ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*奄*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -奄-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[掩, yǎn, ㄧㄢˇ] to cover up (with a hand); to ambush, to conceal; to shut
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1514
[淹, yān, ㄧㄢ] to drown, to immerse, to steep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2580
[俺, ǎn, ㄢˇ] I, me, my (some dialects)
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 2749
[庵, ān, ] Buddhist monastery or nunnery
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A building 广 where people remain 奄; 奄 also provides the pronunciation, Rank: 3022
[奄, yǎn, ㄧㄢˇ] to remain, to tarry; feeble
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 3462
[阉, yān, ㄧㄢ] eunuch; to castrate
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3814
[腌, yān, ㄧㄢ] to salt, to cure; to pickle, to marinate
Radical: , Decomposition:     奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Meat ⺼ left 奄 in salt; 奄 also provides the pronunciation, Rank: 4219
[鹌, ān, ] quail; Coturnix coturnix
Radical: , Decomposition:   奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4741
[罨, yǎn, ㄧㄢˇ] medical compress; fishing net
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 6156
[崦, yān, ㄧㄢ] a mountain in Kansu where the sun is supposed to set at night
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 6168
[埯, ǎn, ㄢˇ] pit, hole; to bury
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6755
[醃, yān, ㄧㄢ] to pickle, to marinate; to salt, to cure
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] To leave 奄 meat in wine 酉; 奄 also provides the pronunciation, Rank: 8425
[閹, yān, ㄧㄢ] eunuch; to castrate
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 9619
[鵪, ān, ] quail; Coturnix coturnix
Radical: , Decomposition:   奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 9852
[唵, ǎn, ㄢˇ] to eat with one's hands; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth
[殗, yè, ㄧㄝˋ] sickness; repeated
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] death

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, ] dying; at one's last gasp, #29,365 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] castrate; to delay, #65,098 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] suddenly; to embrace, #65,098 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) gasping [Add to Longdo]
美の黒兎[あまみのくろうさぎ;アマミノクロウサギ, amaminokurousagi ; amaminokurousagi] (n) (uk) Amami rabbit (Pentalagus furnessi); Ryukyu rabbit [Add to Longdo]
気息々;気息[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top