ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*夜*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -夜-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[夜, yè, ㄧㄝˋ] night, dark; under cover of night
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    亻 [rén, ㄖㄣˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 sneaking by under cover 亠 of night 夕, Rank: 665
[液, yè, ㄧㄝˋ] fluid, liquid; juice, sap
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  夜 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1451
[腋, yè, ㄧㄝˋ] armpit
Radical: , Decomposition:     夜 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 3593
[掖, yē, ㄧㄝ] to tuck, to fold; to support
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  夜 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 3863

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, ] night, #1,107 [Add to Longdo]
[yè jiān, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ, / ] nighttime; evening or night (e.g. classes), #4,194 [Add to Longdo]
[bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] midnight; in the middle of the night, #4,558 [Add to Longdo]
[yè wǎn, ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ, ] night, #5,057 [Add to Longdo]
[shēn yè, ㄕㄣ ㄧㄝˋ, ] very late at night, #6,066 [Add to Longdo]
[yè lǐ, ㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] during the night; at night; nighttime, #7,357 [Add to Longdo]
[áo yè, ㄠˊ ㄧㄝˋ, ] stay up late or all night, #8,721 [Add to Longdo]
[hēi yè, ㄏㄟ ㄧㄝˋ, ] night, #9,223 [Add to Longdo]
[xiāo yè, ㄒㄧㄠ ㄧㄝˋ, ] midnight snack; late-night snack, #9,590 [Add to Longdo]
[lián yè, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] the same night; that very night; before this night is out, #11,148 [Add to Longdo]
[wǔ yè, ㄨˇ ㄧㄝˋ, ] midnight, #11,394 [Add to Longdo]
[yè kōng, ㄧㄝˋ ㄎㄨㄥ, ] night sky, #11,718 [Add to Longdo]
[rì yè, ㄖˋ ㄧㄝˋ, ] day and night; around the clock, #11,970 [Add to Longdo]
[zhòu yè, ㄓㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] day and night; period of 24 hours; continuously, without stop, #12,844 [Add to Longdo]
[yè xiāo, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄠ, ] supper, #13,031 [Add to Longdo]
[nián yè fàn, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ ㄈㄢˋ, / ] New Year's Eve family dinner, #13,768 [Add to Longdo]
[yè bān, ㄧㄝˋ ㄅㄢ, ] night shift, #15,374 [Add to Longdo]
[yè jǐng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥˇ, ] nightscape, #15,406 [Add to Longdo]
[guò yè, ㄍㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] to spend the night; overnight, #15,419 [Add to Longdo]
[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, ] curtain of night; gathering darkness, #19,160 [Add to Longdo]
总会[yè zǒng huì, ㄧㄝˋ ㄗㄨㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] nightclub; nightspot, #19,327 [Add to Longdo]
[qián yè, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, ] the eve; the night before, #20,303 [Add to Longdo]
[yè shì, ㄧㄝˋ ㄕˋ, ] night market, #21,195 [Add to Longdo]
没日没[méi rì méi yè, ㄇㄟˊ ㄖˋ ㄇㄟˊ ㄧㄝˋ, / ] day and night; regardless of the time of day or night, #23,192 [Add to Longdo]
[chè yè, ㄔㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] the whole night, #23,714 [Add to Longdo]
生活[yè shēng huó, ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] night life, #28,479 [Add to Longdo]
[yè xiào, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄠˋ, ] evening school; night school, #29,212 [Add to Longdo]
三更[bàn yè sān gēng, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ ㄙㄢ ㄍㄥ, ] in the depth of night; late at night, #31,592 [Add to Longdo]
[yè chà, ㄧㄝˋ ㄔㄚˋ, ] yaksha (nature spirits), #31,733 [Add to Longdo]
[yè bàn, ㄧㄝˋ ㄅㄢˋ, ] midnight, #31,826 [Add to Longdo]
[yè xíng, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ, ] night walk; night departure; nocturnal, #35,369 [Add to Longdo]
猫子[yè māo zi, ㄧㄝˋ ㄇㄠ ㄗ˙, / ] owl; (fig.) night owl, #37,538 [Add to Longdo]
[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, ] night vigil, #39,089 [Add to Longdo]
[nián yè, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, ] eve of lunar new year, #39,818 [Add to Longdo]
[zǐ yè, ㄗˇ ㄧㄝˋ, ] midnight, #41,293 [Add to Longdo]
[yè guāng, ㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] luminous, #43,412 [Add to Longdo]
漫漫长[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] endless night (成语 saw); fig. long suffering, #55,301 [Add to Longdo]
[yè yīng, ㄧㄝˋ ㄧㄥ, / ] nightingale, #57,585 [Add to Longdo]
[xiǎo yè qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] serenade, #60,163 [Add to Longdo]
[bái yè, ㄅㄞˊ ㄧㄝˋ, ] white night, #62,667 [Add to Longdo]
来香[yè lái xiāng, ㄧㄝˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ, / ] tuberose; Cestrum nocturnum, see also 香木, #65,549 [Add to Longdo]
挑灯[tiǎo dēng yè zhàn, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄥ ㄧㄝˋ ㄓㄢˋ, / ] to raise a lantern and fight at night (成语 saw); fig. to work into the night; to burn the midnight oil, #66,286 [Add to Longdo]
[kāi yè chē, ㄎㄞ ㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] burn the midnight oil; work late into the night, #67,913 [Add to Longdo]
不眠[chè yè bù mián, ㄔㄜˋ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˊ, / ] to be sleepless all night, #68,067 [Add to Longdo]
[yè qǔ, ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] night melody, nocturne, #71,849 [Add to Longdo]
[mǔ yè chā, ㄇㄨˇ ㄧㄝˋ ㄔㄚ, ] witch; shrew; vixen, #77,024 [Add to Longdo]
昼伏[zhòu fú yè chū, ㄓㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄝˋ ㄔㄨ, / ] nocturnal; to hide by day and come out at night, #79,835 [Add to Longdo]
盲症[yè máng zhèng, ㄧㄝˋ ㄇㄤˊ ㄓㄥˋ, ] night blindness; nyctalopia, #79,851 [Add to Longdo]
漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] endless night (成语 saw); fig. long suffering, #83,937 [Add to Longdo]
前半[qián bàn yè, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] first half of the night (from nightfall to midnight), #85,616 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よる, yoru] (n) กลางคืน
[やけい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つきよ, tsukiyo] แสงจันทร์
[よる, yoru, yoru , yoru] (n) กลางคืน
[ちゅうや, chuuya] (n) กลางวันกลางคืน, กลางวันและกลางคืน
更かし[よふかし, yofukashi] (n) การนอนดึก,การอยู่จนดึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
お七[おしちや, oshichiya] (n) name-giving ceremony [Add to Longdo]
お通;御通[おつや, otsuya] (n) (pol) (See 通) all-night vigil over a body; wake [Add to Longdo]
アメリカ[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
アラビア[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]
ホイップアーウイル鷹;ホイッパーウィル[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill [Add to Longdo]
;暗[あんや;やみよ(闇夜), anya ; yamiyo ( yamiyo )] (n) dark night [Add to Longdo]
に烏[やみよにからす, yamiyonikarasu] (exp) (See 闇の烏) something indistinct (lit [Add to Longdo]
に鉄砲[やみよにてっぽう, yamiyoniteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]
の烏[やみよのからす, yamiyonokarasu] (exp) (See 闇に烏) something indistinct (lit [Add to Longdo]
の鉄砲[やみよのてっぽう, yamiyonoteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]
の礫[やみよのつぶて, yamiyonotsubute] (exp) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]
一昨々;一昨昨[いっさくさくや, issakusakuya] (n) two nights before last [Add to Longdo]
一昨[いっさくや, issakuya] (n-t) night before last [Add to Longdo]
一昼[いっちゅうや, icchuuya] (n-adv,n-t) whole day and night; 24 hours [Add to Longdo]
一日一[いちにちいちや, ichinichiichiya] (n) all day and night [Add to Longdo]
[いちや(P);ひとや;ひとよ, ichiya (P); hitoya ; hitoyo] (n-adv,n-t) one night; all night; overnight; one evening; (P) [Add to Longdo]
[ひとよさ, hitoyosa] (n) (See 一) one night; all night [Add to Longdo]
を共にする[いちやをともにする, ichiyawotomonisuru] (exp,vs-i) to spend a night together [Add to Longdo]
干し;一[いちやぼし, ichiyaboshi] (n) fish salted and dried overnight [Add to Longdo]
乞食[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire [Add to Longdo]
[いちやづま;ひとよづま, ichiyaduma ; hitoyoduma] (n) temporary consort; prostitute [Add to Longdo]
造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written [Add to Longdo]
大臣[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
大尽[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
[いちやじゅう;ひとやじゅう, ichiyajuu ; hitoyajuu] (n) all-night through [Add to Longdo]
漬け;一漬;一づけ[いちやづけ, ichiyaduke] (n,vs) (1) last-minute cramming; overnight cramming; (n) (2) (original meaning) (vegetables) salted just overnight [Add to Longdo]
[あまよ;つや, amayo ; tsuya] (n) rainy night [Add to Longdo]
の星[あまよのほし, amayonohoshi] (exp,n) (See 雨) star seen on a rainy night; rare occurrence; rare sight [Add to Longdo]
黄泉の国;見の国[よみのくに, yominokuni] (n) (See 黄泉・よみ) hades; realm of the dead; the next world [Add to Longdo]
[いつや;おつや, itsuya ; otsuya] (n) (arch) second division of the night (approx. 9 pm to 11 pm) [Add to Longdo]
火之芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
[かんや, kanya] (n) cold night [Add to Longdo]
[いくよ, ikuyo] (n) number of nights [Add to Longdo]
[いくよも, ikuyomo] (n) for several nights [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
金剛叉;金剛薬叉[こんごうやしゃ, kongouyasha] (n) Vajrayaksa [Add to Longdo]
[つきよ, tsukiyo] (n) moonlit night; (P) [Add to Longdo]
の晩ばかりじゃない[つきよのばんばかりじゃない, tsukiyonobanbakarijanai] (exp) you better watch your step!; sleep with one eye open! [Add to Longdo]
見の尊[つくよみのみこと, tsukuyominomikoto] (n) Moon God; Tsukuyomi no Mikoto; brother of Amaterasu [Add to Longdo]
[つきよたけ, tsukiyotake] (n) moonlight mushroom [Add to Longdo]
月讀;月読;月見;月霊;月読み;月弓[つくよみ, tsukuyomi] (n) (1) nickname for the moon; (2) Tsukuyomi (god of the moon in Shinto and mythology) [Add to Longdo]
[ごや, goya] (n) (1) (arch) division of the night (from approx. 7 pm to 5 am) into five 2-hour periods; (2) the fifth of these periods (approx. 3 am to 5 am) [Add to Longdo]
[ごや, goya] (n) (1) period from midnight until the early morning; (2) (See 寅の刻) around 4 in the morning [Add to Longdo]
[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing [Add to Longdo]
[こうや, kouya] (n) (arch) first division of the night (approx. 7 pm to 9 pm) [Add to Longdo]
[こんや, konya] (n-adv,n-t) this evening; tonight; (P) [Add to Longdo]
冴えた[さえたよる, saetayoru] (n) crisp and cold night [Add to Longdo]
三日三[みっかみよ, mikkamiyo] (exp) 3 days and 3 nights [Add to Longdo]
[しちや, shichiya] (n) celebration of a child's seventh day [Add to Longdo]
[ななよづき, nanayoduki] (n) (obsc) (See 文月) seventh lunar month [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'm not accustomed to working day and night." "You'll soon get used to it."「私は昼もも働くのにまだ慣れてない」「すぐに慣れるよ」
The teenage friends stayed up talking all night.10代の友だち同士が徹でおしゃべりした。
Some kind of party upstairs kept me up till one last night.2階の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩はの一時まで眠れなかったんだ。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は盗を逮捕した。2人は盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
After three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.3日連続で徹してるから、もうアップアップだよ。
On a sultry night in August.8月の蒸し暑い
Ah...maybe he's gonna take me tonight.ああ、ひょっとしたら今は・・・。
I love art and quiet evenings at home.アートと家で静かにを過ごすのが大好き。
Being active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.アザラシは、海面近くまで上がってくるさまざまな魚を食べるのである。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシはにいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
You are all our guests tonight.あなたたちはみんな今は私たちのお客さんです。
You had better not sit up late up night.あなたはあまり更かしをしない方がいい。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前のの失礼な振る舞いをスミス夫人に謝罪すべきです。
You may go to the party but you must be home by midnight.あなたはパーティーに行ってもよいが、真中までには帰宅しなくてはいけない。
What are you going to do tonight?あなたは今何をするつもり?
You can get in touch with him at his home tonight.あなたは今彼の家で、彼と連絡をとることができます。
Were you home last night?あなたは昨日の、家にいた?
Did you have a good sleep last night?あなたは昨よく眠れましたか。
Don't you sleep well at night?あなたはよく寝れませんか。
Don't you sleep well at night?あなたはよく眠れないのですか。
You must not go out at night.あなたは外出してはならない。
You had better not sit up late at night.あなたは更かししないほうがよい。
There's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?あのビルの屋上から見る景はきれいなのよ。見に行かない? [F]
I may have caught cold on that cold night.あの寒いに風邪を引いたのかもしれない。
One rainy evening he was driving a car.ある雨の彼は車を運転していた。
You ought not to have kept her waiting such a cold night.あんな寒いに、彼女を待たせておくべきでなかった。
You ought not to have kept her waiting on such a cold night.あんな寒いに彼女を待たしておくべきではなかった。
Many things kept me from getting much sleep last night.いろいろなことがあって、私は昨あまり眠れなかった。
My father doesn't let me go out alone at night.うちの父ったら、私を一人で外出してくれないの。
Yes, it's so lovely night.ええ、ほんとに素敵なですわ。 [F]
Ezra, will y' all come over tonight?エズラ、おまえんとこはみんな今来るかね。
On New Year's Eve the trains will run all night.おおみそかには電車は終運転します。
The haunted house? I won't be able to sleep at night.お化け屋敷に行くの。寝られなくなっちゃうよ。
Dad rarely gets back home before midnight.お父さんは中の12時前にはめったに帰ってこない。
Cathy is coming to see our baby tonight.キャシーが今、私達の赤ちゃんを見に来る。
Ken lets his children have their own way, so they stay up late at night.ケンは子供たちにすきなようにやらせておくので、子供たちは遅くまで起きている。
My time for these exercise and reading was at night, after work or before it began in the morning, or on Sundays.こういう練習や読書のための私の時間は、、仕事の後、朝、仕事が始まる前、日曜である。
A bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.こうもりはに獲物を捕え、昼に寝ます。
It is quiet here at night.ここはは静かです。
You can play this piano, but not at night.このピアノを弾いてもいいが、はだめだ。
This poem was written by him last night.この詩は昨彼によって書かれました。
This poem was written last night.この詩は昨書かれました。
He came to Jesus at night and said...この人が、、イエスのもとに来ていった。
Stars can be seen at night in this area.この地域ではに星が見えます。
This town is really dead at night.この町のはまったく死んだも同然だ。
This street is clear of traffic at night.この通りはは車や人がとおらない。
This train gets to Chicago at 9 o'clock tonight.この電車は今九時にシカゴに着きます。
This medicine will ensure you a good night's sleep.この薬を飲めば、必ずぐっすり眠れるでしょう。
Where on earth do you suppose she is going in the dead of night?こんな真中に一体全体彼女はどこへ行くつもりだと思いますか。
It is not safe for a girl to go out by herself so late at night.こんな更けに女の子の一人歩きは危ない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
[よる, yoru] -Nacht [Add to Longdo]
[やがく, yagaku] Abendkurs [Add to Longdo]
尿症[やにょうしょう, yanyoushou] Bettnaessen [Add to Longdo]
明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
[やこう, yakou] Nachtzug [Add to Longdo]
[やしゅう, yashuu] naechtlicher_Angriff [Add to Longdo]
間撮影[やかんさつえい, yakansatsuei] Nachtaufnahme [Add to Longdo]
[てつや, tetsuya] (Nacht)durchwachen, aufbleiben [Add to Longdo]
[ちゅうや, chuuya] Tag_und_Nacht [Add to Longdo]
[しんや, shinya] tiefe_Nacht, Mitternacht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top