ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*夂*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -夂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[处, chù, ㄔㄨˋ] to reside at, to live in; place, locale; department
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [ideographic] To go somewhere 夂 and put down a flag 卜, Rank: 206
[各, gè, ㄍㄜˋ] individual; each, every; all
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Walking 夂 and talking 口, Rank: 209
[条, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] clause, condition; string, stripe
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 214
[务, wù, ㄨˋ] affairs, business; should; must
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 245
[备, bèi, ㄅㄟˋ] to prepare; to get ready, to equip; ready; perfect
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] To go 夂 to the farm 田 to prepare for a harvest, Rank: 397
[复, fù, ㄈㄨˋ] again, repeatedly; copy, duplicate; to restore, to return
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    日 [, ㄖˋ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 who goes  somewhere 夂 every day 日, Rank: 426
[夏, xià, ㄒㄧㄚˋ] summer; the Xia or Hsia dynasty
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  自 [, ㄗˋ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: -, Rank: 1126
[麦, mài, ㄇㄞˋ] wheat, barley, oats
Radical: , Decomposition:     夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麦; grains 來 ready to be harvested 夂, Rank: 1171
[冬, dōng, ㄉㄨㄥ] winter, 11th lunar month
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  
Etymology: [ideographic] A man walking 夂 on ice ⺀, Rank: 1384
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  一 [, ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: -, Rank: 1400
[傻, shǎ, ㄕㄚˇ] foolish, silly, stupid; an imbecile
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    囟 [xìn, ㄒㄧㄣˋ]  八 [, ㄅㄚ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A man 亻 being hit 夂 on the head 囟, Rank: 1989
[後, hòu, ㄏㄡˋ] after; behind, rear; descendants
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] One step 彳 coming behind another 夂; 幺 provides the pronunciation, Rank: 2131
[惫, bèi, ㄅㄟˋ] tired, weary, fatigued
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  思 [, ]
Etymology: [pictophonetic] ponder, Rank: 3007
[赣, gàn, ㄍㄢˋ] Jiangxi province; places therein
Radical: , Decomposition:   章 [zhāng, ㄓㄤ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  贡 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] go, Rank: 3301
[囱, cōng, ㄘㄨㄥ] chimney
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A fire 夂 burning and giving off smoke, Rank: 3555
[麥, mài, ㄇㄞˋ] wheat, barley, oats
Radical: , Decomposition:   來 [lái, ㄌㄞˊ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Grains 來 ready to be harvested 夂; compare 麦, Rank: 6665
[絛, tāo, ㄊㄠ] silk cord; sash, ribbon, cord
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7457
[処, chǔ, ㄔㄨˇ] place, locale; department
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] go
[夂, zhǐ, ㄓˇ] to go
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -
[夃, gǔ, ㄍㄨˇ]
Radical: , Decomposition:   乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -
[夅, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] to descend, to fall; to drop, to lower
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  ?
Etymology: -
[夆, féng, ㄈㄥˊ] to resist; to headbutt
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] go
[夋, qūn, ㄑㄩㄣ] to dawdle; the emperor Yao's father
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  八 [, ㄅㄚ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: -
[夌, líng, ㄌㄧㄥˊ] to dawdle; the name of the father of the Emperor Yao
Radical: , Decomposition:     土 [, ㄊㄨˇ]  八 [, ㄅㄚ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: -
[愛, ài, ㄞˋ] to love, to like, to be fond of; love, affection
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To bring a lover 心 into one's house 冖
[慶, qìng, ㄑㄧㄥˋ] to congratulate, to celebrate
Radical: , Decomposition:     鹿 [, ㄌㄨˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To go to 夂 a celebration 心 in a house 广
[憂, yōu, ㄧㄡ] sad, grieving; melancholy, grief
Radical: , Decomposition:     頁 [, ㄧㄝˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[敻, xiòng, ㄒㄩㄥˋ] remote, far away; preeminent
Radical: , Decomposition:   ?  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] go
[畟, cè, ㄘㄜˋ] to plow
Radical: , Decomposition:     田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  八 [, ㄅㄚ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A man 夂 making a furrow 八 in a field 田
[贛, gàn, ㄍㄢˋ] Jiangxi province; places therein
Radical: , Decomposition:   章 [zhāng, ㄓㄤ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  貢 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] go

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top