ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*大*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -大-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
きくする[おおきくする、ookikusuru] (vt) enlarge
[かくたいこく] (n) a nuclear power nation

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[大, dà, ㄉㄚˋ] big, great, vast, high, deep
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人 with outstretched arms, Rank: 17
[天, tiān, ㄊㄧㄢ] sky, heaven; god, celestial
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] The heavens 一 above a man 大, Rank: 78
[因, yīn, ㄧㄣ] cause, reason; by; because
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 96
[头, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: , Decomposition:     大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] high, Rank: 147
[美, měi, ㄇㄟˇ] beautiful, pretty; pleasing
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A person 大 wearing an elegant crown 羊, Rank: 151
[太, tài, ㄊㄞˋ] very, too much; big; extreme
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A giant 大 with a normal-sized man 丶 for scale, Rank: 240
[达, dá, ㄉㄚˊ] to reach, to arrive at; intelligent
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 289
[类, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 311
[失, shī, ] to lose; to make a mistake, to neglect
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  夫 [, ㄈㄨ]
Etymology: [ideographic] Something 丿 falling from a hand 夫, Rank: 375
[夫, fū, ㄈㄨ] man, husband; worker; those
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 wearing a coming-of-age hairpin 一, Rank: 377
[参, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 507
[奇, qí, ㄑㄧˊ] strange, unusual, odd; uncanny, occult
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  可 [, ㄎㄜˇ]
Etymology: [ideographic] A person 大 riding a horse 可, Rank: 563
[买, mǎi, ㄇㄞˇ] to buy, to purchase; to bribe, to persuade
Radical: , Decomposition:   乛 [ya, ㄧㄚ˙]  头 [tóu, ㄊㄡˊ]
Etymology: -, Rank: 758
[央, yāng, ㄧㄤ] central; to beg; to run out
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 800
[奥, ào, ㄠˋ] mysterious, obscure, profound; used in transliterations
Radical: , Decomposition:     宀 [gài,mián, ㄍˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A person 大 discovering a house 宀 full of rice 米, Rank: 972
[套, tào, ㄊㄠˋ] case, cover, envelope, wrapper
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  镸 [cháng, ㄔㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A man 大 wrapped in a long 镸 cloth , Rank: 1091
[夺, duó, ㄉㄨㄛˊ] to rob, to snatch, to take by force
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 grasping something 寸, Rank: 1199
[奖, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] prize, reward; to award
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] big, Rank: 1233
[奋, fèn, ㄈㄣˋ] to strive, to exert effort; to arouse
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A man 大 working on the farm 田, Rank: 1268
[庆, qìng, ㄑㄧㄥˋ] to congratulate, to celebrate
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A great 大 celebration in a house 广, Rank: 1269
[奔, bēn, ㄅㄣ] to rush about; to run, to flee
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  卉 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 running through a field of grass 卉, Rank: 1285
[尖, jiān, ㄐㄧㄢ] sharp, pointed, acute; keen, shrewd
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A point, small 小 over big 大, Rank: 1321
[衡, héng, ㄏㄥˊ] to measure, to weigh; to consider, to judge
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]    角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A big 大 horn 角; 行 provides the pronunciation, Rank: 1340
[奉, fèng, ㄈㄥˋ] to offer, to respect, to server; to receive
Radical: , Decomposition:     ?  大 [, ㄉㄚˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1382
[乔, qiáo, ㄑㄧㄠˊ] tall, lofty; proud, stately
Radical: , Decomposition:   夭 [yāo, ㄧㄠ]  ?
Etymology: [ideographic] A person 夭 on stilts, Rank: 1488
[奏, zòu, ㄗㄡˋ] to play; to memorialize; to report
Radical: , Decomposition:   ?  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A report about (above) the emperor 天, Rank: 1543
[奈, nài, ㄋㄞˋ] but, how; to bear, to stand, to endure
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 with spirit 示, Rank: 1624
[牵, qiān, ㄑㄧㄢ] to drag, to pull, to lead by the hand
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A person 大 pulling an ox 牛 by a rope 冖, Rank: 1679
[契, qì, ㄑㄧˋ] deed, bond, contract; to engrave
Radical: , Decomposition:     丰 [fēng, ㄈㄥ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A contract signed by cutting 刀 notches 丰 in wood 木 (now changed to 大), Rank: 1819
[夸, kuā, ㄎㄨㄚ] extravagant, luxurious; handsome
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  亏 [kuī, ㄎㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] great, Rank: 1955
[夷, yí, ㄧˊ] ancient barbarian tribes
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A man 大 armed with a bow 弓, Rank: 2337
[爽, shuǎng, ㄕㄨㄤˇ] crisp, refreshing; candid, frank; pleased, happy
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]    爻 [yáo, ㄧㄠˊ]  爻 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A person 大 breathing lots of fresh air 爻, Rank: 2378
[奎, kuí, ㄎㄨㄟˊ] a man's stride; a constellation
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] big, Rank: 2608
[犬, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] dog
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A dog turned to the side, Rank: 2649
[奠, diàn, ㄉㄧㄢˋ] to found, to settle; to pay respects; a libation for the dead
Radical: , Decomposition:   酋 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 lifting up an offering of wine 酋, Rank: 2656
[奢, shē, ㄕㄜ] exaggerated; extravagant, wasteful
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] big, Rank: 2708
[奕, yì, ㄧˋ] abundant; ordered, in sequence
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] big, Rank: 3026
[夭, yāo, ㄧㄠ] young, energetic; to die young
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictographic] A person with head tilted - leaning forward, running, energetic, Rank: 3079
[樊, fán, ㄈㄢˊ] railing, fence, enclosed place
Radical: , Decomposition:   棥 [fán, ㄈㄢˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] big, Rank: 3282
[奚, xī, ㄒㄧ] where, what, why, how
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 3395
[驮, tuó, ㄊㄨㄛˊ] to carry on one's back
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 3427
[奄, yǎn, ㄧㄢˇ] to remain, to tarry; feeble
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 3462
[奂, huàn, ㄏㄨㄢˋ] numerous; brilliant
Radical: , Decomposition:     央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: -, Rank: 3774
[耷, dā, ㄉㄚ] drooping ears
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 4120
[叁, sān, ㄙㄢ] three (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]  三 [sān, ㄙㄢ]
Etymology: [ideographic] Three 三 with accents to prevent forgery, Rank: 4396
[奘, zàng, ㄗㄤˋ] fat, stout, thick; powerful, stocky
Radical: , Decomposition:   壯 [zhuàng, ㄓㄨㄤˋ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] big, Rank: 4545
[夯, hāng, ㄏㄤ] burden, load; to lift up; to tamp down
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A load that takes great 大 strength 力, Rank: 4574
[奁, lián, ㄌㄧㄢˊ] lady's vanity case; trousseau
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  区 [, ㄑㄩ]
Etymology: [ideographic] A man 大 packing a suitcase 区, Rank: 5517
[畚, běn, ㄅㄣˇ] hamper, straw basket
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 5574
[爨, cuàn, ㄘㄨㄢˋ] oven, stove; to cook
Radical: , Decomposition:     ?  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 6143

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dà, ㄉㄚˋ, ] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest, #35 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] doctor, #35 [Add to Longdo]
[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] authority; everyone, #151 [Add to Longdo]
[zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] biggest; largest; maximum, #486 [Add to Longdo]
[hěn dà, ㄏㄣˇ ㄉㄚˋ, ] tremendous, #797 [Add to Longdo]
[dà liàng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, ] great amount; large quantity; bulk; numerous, #863 [Add to Longdo]
[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university, #919 [Add to Longdo]
[zhòng dà, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˋ, ] great; important; major; significant, #977 [Add to Longdo]
[kuò dà, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄚˋ, / ] to expand; to enlarge; to broaden one's scope, #1,068 [Add to Longdo]
广[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广 / ] vast; extensive, #1,120 [Add to Longdo]
[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, ] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous, #1,140 [Add to Longdo]
[jiào dà, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄚˋ, / ] comparatively large, #1,466 [Add to Longdo]
[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, ] large scale; wide scale; broad scale, #1,530 [Add to Longdo]
[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]
[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, / ] great; mighty; large, #1,610 [Add to Longdo]
[jiā dà, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ, ] to increase (e.g. one's effort), #1,625 [Add to Longdo]
[qiáng dà, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] large; formidable; powerful; strong, #1,645 [Add to Longdo]
部分[dà bù fen, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, / ] in large part; the greater part; the majority, #1,810 [Add to Longdo]
[dà dà, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ, ] greatly; enormously, #1,930 [Add to Longdo]
[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] energetic; vigorous; vigorously, #2,089 [Add to Longdo]
[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国, #2,194 [Add to Longdo]
学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student, #2,227 [Add to Longdo]
[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian, #2,240 [Add to Longdo]
[bù dà, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ, ] not very; not too; not often, #2,287 [Add to Longdo]
多数[dà duō shù, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] (great) majority, #2,309 [Add to Longdo]
[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, ] dimension; magnitude; size; measurement, #2,361 [Add to Longdo]
[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about, #2,553 [Add to Longdo]
[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] group; a large body of; production brigade, #2,605 [Add to Longdo]
[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, / ] maximum; enormous, #2,722 [Add to Longdo]
[dà zhòng, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] people; public; masses, #3,063 [Add to Longdo]
[dà shī, ㄉㄚˋ ㄕ, / ] great master; master, #3,119 [Add to Longdo]
[dà jiǎng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] the big prize (e.g. lottery), #3,165 [Add to Longdo]
利亚[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Australia; Australian; same as 澳洲, #3,229 [Add to Longdo]
规模[dà guī mó, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ, / ] large scale; extensive; wide scale; broad scale, #3,236 [Add to Longdo]
[Dà lián, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning, #3,294 [Add to Longdo]
[dà duō, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ, ] for the most part; many; most; the greater part; mostly, #3,624 [Add to Longdo]
[dà ren, ㄉㄚˋ ㄖㄣ˙, ] adult; grownup, #3,661 [Add to Longdo]
加拿[Jiā ná dà, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ, ] Canada; Canadian, #3,695 [Add to Longdo]
[dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ, / ] loudly; loud, #3,711 [Add to Longdo]
[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate, #3,744 [Add to Longdo]
[dà dòu, ㄉㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] soy bean, #4,293 [Add to Longdo]
[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, ] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way, #4,307 [Add to Longdo]
[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, / ] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless, #4,375 [Add to Longdo]
[dà gē, ㄉㄚˋ ㄍㄜ, ] eldest brother, #4,399 [Add to Longdo]
[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, / ] greater than, >; used between nouns to indicate relative magnitude, #4,504 [Add to Longdo]
[dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] hall; lounge, #4,688 [Add to Longdo]
[dà dào, ㄉㄚˋ ㄉㄠˋ, ] main street, #4,696 [Add to Longdo]
[dà pī, ㄉㄚˋ ㄆㄧ, ] large quantities of, #4,787 [Add to Longdo]
[zēng dà, ㄗㄥ ㄉㄚˋ, ] to enlarge; to amplify, #4,795 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内閣総理[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣, 首相
労働[ろうどうだいじん, roudoudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
きい[おおきい, ookii] (adj) ใหญ่
きな[おおきな, ookina] (adj) ใหญ่, Syn. 大きい
ざっぱ[おおざっぱ, oozappa] (adj) 1.คร่าว ๆ 2.หยาบ ๆ 3.ไม่ละเอียด 4.ไม่พิถีพิถัน, See also: A:丁寧(ていねい)
丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj, phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
[だいじ, daiji] (adj) สำคัญ
使館[たいしかん, taishikan] (n) สถานทูต
[たいせつ, taisetsu] (adj) สำคัญ
好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: 好き
学院[だいがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย
[だいこん, daikon] (n) หัวไชเท้า
[たいかい, taikai] (n) มหาสมุทร
統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี
[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี
西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
阪城[おおさかじょう, oosakajou] (n) ปราสาทโอซะกะ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดโอซะกะ เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกโดยโตะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ
Image:
[かくだい, kakudai] (vt) แพร่,ขยายไปในวงกว้าง
[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด
東北[tohoku daigaku, tohoku daigaku] (n, uniq) มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งที่สามของประเทศญี่ปุ่น
研修学生[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน
総理[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
長岡技術科学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短期[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
まか[おおまか, oomaka] (adj, adv) โดยประมาณ
腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) เเบคทีเรีย E.coli
[たいしょう, taishou] 1.รางวัลยอดเยี่ยม 2.รางวัลชนะเลิศ
[たんだい, tandai] วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
無限[むげんだい, mugendai] (n) ใหญ่โต มากมาย อินฟินิตี้ ∞
[たいき, taiki] (n) บรรยากาศ
電気通信[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
[だいたん, daitan] (adj) กล้า
[たいへん, taihen] (adj) ลำบาก
[かくだいきょう, kakudaikyou] แว่นขยาย
[おおぜい, oozei] many
括り[おおぐくり, oogukuri] (adj) โดยรวม สรุปรวม, See also: S. 総括
統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
[だいがく, daigaku, daigaku , daigaku] (n) มหาวิทยาลัย
きくする[だいがく, daigaku, ooki kusuru] (vt) ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น
[だいず, daizu] (n) ถั่วเหลือง
競技[きょうぎたいかい, kyougitaikai] (n) การแข่งขันกรีฑา
ごみ[そだいごみ, sodaigomi] (n) ขยะชิ้นใหญ่
[だいのう, dainou] (n) ซีรีบลัม - สมองใหญ่, See also: R. cerebrum
[きょだい, kyodai] ใหญ่โต มโหฬาร
[ぶりだいこん, buridaikon] (n, uniq) ชื่อเมนูอาหารญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นซุป ประกอบด้วยปลา yellowtail และหัวไชเท้า
[たいりく, tairiku] (n, adj, adj-no) ทวีป
#15 王都、そして公爵邸。 「おお! 見えてきたぞ! 王都じゃ!」  窓から身を乗り出し、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くを見てみると、きな滝を背にそびえ建つ、白い[たいりく, # 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่
運輸[うんゆだいじん, unyudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
規模[だいきぼ, daikibo] (adj) ขนาดใหญ่
する[ひだいする, hidaisuru] (verb) เบ่ง, ขยาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たいかい, taikai] TH: การแข่งขันครั้งใหญ่ที่มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
蔵省[おおくらしょう, ookurashou] TH: กระทรวงการคลัง  EN: finance ministry
[だいみょう, daimyou] TH: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ  EN: Japanese feudal lord
[だいせい, daisei] TH: นักศึกษามหาวิทยาลัย  EN: college student
[だいく, daiku] TH: ช่างไม้  EN: carpenter
[きょうだい, kyoudai] TH: ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเกียวโต  EN: Kyoto University (abbr)
リーグ[だいりーぐ, dairi-gu] TH: เมเจอร์ลีกเบสบอล (อเมริกา)  EN: Major League Baseball
目に[おおめに, oomeni] TH: หยวน
外れ[おおはずれ, oohazure] TH: ผิดพลาดมาก  EN: utter failure
外れ[おおはずれ, oohazure] TH: เดาผิด(มาก)  EN: wrong guess
京都[きょうとだいがく, kyoutodaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเกียวโต
[だいとく, daitoku] TH: พระคุณเจ้า  EN: virtuous priest
[だいとく, daitoku] TH: พระ  EN: priest
[だいとく, daitoku] TH: ผู้มีบุญ  EN: man of wealth
[おとな, otona] TH: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ  EN: adult
電気通信[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน  EN: University of Electro-Communication
[ほくだい, hokudai] TH: ชื่อย่อเรียกมหาวิทยาลัยฮอกไกโด  EN: Hokkaido University
東京[とうきょうだいがく, toukyoudaigaku] TH: มหาวิทยาลัยโตเกียว  EN: Tokyo University
[どうだい, doudai] TH: มีขนาดโตเท่ากัน  EN: as big
入り[おおいり, ooiri] TH: มีคนเข้ามาแน่นเกินพิกัด  EN: (theater) packed to capacity
[おおさか, oosaka] TH: โอซาก้า  EN: Oosaka (pl)
[だいがく, daigaku] TH: มหาวิทยาลัย  EN: university

Japanese-English: EDICT Dictionary
お山の将;御山の[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
この度は変お世話になりありがとうございました;このたびは変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work [Add to Longdo]
ややきい[ややおおきい, yayaookii] (exp,adj-i) biggish; largish [Add to Longdo]
よりきい[よりおおきい, yoriookii] (adj-i) (1) (e.g. 〜よりきい) greater than ...; (2) (e.g. よりきい〜) bigger ... [Add to Longdo]
わさび根;山葵[わさびだいこん, wasabidaikon] (n) (See ホースラディッシュ) horseradish [Add to Longdo]
アジア競技[アジアきょうぎたいかい, ajia kyougitaikai] (n) Asian Games [Add to Longdo]
アジア[アジアたいかい, ajia taikai] (n) Asian Games [Add to Longdo]
アジア[アジアたいりく, ajia tairiku] (n) Asian Continent [Add to Longdo]
アフリカ[アフリカたいりく, afurika tairiku] (n) African Continent [Add to Longdo]
アメリカ杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
アメリカ木葉木菟[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio) [Add to Longdo]
アメリカ[アメリカたいりく, amerika tairiku] (n) American continent; the Americas [Add to Longdo]
アラフラ[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
インド亜[インドあたいりく, indo atairiku] (n) Indian subcontinent [Add to Longdo]
インド反乱;インド叛乱[インドだいはんらん, indo daihanran] (n) (See セポイの反乱) Indian Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
インド[インドたいま, indo taima] (n) Indian hemp [Add to Longdo]
ウィンドウを最化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]
ウィンドウを最表示する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp,vs-i) {comp} to maximize a window [Add to Longdo]
オリンピック[オリンピックたいかい, orinpikku taikai] (n) Olympic Games; Olympics [Add to Longdo]
オリンピック冬季競技[オリンピックとうききょうぎたいかい, orinpikku toukikyougitaikai] (n) Olympic Winter Games [Add to Longdo]
コモド蜥蜴[コモドおおとかげ;コモドオオトカゲ, komodo ootokage ; komodoootokage] (n) (uk) (See コモドドラゴン) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
ゴンドワナ[ゴンドワナたいりく, gondowana tairiku] (n) Gondwanaland [Add to Longdo]
シドニー[シドニーだいがく, shidoni-daigaku] (n) The University of Sydney [Add to Longdo]
チベット蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon [Add to Longdo]
ハリファックス爆発[ハリファックスだいばくはつ, harifakkusu daibakuhatsu] (n) The Halifax Explosion (Dec. 6, 1917) [Add to Longdo]
ヨーロッパ山猫[ヨーロッパおおやまねこ;ヨーロッパオオヤマネコ, yo-roppa ooyamaneko ; yo-roppaooyamaneko] (n) (uk) Eurasian Lynx (Lynx lynx) [Add to Longdo]
ヨーロッパ[ヨーロッパおおなまず;ヨーロッパオオナマズ, yo-roppa oonamazu ; yo-roppaoonamazu] (n) (uk) Wels catfish (Silurus glanis) [Add to Longdo]
レコード[レコードたいしょう, reko-do taishou] (n) (See 日本レコード賞) the Japan Record Award [Add to Longdo]
ローマ法[ローマほうたいぜん, ro-ma houtaizen] (n) Corpus Juris Civilis; Justinian Code [Add to Longdo]
ローラシア[ローラシアたいりく, ro-rashia tairiku] (n) Laurasia [Add to Longdo]
[あたいりく, atairiku] (n,adj-no) subcontinent [Add to Longdo]
旭日綬章[きょくじつだいじゅしょう, kyokujitsudaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Rising Sun [Add to Longdo]
暗黒[あんこくたいりく, ankokutairiku] (n) Dark Continent (i.e. Africa) [Add to Longdo]
伊勢神宮[いせだいじんぐう, isedaijinguu] (n) the Grand Shrines of Ise [Add to Longdo]
伊勢[いせたいびょう, isetaibyou] (n) the Grand Shrines of Ise [Add to Longdo]
[いだい, idai] (adj-na,n) greatness; (P) [Add to Longdo]
移動使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
医科[いかだいがく, ikadaigaku] (n) medical school [Add to Longdo]
[いだい, idai] (n) (abbr) (See 医科学) medical university; medical school; med school; (P) [Add to Longdo]
井の中の蛙海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
[いちだい, ichidai] (n) one large ...; a great ...; (P) [Add to Longdo]
決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision [Add to Longdo]
[いちだいじ, ichidaiji] (n) serious affair [Add to Longdo]
旋風[いちだいせんぷう, ichidaisenpuu] (n) great sensation; taking something by storm; making a splash [Add to Longdo]
鉄槌[いちだいてっつい, ichidaitettsui] (n) dealing a hard (heavy, crushing) blow (to) [Add to Longdo]
転機[いちだいてんき, ichidaitenki] (n) significant turning point [Add to Longdo]
一点螟蛾[いってんおおめいが;イッテンオオメイガ, itten'oomeiga ; itten'oomeiga] (n) (uk) (obsc) (See 三化螟蛾) yellow stem borer (species of moth, Scirpophaga incertulas) [Add to Longdo]
一般[いっぱんたいしゅう, ippantaishuu] (n) ordinary people; general public; public at large [Add to Longdo]
一夜[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Large or small?か、小か。
Take care.お体を切に。
"Hey, Willie," the farmer shouted out.「ヘイ、ウィリー」農家は声で叫んだ。
"I am too big to climb and play," said the boy.「ぼくはき過ぎてのぼれないね」と男の子は言いました。 [M]
"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."「私の変わりにこれをしていただけませんか」「私は変に忙しいものですから」
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「きなお世話だよ」
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が学改革の起爆剤となってくれればと思う。
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東京に向けて阪を出発する。
In ten years our town will change a lot.10年後には私たちの町もいに変わるだろう。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆国の統領に選ばれた。
Anyone over eighteen years of age counts as an adult.18歳以上の者はだれでも人としてみなされる。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国統領によって署名されていた。
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド最の都市であったカルカッタに派遣された。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の学生は政府に対して示威運動を起こした。
These were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.1992年には、学志願者の数は1982年の2倍となった。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移民の数が急激に増した。
Does the 19 bus go to Main Street?19番バスはメイン通りへ行きますか。
I am dead tired from walking around all day.1日中歩き回って変疲れた。
Compared with the level of a year ago, the price is sharply lower.1年前に比べれば価格はきく落ち込んでいる。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ規模に太陽電力を利用するのは困難である。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るにはいに耐久力を必要とする。
2. Cut the radishes into long sticks.2.根は拍子木に切る。
It was very important to her which was the more beautiful of the two.2つのうちどちらが美しいかが彼女にとっては問題だった。
There is not much difference between the two opinions.2つの意見にした差はない。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合併されて人数のクラスになった。
There was a great gap between the views of the two.2人の意見にはきな食い違いがあった。
There is a wide gap in the opinions between the two students.2人の生徒の意見にはきな隔たりがある。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が四六時中瀕死の臣の看護に当たった。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が統領に立候補して、彼が選ばれた。
Three big men attacked him and stole his money.3人の男が彼を攻撃して彼のお金を盗んだ。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人留学生がその学に入学が許された。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生会に欠席した理由がわかりますか。
No less than 40 percent of students go on to university.40%もの生徒が学に進学する。
More than 40 percent of students go on to university.40%以上の生徒が学に進学する。
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.CO2はいわゆる温室効果といに関係があります。
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの会談に非常にきな利害関係をもっています。
I love art and quiet evenings at home.アートと家で静かに夜を過ごすのが好き。
He was the cock of the walk.あいつは小山の将だった。
Einstein's theories contributed greatly to modern science.アインシュタインの理論は現代の科学にいに貢献した。
Einstein loved playing the violin.アインシュタインはバイオリンを弾くのが好きだった。
At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.あえて言いますが、もし我々がそんなことをすれば変な誤りを犯すことになると私は思います。
Asia is much larger than Australia.アジアはオーストラリアよりはるかにきい。
Asia is roughly four times the size of Europe.アジアはヨーロッパのほぼ4倍のきさである。
The imports from Asian countries have expanded recently.アジア諸国からの輸入品は近年増している。
The seal kept its balance well on the large ball.アシカはきなボールの上でうまくバランスを取った。
Can you see the big white building over there?あそこにきな白いビルが見えるでしょう。
I will have graduated from college by the time you come back from America.あなたがアメリカから帰るまでに私は学を卒業してしまっているでしょう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
よりきい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
よりきいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket (]) [Add to Longdo]
文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]
行列[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] augmented matrix [Add to Longdo]
縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming [Add to Longdo]
保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
固有の小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]
ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
[さいだいか, saidaika] maximization [Add to Longdo]
許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
[さいだいすう, saidaisuu] limit [Add to Longdo]
正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
[さいだいち, saidaichi] maximum value, max [Add to Longdo]
同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage [Add to Longdo]
表示にする[さいだいひょうじにする, saidaihyoujinisuru] to maximize [Add to Longdo]
有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
かっこ[だいかっこ, daikakko] brackets ([]) [Add to Longdo]
きさ[おおきさ, ookisa] size [Add to Longdo]
きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array [Add to Longdo]
域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation [Add to Longdo]
域的[たいいきてき, taiikiteki] global [Add to Longdo]
域名[たいいきめい, taiikimei] global name [Add to Longdo]
域要素[だいいきようそ, daiikiyouso] global entity [Add to Longdo]
改訂[だいかいてい, daikaitei] major revision [Add to Longdo]
規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
記憶[だいきおく, daikioku] mass storage [Add to Longdo]
記憶ファイル[だいきおくファイル, daikioku fairu] mass storage file [Add to Longdo]
記憶管理システム[だいきおくかんりシステム, daikiokukanri shisutemu] mass storage control system, MSCS [Add to Longdo]
小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters [Add to Longdo]
文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters [Add to Longdo]
容量[だいようりょう, daiyouryou] high capacity [Add to Longdo]
容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage [Add to Longdo]
容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System [Add to Longdo]
容量記憶装置[だいようりょうきおくそうち, daiyouryoukiokusouchi] mass storage [Add to Longdo]
容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity [Add to Longdo]
不符号(より[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
負荷増[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase [Add to Longdo]
文字のきさ[もじのおおきさ, mojinoookisa] graphic size [Add to Longdo]
文字の小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
文字幅拡[もじはばかくだいりつ, mojihabakakudairitsu] character expansion factor [Add to Longdo]
無限[むげんだい, mugendai] infinity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
カール[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]
五輪[ごりんたいかい, gorintaikai] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
[いだい, idai] -gross, maechtig, gewaltig [Add to Longdo]
出雲[いずもたいしゃ, izumotaisha] Izumo-Tempel (i.d.Praef.Shimane) [Add to Longdo]
[そうだい, soudai] erhaben, grossartig, herrlich [Add to Longdo]
いに[おおいに, ooini] sehr, viel [Add to Longdo]
きい[おおきい, ookii] gross [Add to Longdo]
きさ[おおきさ, ookisa] Groesse [Add to Longdo]
[だいじ, daiji] wichtige_Sache, wichtige_Angelegenheit [Add to Longdo]
[おとな, otona] Erwachsener [Add to Longdo]
[だいぶつ, daibutsu] grosse_Buddhastatue [Add to Longdo]
[たいかい, taikai] grosse_Versammlung, Sportfest [Add to Longdo]
[たいさ, taisa] Oberst, Kapitaen_zur_See [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Hauptpunkt, das_Wesentliche, -etwa [Add to Longdo]
使[たいし, taishi] Botschafter [Add to Longdo]
[たいとう, taitou] langes_Schwert [Add to Longdo]
[たいせつ, taisetsu] wichtig [Add to Longdo]
[たいせい, taisei] viele_Leute, eine_grosse_Menge (Menschen) [Add to Longdo]
[たいせい, taisei] allgemeine_Lage, allgemeine_Tendenz [Add to Longdo]
[たいはん, taihan] der_groessere_Teil, Mehrzahl [Add to Longdo]
[だいみょう, daimyou] (japanischer) Feudalherr [Add to Longdo]
[やまと, yamato] (das_alte) Japan [Add to Longdo]
和絵[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
和魂[やまとだましい, yamatodamashii] der_japanische_Geist [Add to Longdo]
喜び[おおよろこび, ooyorokobi] grosse_Freude [Add to Longdo]
[たいこく, taikoku] Grossmacht [Add to Longdo]
型トラック[おうがたトラック, ougata torakku] grosser_LKW, schwerer_LKW [Add to Longdo]
多数[だいたすう, daitasuu] die_ueberwiegende_Mehrheit [Add to Longdo]
好き[だいすき, daisuki] sehr_gern_haben [Add to Longdo]
嫌い[だいきらい, daikirai] starke_Abneigung, grosser_Widerwille, grosser_Hass [Add to Longdo]
[だいがく, daigaku] Universitaet [Add to Longdo]
学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
宇宙[だいうちゅう, daiuchuu] Makrokosmos, Universum [Add to Longdo]
[たいしょう, taishou] General, Anfuehrer, Fuehrer [Add to Longdo]
[たいい, taii] Hauptmann [Add to Longdo]
[だいしょう, daishou] gross_und_klein, Groesse [Add to Longdo]
[だいく, daiku] Zimmermann [Add to Longdo]
[おおはば, oohaba] -breit, betraechtlich, bedeutend [Add to Longdo]
慌て[おおあわて, ooawate] grosse_Hast, grosse_Eile [Add to Longdo]
[たいてい, taitei] meistens, in_der_Regel [Add to Longdo]
掃除[おおそうじ, oosouji] Grossreinemachen [Add to Longdo]
[おおぞん, oozon] grosser_Verlust [Add to Longdo]
[おおむかし, oomukashi] Urzeit, graues_Altertum [Add to Longdo]
晦日[おおみそか, oomisoka] Silvester [Add to Longdo]
[たいしょ, taisho] grosse_Hitze [Add to Longdo]
[たいもう, taimou] grosser_Wunsch, Ehrgeiz [Add to Longdo]
[たいまい, taimai] eine_grosse_Geldsumme [Add to Longdo]
[おおえだ, ooeda] -Ast [Add to Longdo]
[だいこん, daikon] Rettich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top