ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*头*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -头-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[实, shí, ㄕˊ] real, true; honest, sincere
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  头 [tóu, ㄊㄡˊ]
Etymology: -, Rank: 100
[头, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: , Decomposition:     大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] high, Rank: 147
[买, mǎi, ㄇㄞˇ] to buy, to purchase; to bribe, to persuade
Radical: , Decomposition:   乛 [ya, ㄧㄚ˙]  头 [tóu, ㄊㄡˊ]
Etymology: -, Rank: 758

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
[tou, ㄊㄡ˙, / ] suff. for nouns, #354 [Add to Longdo]
[tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙, / ] hair (on the head), #2,278 [Add to Longdo]
[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, / ] nod, #3,505 [Add to Longdo]
[huí tóu, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] to turn round; to turn one's head; later; by and by, #3,737 [Add to Longdo]
[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]
[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency, #4,893 [Add to Longdo]
[yī tóu, ㄧ ㄊㄡˊ, / ] one head; a head full of sth; one end (of a stick); one side; headlong; directly; rapidly; simultaneously, #4,897 [Add to Longdo]
[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] dock; pier; wharf, #5,271 [Add to Longdo]
[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache, #5,674 [Add to Longdo]
[tái tóu, ㄊㄞˊ ㄊㄡˊ, / ] to raise one's head; to gain ground, #5,983 [Add to Longdo]
[tóu nǎo, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] brains; mind, #6,067 [Add to Longdo]
[jù tóu, ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, / ] tycoon; magnate; big shot, #6,300 [Add to Longdo]
[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] thought; idea; intention, #6,703 [Add to Longdo]
[guò tóu, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ, / ] to overdo it; to exaggerate, #6,705 [Add to Longdo]
[lǎo tóu, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ, / ] old fellow (disrespectful), #6,765 [Add to Longdo]
[dài tóu, ㄉㄞˋ ㄊㄡˊ, / ] take the lead; be the first; set an example, #6,995 [Add to Longdo]
[dī tóu, ㄉㄧ ㄊㄡˊ, / ] to bow the head, #7,012 [Add to Longdo]
[yā tóu, ㄧㄚ ㄊㄡˊ, / ] servant girl; maid, #7,042 [Add to Longdo]
[tóu téng, ㄊㄡˊ ㄊㄥˊ, / ] headache, #7,321 [Add to Longdo]
[nián tóu, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] year; start of the year; whole year; a particular year; many years' duration; epoch; a year's harvest; prospects for a year, #7,904 [Add to Longdo]
[duō tóu, ㄉㄨㄛ ㄊㄡˊ, / ] long (finance), #8,177 [Add to Longdo]
[tóu dǐng, ㄊㄡˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] top of the head, #8,248 [Add to Longdo]
[yuán tóu, ㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] source, #8,263 [Add to Longdo]
[tóu yūn, ㄊㄡˊ ㄩㄣ, / ] dizzy, #8,737 [Add to Longdo]
[gǔ tou, ㄍㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] bone; strong character, #8,801 [Add to Longdo]
[mán tou, ㄇㄢˊ ㄊㄡ˙, / ] steamed roll; steamed bun; steamed bread, #9,045 [Add to Longdo]
[tóu hào, ㄊㄡˊ ㄏㄠˋ, / ] first rate; top rank; number one, #9,296 [Add to Longdo]
[méi tóu, ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] brows, #9,334 [Add to Longdo]
[é tóu, ㄜˊ ㄊㄡˊ, / ] forehead, #9,360 [Add to Longdo]
[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] the very end, #9,450 [Add to Longdo]
[shé tóu, ㄕㄜˊ ㄊㄡˊ, / ] tongue, #9,487 [Add to Longdo]
[Shàn tóu, ㄕㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] Shantou prefecture level city in Guangdong, #9,911 [Add to Longdo]
[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, / ] pillow, #10,093 [Add to Longdo]
[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, / ] beginning, #10,245 [Add to Longdo]
[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality, #10,476 [Add to Longdo]
[quán tou, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙, / ] fist, #10,476 [Add to Longdo]
[qiān tǒu, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˇ, / ] lit. to lead (an animal by the head); to take the lead; to coordinate (a combined operation); to mediate; a go-between (e.g. marriage broker), #10,772 [Add to Longdo]
[kōng tóu, ㄎㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] short (finance), #10,835 [Add to Longdo]
[zhuān tóu, ㄓㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] to turn one's head; to change direction; U-turn; volte face; to repent; nutation (plants turning to face the sun), #11,983 [Add to Longdo]
[kǒu tóu, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ, / ] oral; verbal, #12,482 [Add to Longdo]
[lǐ tou, ㄌㄧˇ ㄊㄡ˙, / ] inside; interior, #12,686 [Add to Longdo]
[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] ringleader; gang leader; chieftain, #13,214 [Add to Longdo]
[liǎng tóu, ㄌㄧㄤˇ ㄊㄡˊ, / ] both ends; both parties to a deal, #13,306 [Add to Longdo]
[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, / ] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed), #13,324 [Add to Longdo]
[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] anew; from the start, #13,472 [Add to Longdo]
[chū tóu, ㄔㄨ ㄊㄡˊ, / ] to get out of a predicament; to stick out; to take the initiative; remaining odd fraction after a division, #13,493 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top