 [Add to Longdo]
[nǚ wáng, ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ, ] queen, #7,475 [Add to Longdo]
[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, / ] children; sons and daughters, #7,984 [Add to Longdo]
[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, ] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady, #10,382 [Add to Longdo]
[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, ] working woman; needlework, #12,873 [Add to Longdo]
婿[nǚ xu, ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 婿] daughter's husband/son-in-law, #13,009 [Add to Longdo]
[xiǎo nǚ, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄩˇ, ] my daughter (humble), #14,375 [Add to Longdo]
[nǚ tóng, ㄋㄩˇ ㄊㄨㄥˊ, ] small girl, #14,705 [Add to Longdo]
[guī nǚ, ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; unmarried woman; daughter, #14,936 [Add to Longdo]
[jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ, ] prostitute; hooker, #15,443 [Add to Longdo]
[nǚ fāng, ㄋㄩˇ ㄈㄤ, ] the bride's side (of a wedding); of the bride's party, #15,521 [Add to Longdo]
[xiān nǚ, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ, ] fairy, #15,836 [Add to Longdo]
演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress, #16,271 [Add to Longdo]
[sūn nǚ, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] son's daughter; granddaughter, #16,362 [Add to Longdo]
主人[nǚ zhǔ rén, ㄋㄩˇ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] hostess; mistress, #17,893 [Add to Longdo]
独生子[dú shēng zǐ nǚ, ㄉㄨˊ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, / ] an only child, #18,130 [Add to Longdo]
孩儿[nǚ hái r, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] daughter, #18,281 [Add to Longdo]
[zhí nǚ, ㄓˊ ㄋㄩˇ, / ] niece; brother's daughter, #18,515 [Add to Longdo]
[nǚ yīng, ㄋㄩˇ ㄧㄥ, / ] female baby, #18,817 [Add to Longdo]
[nǚ huáng, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄤˊ, ] empress, #22,958 [Add to Longdo]
[Nǚ zhēn, ㄋㄩˇ ㄓㄣ, ] Nüzhen or Jurchen, a Tungus nationality, predecessor of the Manchu nationality who founded the later Jin dynasty 後金|后金 and Qing dynasty, #24,298 [Add to Longdo]
[shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, ] maid, #24,727 [Add to Longdo]
[Nǚ wā, ㄋㄩˇ ㄨㄚ, / ] Nüwa (creator of humans in Chinese mythology), #25,751 [Add to Longdo]
强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, / ] successful career woman; able woman, #28,292 [Add to Longdo]
[nǚ wū, ㄋㄩˇ ㄨ, ] witch, #28,847 [Add to Longdo]
[yòu nǚ, ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, ] young girl, #29,443 [Add to Longdo]
老少[nán nǚ lǎo shào, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ ㄌㄠˇ ㄕㄠˋ, ] men, women, young and old; all kinds of people; people of all ages; each and everyone, #29,492 [Add to Longdo]
[chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] first publication; maiden work, #30,949 [Add to Longdo]
[xiū nǚ, ㄒㄧㄡ ㄋㄩˇ, ] nun, #34,084 [Add to Longdo]
外甥[wài sheng nǚ, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ, ] sister's daughter; wife's sibling's daughter, #34,685 [Add to Longdo]
[shén nǚ, ㄕㄣˊ ㄋㄩˇ, ] goddess, #35,341 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おとめざ, otomeza] (n) ราศีกันย์
[おんな, onna] (n) ผู้หญิง
[じょし] (n) เด็กผู้หญิง
[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)
[しょうじょ, shoujo] (n) เด็กผู้หญิง
[まじょ, majo] (n) แม่มด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きじょ, kijo] เธอ
[おとめ, otome] สาวน้อย
[かのじょ, kanojo] เธอ, แฟนสาว
人間界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼は8人のガーディアンたちとともに人間[かのじょ] (n, vi, vt, modal, ver) 人間界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼は8人のガーディアンたちとともに人間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦人たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでも一つだけ叶えることを約束するのでした。
[かのじょ, kanojo, kanojo , kanojo] (pron) เธอ, เพื่อนหญิง, แฟน (ผู้หญิง)
の子[おんなのこ, onnanoko] (n) เด็กผู้หญิง
酒や[さけやおんな, sakeyaonna] (exp) สุรานารี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[じょけん, joken] TH: สิทธิสตรี  EN: women's rights
[じょせい, josei] TH: ผู้หญิง  EN: woman
[しじょ, shijo] TH: เด็ก  EN: child

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
うるき星;宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See ・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
さぶる少[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
アイナメ科;鮎魚科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings) [Add to Longdo]
ビクトリア王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
プッツン[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things [Add to Longdo]
マグロ;鮪[マグロおんな(マグロ女);まぐろおんな(鮪女), maguro onna ( maguro onna ); maguroonna ( maguro onna )] (n) (sl) woman who lies flat during intercourse [Add to Longdo]
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass [Add to Longdo]
モテ[モテおんな, mote onna] (n) woman who is popular with men [Add to Longdo]
[あくじょ, akujo] (n) wicked or ugly woman; (P) [Add to Longdo]
梓巫[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow [Add to Longdo]
鮎魚;鮎並;鮎並(iK)[あいなめ;アイナメ, ainame ; ainame] (n) (uk) fat greenling (Hexagrammos otakii) [Add to Longdo]
伊達[だておんな, dateonna] (n) flapper [Add to Longdo]
囲い[かこいおんな;かこいめ, kakoionna ; kakoime] (n) (See 囲い者) mistress [Add to Longdo]
意中の[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend [Add to Longdo]
[いちじょ, ichijo] (n) daughter; the eldest daughter; woman; (P) [Add to Longdo]
隠し[かくしおんな;かくしめ, kakushionna ; kakushime] (n) (arch) secret mistress [Add to Longdo]
[あめおんな, ameonna] (n) woman whose presence seems to cause rain [Add to Longdo]
[おくじょちゅう, okujochuu] (n) (arch) (See 御殿中) woman in waiting in the inner part of a lord's mansion (Edo period) [Add to Longdo]
押し掛け[おしかけにょうぼう, oshikakenyoubou] (n) woman who forced her husband into marriage [Add to Longdo]
[おうじょ, oujo] (n) princess; (P) [Add to Longdo]
チック[おとめチック, otome chikku] (adj-na) girly; girlie; girlish [Add to Longdo]
座;おとめ座[おとめざ, otomeza] (n) Virgo (constellation); the Virgin [Add to Longdo]
[おとめざくら, otomezakura] (n) fairy primrose (Primula Malacoides) [Add to Longdo]
子;少[おとめご, otomego] (n) (arch) (See 乙) young lady; little girl [Add to Longdo]
[おとめごころ, otomegokoro] (n) girl's feeling; maiden's mind [Add to Longdo]
男子[おとめだんし, otomedanshi] (n) effeminate man [Add to Longdo]
椿[おとめつばき;オトメツバキ, otometsubaki ; otometsubaki] (n) (uk) otome camellia (Camellia japonica f. otome) [Add to Longdo]
下種[げすおんな, gesuonna] (n) woman of low rank; term of degradation for a woman [Add to Longdo]
[げじょ, gejo] (n) maid servant [Add to Longdo]
下男[げじょげなん, gejogenan] (n) servants [Add to Longdo]
[しもじょちゅう, shimojochuu] (n) kitchen maid [Add to Longdo]
家出少[いえでしょうじょ, iedeshoujo] (n) runaway girl [Add to Longdo]
歌い[うたいめ, utaime] (n) (See 芸者) woman who entertains customers with song and dance [Add to Longdo]
[あま;あまめ(ok), ama ; amame (ok)] (n) (See 海人・あま・1) woman shell diver [Add to Longdo]
街の[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker [Add to Longdo]
格子[こうしじょろう, koushijorou] (n) (See 太夫・3) prostitute of the second rank (below the taiyu) (Edo period) [Add to Longdo]
[かんじょ, kanjo] (n) court lady [Add to Longdo]
干物[ひものおんな, himonoonna] (n) woman who while young has abandoned love [Add to Longdo]
;妓[ぎじょ, gijo] (n) woman entertainer; prostitute [Add to Longdo]
帰国子[きこくしじょ, kikokushijo] (n) child who has returned to his or her country; returnee [Add to Longdo]
帰国子[きこくしじょわく, kikokushijowaku] (n) special consideration for students who have lived abroad [Add to Longdo]
(oK)[きじょ, kijo] (n) (1) (fem) (obsc) noblewoman; lady; (pn,adj-no) (2) (hon) you (referring to a woman; epistolary style) [Add to Longdo]
貴方(P);貴;貴男[あなた, anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) [Add to Longdo]
[きじょ, kijo] (n) demoness; witch; ogress; she-devil [Add to Longdo]
旧彼[きゅうかのじょ, kyuukanojo] (n) (See 彼・3) ex-girlfriend; old girlfriend [Add to Longdo]
[きょうおんな, kyouonna] (n) Kyoto woman [Add to Longdo]
[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
;俠(oK)[きょうじょ, kyoujo] (n) gallant woman [Add to Longdo]
[きょうじょ, kyoujo] (n) madwoman [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She tried.は、試した。
Who is she?は誰ですか。
She looks sad.は悲しそうだ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼にあった」と彼は言った。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」と言わんばかりに彼は僕にウィンクした。 [M]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Who is that girl?" "She is Keiko."「あの少は誰ですか」「ケイコです」
"Come, boy," she called, "come and play."「おいでおいで」彼は叫びました。「こっちであそぼ」
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなんかじゃないわ。誰かがあなたにそんなことをしたら、あなたどう思う。どうする?」と彼は言った。 [F]
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
"I care very deeply for you", she confessed.「すごくあなたが気になるの」と彼は告白した。
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼は文句を言った。「でも水なんかなかったわよ」 [F]
So this, she went on.「そこでこうなのよ」彼は続けた。
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「その切り立った崖には近づかないで」と彼が叫んだ。
Oh, "that's a good idea," she said.「それはいい考えね」と彼は言った。
She cried with joy how lucky she was.「なんて私は幸福なんだろう」と彼は言った。
"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.「びっくりさせないでよ」と彼は彼が背後に近づいた時言った。
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片方の性が聞いた。
"Hello, Mum. Is that you?" she says.「もしもし、お母さん。お母さんよね。」と彼が言う。
"I love you," she murmured and closed her eyes.「愛してる」と彼はそっとつぶやくと目を閉じた。
"Would you mind taking me home?" she said.「家まで送って下さらない」と彼はいった。
She said to me, 'I'll go out and buy cookies.'「外へ行ってクッキーを買ってくるわ」、と彼は私に言った。 [F]
"Don't cry," she said.「泣かないで」と彼は言った。
I asked him if he knew her address.「君は彼の住所を知っているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.「結婚してからも私働いて構わないわよ」と彼は言った。 [F]
"Cheer up," she said to me.「元気を出しなさい」と彼は私に言いました。
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子供たちがいるから、私がんばるわ」とその性は言った。 [F]
"She said," "I owe it to him that I am popular."「私が人気を得ているのは彼のおかげなの」と彼は言った。
Let me alone, she said angrily.「私の事は放っておいてよ」と彼は怒って言った。
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸運だわ」と彼は心の中で思った。 [F]
"I am happy," she said to herself.「私は幸福だわ」と彼は心の中で思った。 [F]
"I think so, too," she chimed in.「私もそう思うわ」と彼は相づちを打った。 [F]
"What shall I do next?" she said to herself.「次はどうしょうか」と彼は独り言を言った。
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.「邪魔をしてはいけないよ。彼は今、仕事中なのだから。」と彼は小声で言った。
"Help, help," she cried.「助けて、助けて」、と彼はさけんだ。
"Was there a girl in the gym?" "Yes, there is."「体育館にの子がいませんか」「はい、います」
I asked her who was the man wearing a white hat.「白い帽子をかぶっている男の人は誰ですか」と私は彼に言った。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼の魅力は言葉では表現できない」、とその芸術家は叫んだ。
"She'll make it, I'm sure." "I'm just worried."「彼はうまくやるよ、きっと」「本当に心配だわ」 [F]
"She is lovely." "So she is."「彼はきれいだね」「まったくだ」
"Does she play tennis?" "Yes, she does."「彼はテニスをしますか」「はい、します」
I said to myself, "I wonder what she means."「彼はどういうつもりかしら」と思った。 [F]
"How pretty she is!" said Ben to himself.「彼はなんてきれいなんだろう」とベンは心の中で思った。
"She likes music." "So do I."「彼は音楽が好きだ」「私もそうだ」
"She likes music, doesn't she?" "So she does."「彼は音楽が好きではない」「そうだね」
"She doesn't like music." "Nor do I."「彼は音楽が好きではない」「私も好きではない」
"How old is she?" "She is twelve years old."「彼は何才ですか」「12才です」
"Does she have a dog?" "No, she doesn't."「彼は犬を飼っていますか」「いいえ」

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
[せんにょ, sennyo] -Fee, -Elfe, Nymphe [Add to Longdo]
[じじょ, jijo] Kammermaedchen, Kammerfrau [Add to Longdo]
[しょじょ, shojo] Jungfrau [Add to Longdo]
[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]
[め, me] Frau [Add to Longdo]
[め, me] weiblich [Add to Longdo]
の人[おんなのひと, onnanohito] Frau [Add to Longdo]
の子[おんなのこ, onnanoko] Maedchen [Add to Longdo]
[じょちゅう, jochuu] Dienstmaedchen, Zimmermaedchen [Add to Longdo]
[じょゆう, joyuu] Schauspielerin [Add to Longdo]
[じょい, joi] Aerztin [Add to Longdo]
[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]
[じょせい, josei] Frau, das_weibliche_Geschlecht [Add to Longdo]
[にょうぼう, nyoubou] eigene_Ehefrau [Add to Longdo]
[じょおう, joou] Koenigin [Add to Longdo]
王陛下[じょおうへいか, joouheika] Ihre_Majestaet_die_Koenigin [Add to Longdo]
[ふじょ, fujo] Frau, Weib [Add to Longdo]
[ふじょし, fujoshi] Frau, Weib [Add to Longdo]
[しょうじょ, shoujo] (kleines) Maedchen [Add to Longdo]
[かのじょ, kanojo] -sie (Fem.Sing.) [Add to Longdo]
[しゅくじょ, shukujo] -Dame [Add to Longdo]
[だんじょ, danjo] Maenner_und_Frauen [Add to Longdo]
男尊[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
[こうじょ, koujo] kaiserliche_Prinzessin [Add to Longdo]
[しゅうじょ, shuujo] haessliche_Frau [Add to Longdo]
[しゅうじょ, shuujo] haessliche_Frau [Add to Longdo]
[ちょうじょ, choujo] aelteste_Tochter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top