ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*天*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -天-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[tian1 e2] แปล

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[天, tiān, ㄊㄧㄢ] sky, heaven; god, celestial
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] The heavens 一 above a man 大, Rank: 78
[关, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: -, Rank: 127
[吴, wú, ㄨˊ] one of several warring states; surname
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: -, Rank: 1135
[奏, zòu, ㄗㄡˋ] to play; to memorialize; to report
Radical: , Decomposition:   ?  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A report about (above) the emperor 天, Rank: 1543
[吞, tūn, ㄊㄨㄣ] to absorb, to annex; to engulf; to swallow
Radical: , Decomposition:   天 [tiān, ㄊㄧㄢ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1797
[蚕, cán, ㄘㄢˊ] silkworm
Radical: , Decomposition:   天 [tiān, ㄊㄧㄢ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2787
[矢, shǐ, ㄕˇ] arrow, dart; to vow, to swear
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: [pictographic] An arrow pointing upwards, Rank: 2811
[昊, hào, ㄏㄠˋ] summertime; sky, heaven
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 high in the sky 天, Rank: 3956
[癸, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] 10th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   癶 [, ㄅㄛ]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: -, Rank: 4414
[忝, tiǎn, ㄊㄧㄢˇ] shame, disgrace; self-depreciation
Radical: , Decomposition:   天 [tiān, ㄊㄧㄢ]  
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4729
[祆, xiān, ㄒㄧㄢ] Ormazda, the Zoroastrian sun god
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A spirit 礻 in the sky 天; 天 also provides the pronunciation, Rank: 6108

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven, #79 [Add to Longdo]
[jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ, ] today; at the present; now, #138 [Add to Longdo]
[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] yesterday, #411 [Add to Longdo]
[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]
[míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ, ] tomorrow, #589 [Add to Longdo]
[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
[dàng tiān, ㄉㄤˋ ㄊㄧㄢ, / ] that day; the same day, #1,725 [Add to Longdo]
[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]
[dōng tiān, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, ] winter, #2,131 [Add to Longdo]
[tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination, #2,180 [Add to Longdo]
[Tiān jīn, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. 津, #2,215 [Add to Longdo]
[liáo tiān, ㄌㄧㄠˊ ㄊㄧㄢ, ] to chat; to gossip, #3,011 [Add to Longdo]
第二[dì èr tiān, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄊㄧㄢ, ] next day; the morrow, #3,105 [Add to Longdo]
[xià tiān, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄢ, ] summer, #3,554 [Add to Longdo]
[tiān kōng, ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ, ] sky, #3,575 [Add to Longdo]
[bái tiān, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ, ] daytime; during the day; day, #3,684 [Add to Longdo]
[tiān rán, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] natural, #3,852 [Add to Longdo]
蝎座[Tiān xiē zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ, / ] Scorpio or Scorpius (constellation and sign of the zodiac), #4,166 [Add to Longdo]
[bàn tiān, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] half of the day; a long time; quite a while, #4,406 [Add to Longdo]
[chūn tiān, ㄔㄨㄣ ㄊㄧㄢ, ] spring (season), #4,457 [Add to Longdo]
秤座[Tiān chèng zuò, ㄊㄧㄢ ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Libra (constellation and sign of the zodiac), #4,585 [Add to Longdo]
[tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] paradise; heaven, #4,611 [Add to Longdo]
[zhěng tiān, ㄓㄥˇ ㄊㄧㄢ, ] all day long; all, #4,763 [Add to Longdo]
然气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas, #5,004 [Add to Longdo]
使[tiān shǐ, ㄊㄧㄢ ㄕˇ, 使] angel, #5,022 [Add to Longdo]
[háng tiān, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ, ] space flight, #5,243 [Add to Longdo]
[tiān dì, ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] heaven and earth; the world, #5,348 [Add to Longdo]
[qián tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ, ] the day before yesterday, #5,641 [Add to Longdo]
[tiān shēng, ㄊㄧㄢ ㄕㄥ, ] innate; natural, #6,193 [Add to Longdo]
[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, ] talent; gift; genius; talented; gifted, #6,536 [Add to Longdo]
[hòu tiān, ㄏㄡˋ ㄊㄧㄢ, / ] day after tomorrow; post-natal, #6,710 [Add to Longdo]
[tiān zhēn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣ, ] naive; innocent; artless, #6,983 [Add to Longdo]
[tiān shàng, ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ, ] celestial; heavenly, #7,239 [Add to Longdo]
[qiū tiān, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢ, ] autumn, #7,664 [Add to Longdo]
[tiān yá, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ, ] the ends of the earth, #7,968 [Add to Longdo]
[lán tiān, ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢ, / ] blue sky, #8,310 [Add to Longdo]
[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away, #8,454 [Add to Longdo]
津市[Tiān jīn shì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄕˋ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. 津, #8,746 [Add to Longdo]
[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] swan, #9,098 [Add to Longdo]
[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] gift; innate skill, #9,826 [Add to Longdo]
[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, / ] overhead walkway; pedestrian bridge, #10,497 [Add to Longdo]
[háng tiān yuán, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #10,560 [Add to Longdo]
[tiān liàng, ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ, ] daylight, #10,917 [Add to Longdo]
星期[xīng qī tiān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄊㄧㄢ, ] Sunday, #10,927 [Add to Longdo]
[xiān tiān, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] inborn; innate; natural, #11,446 [Add to Longdo]
[lǎo tiān, ㄌㄠˇ ㄊㄧㄢ, ] God; Heavens, #11,918 [Add to Longdo]
飞机[háng tiān fēi jī, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] space shuttle, #12,011 [Add to Longdo]
[lù tiān, ㄌㄨˋ ㄊㄧㄢ, ] outdoors; al fresco; in the open, #12,171 [Add to Longdo]
[tiān zǐ, ㄊㄧㄢ ㄗˇ, ] the (rightful) Emperor; the "Son of Heaven" (traditional English translation), #12,394 [Add to Longdo]
[qíng tiān, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ, ] clear sky; sunny day, #12,521 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てんごく, tengoku] (n) สวรรค์, แดนสุขาวดี, Syn. 極楽, Ant. 地獄
気予報[てんきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ
然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ
秤座[てんびんざ, tenbinza] (n) ราศีตุลย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง
文台[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
奇想[きそうてんがい, kisoutengai] ประหลาด มหัศจรรย์
[てんさい, tensai] (n) อัฉริยะ, พรสวรรค์
体観測[てんたいかんそく, tentaikansoku] สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
[てんもん, tenmon] ดาราศาสตร์
の与え[てんのあたえ, tennoatae] (n, colloq) ของขวัญที่ได้รับประทานมาจากสวรรค์
[のうてんき, noutenki] (adj) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง
[てんこう, tenkou] (n) อากาศ, สภาพอากาศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こうてんてき, koutenteki] TH: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา  EN: a posteriori

Japanese-English: EDICT Dictionary
気;御[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
気屋;御気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
びっくり仰;吃驚仰[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
エッジワースカイパーベルト[エッジワースカイパーベルトてんたい, ejjiwa-sukaipa-beruto tentai] (n) Edgeworth-Kuiper belt objects [Add to Longdo]
コール[コールてん;コールテン, ko-ru ten ; ko-ruten] (n) corded velveteen; corduroy [Add to Longdo]
ニュートリノ文学[ニュートリノてんもんがく, nyu-torino tenmongaku] (n) neutrino astronomy [Add to Longdo]
ホコ[ホコてん, hoko ten] (n) (from 歩行) pedestrian mall (lit [Add to Longdo]
レーダー文学[レーダーてんもんがく, re-da-tenmongaku] (n) radar astronomy [Add to Longdo]
愛してる;愛死[あいしてる, aishiteru] (exp) I love you [Add to Longdo]
[あくてん, akuten] (n) bad weather [Add to Longdo]
[あくてんこう, akutenkou] (n) bad weather; (P) [Add to Longdo]
使[あくてんし, akutenshi] (n) evil angels [Add to Longdo]
旭日昇[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
葦の髄から井のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
葦の髄から井を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
位置文学[いちてんもんがく, ichitenmongaku] (n) position astronomy [Add to Longdo]
意気衝;意気昇(iK)[いきしょうてん, ikishouten] (n) in high spirits [Add to Longdo]
意気を衝く[いきてんをつく, ikitenwotsuku] (exp,v5k) (See 意気衝) to be in high spirits [Add to Longdo]
一人下;独り[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged [Add to Longdo]
一人狗;独り[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head [Add to Longdo]
[いってん, itten] (n) the whole sky; firmament [Add to Longdo]
四海[いってんしかい, ittenshikai] (n) the world; the universe [Add to Longdo]
万乗[いってんばんじょう, ittenbanjou] (n) the whole realm [Add to Longdo]
一念に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains [Add to Longdo]
印半纏;印半[しるしばんてん, shirushibanten] (n) livery coat [Add to Longdo]
狗;鴉[からすてんぐ, karasutengu] (n) crow-billed goblin [Add to Longdo]
[うてん, uten] (n) rainy weather; (P) [Add to Longdo]
延期[うてんえんき, uten'enki] (exp) postponed because of rain [Add to Longdo]
決行[うてんけっこう, utenkekkou] (exp) rain or shine; no postponement for rain [Add to Longdo]
順延[うてんじゅんえん, utenjun'en] (n) rescheduled in case of rain [Add to Longdo]
続き[うてんつづき, utentsuduki] (n) long spell of rainy weather [Add to Longdo]
中止[うてんちゅうし, utenchuushi] (exp) cancelled because of rain; wash out [Add to Longdo]
運はに在り[うんはてんにあり, unhatenniari] (exp) (id) No flying from fate [Add to Longdo]
運をに任せる[うんをてんにまかせる, unwotennimakaseru] (exp,v1) to leave to chance; to resign oneself to one's fate [Add to Longdo]
運否[うんぷてんぷ, unputenpu] (n) trusting to chance; having a go at something [Add to Longdo]
雲雀(P);告[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
液化然ガス[えきかてんねんガス, ekikatennen gasu] (n) liquefied natural gas; LNG [Add to Longdo]
[えてんらく, etenraku] (n) Etenraku (Japanese court music composition) [Add to Longdo]
[まるてんじょう, marutenjou] (n) circular ceiling [Add to Longdo]
[えんてん, enten] (n) blazing heat; scorching sun; (P) [Add to Longdo]
[えんてんか, entenka] (n) under blazing sun [Add to Longdo]
[おうてんもん;おうでんもん, outenmon ; oudenmon] (n) (See 朝堂院・ちょうどういん) main southern gate of the Heian Palace's reception compound [Add to Longdo]
門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace) [Add to Longdo]
[ちゅうてん, chuuten] (n) rising into the heavens [Add to Longdo]
化学[かがくてんびん, kagakutenbin] (n) chemical balance [Add to Longdo]
月地[かてんげっち, katengecchi] (n) flowers blooming in moonlight [Add to Longdo]
画龍点睛;画竜点睛;画竜睛(iK);臥龍点睛(iK)[がりょうてんせい;がりゅうてんせい(ik), garyoutensei ; garyuutensei (ik)] (n) finishing touch; completing (something) by executing the final, critical step [Add to Longdo]
;廻[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]
[うみてんぐ;ウミテング, umitengu ; umitengu] (n) (uk) short dragonfish (Eurypegasus draconis) [Add to Longdo]
[ごうてんじょう, goutenjou] (n) coffered ceiling [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How is weather?気はどうですか。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"When will you be back?" "It all depends on the weather."「いつ戻りますか」「候次第です」
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."気予報では今日は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
The weather changes very often at this time of year.1年のこの時期は候がよく変わる。
The cold weather extended into April.4月になって寒い気が続いた。
The weather is usually hot in July.7月の候はだいたい暑い。
Einstein was a mathematical genius.アインシュタインは数学の才だった。
What's the forecast for tomorrow?あしたの気予報はどうですか。
My guess is that it will be fine tomorrow.あしたはよい気だと思います。
I hope it'll be fine tomorrow.あすは気だと思う。
I wonder if it will be fine tomorrow.あす気になるかしら。 [F]
You don't have to be discouraged because you are not a genius.あなたが才でないからといって、がっかりする必要はありません。
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの支払から10%を税として引きします。
Which do you like better sushi or tempura?あなたは寿司とぷら、どっちが好き。
You are an angel of a child.あなたは使のような子だ。
That nurse is a real angel to her patients.あの看護婦さんは患者にはまさに使だ。
America is second to none in natural resources.アメリカは然資源では世界一だ。
One sunny day in April, I went out for a walk.ある4月の気の良い日に、私は散歩に出かけた。
Then one fine morning in spring along came the great-great-granddaughter of the man who built the Little House so well.ある春の気のよい朝、この家を建てた人の孫の孫の孫になる人がとおりがかりました。
What makes one person a genius and another person a fool?ある人を才にし、別の人を愚か者にするのは何なのか。
You shouldn't rely too heavily on the weather report.あんまり気予報をあてにしたらだめ。
It is beautiful day, isn't it?いいお気ですね。
Since the weather is so good, can I open a window?いい気だから窓をあけてもいいですか。
It being fine, we went hiking yesterday.いい気だったので、私達は昨日ハイキングに行った。
Isn't it a lovely day!いい気だなあ。
A nice day, isn't it? How about going for a swim?いい気だね。泳ぎに行くのはどう?
It is a nice day, isn't it?いい気ですね。
It looks as if it's going to be a nice day.いい気になりそうだ。
The weather changes very often in England.イギリスでは気がよく変わる。
Edison was an inventive genius of the United States.エジソンは米国の発明の才であった。
Australia is rich in natural resources.オーストラリアは然資源が豊かである。
It is likely to be fine.おそらく気になるだろう。
The weather is as nice as nice can be.気はこの上なくすばらしい。
The weather is crook.気が悪いね。
It being a fine day, I took a walk in the suburbs.気が良かったので、郊外を散歩した。
It is a fine day and I feel like going fishing.気なので、釣りに行きたいような気がする。
How is the weather?気はどういうぐあいですか。
Surely the weather will become fine.きっと良い気になるだろう。
The weather was perfect yesterday.きのうの気は申し分なかった。
Everyone says that Kate is a genius and will have a successful future.ケイトは才で前途有望だと、みんな言っています。
This is snowy weather is giving me cabin fever.こうした雪の候だと外に遊びに出たくなる。
The period of hot weather is very short here.ここでは暑い気の続く期間はごく短い。
The weather is changeable here.ここでは気は変わりやすい。
We've had all kinds of weather over the past few days.ここ数日気がめまぐるしく変わっている。
I hope this good weather will hold till then.このお気がそれまで続くといいわね。 [F]
This mystery has a plot twist that's completely novel.このミステリーのトリックは、奇想外だ。
We've had enough of this bad weather.この悪い気はもうたくさんだ。
I'm fed up with this wet weather.この悪候にはうんざりだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
吉祥[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
吉祥[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
の川[あまのがわ, amanogawa] Milchstrasse [Add to Longdo]
[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]
使[てんし, tenshi] Engel [Add to Longdo]
[てんこう, tenkou] Wetter [Add to Longdo]
[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]
[てんごく, tengoku] Paradies [Add to Longdo]
[てんそん, tenson] von_goettlicher_Abstammung [Add to Longdo]
寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]
[てんけい, tenkei] Himmelsgabe, Naturgabe [Add to Longdo]
[てんさい, tensai] Genie [Add to Longdo]
文台[てんもんだい, tenmondai] Sternwarte, Observatorium [Add to Longdo]
文学[てんもんがく, tenmongaku] Astronomie [Add to Longdo]
[てんき, tenki] Wetter [Add to Longdo]
気予報[てんきよほう, tenkiyohou] Wettervorhersage [Add to Longdo]
[てんがい, tengai] Horizont, entferntes_Land [Add to Longdo]
[てんさい, tensai] Naturkatastrophe [Add to Longdo]
[てんねん, tennen] Natur- [Add to Longdo]
然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
然痘[てんねんとう, tennentou] -Pocken [Add to Longdo]
照大神[あまてらすおうみかみ, amaterasuoumikami] Amaterasu Oumikami (Goettin) [Add to Longdo]
[てんのう, tennou] der_(japanische)_Kaiser [Add to Longdo]
皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
[てんばつ, tenbatsu] Gottesstrafe, Himmelsstrafe [Add to Longdo]
衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] makellos, natuerlich [Add to Longdo]
[てんぷ, tenpu] Naturell, Begabung [Add to Longdo]
[てんちょう, tenchou] Zenit [Add to Longdo]
怒髪を突く[どはつてんをつく, dohatsutenwotsuku] vor_Wut_kochen [Add to Longdo]
[まてんろう, matenrou] Wolkenkratzer [Add to Longdo]
[せいてん, seiten] klarer_Himmel, schoenes_Wetter [Add to Longdo]
[ぎょうてん, gyouten] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
[どんてん, donten] bewoelkter_Himmel [Add to Longdo]
[らくてんか, rakutenka] Optimist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top