ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*坡*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -坡-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坡, pō, ㄆㄛ] slope, hillside, embankment
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1550

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新加[Xīn jiā pō, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ, ] Singapore, #3,562 [Add to Longdo]
[pō, ㄆㄛ, ] slope, #7,534 [Add to Longdo]
[huá pō, ㄏㄨㄚˊ ㄆㄛ, ] rockslide; landslip, #11,755 [Add to Longdo]
[shān pō, ㄕㄢ ㄆㄛ, ] hillside, #12,160 [Add to Longdo]
吉隆[Jí lóng pō, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄛ, ] Kuala Lumpur, capital of Malaysia, #23,006 [Add to Longdo]
[xié pō, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛ, ] slope; incline, #24,698 [Add to Longdo]
[pō dù, ㄆㄛ ㄉㄨˋ, ] grade (slope), #26,639 [Add to Longdo]
[xià pō, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛ, ] downhill, #29,951 [Add to Longdo]
苏东[Sū Dōng pō, ㄙㄨ ㄉㄨㄥ ㄆㄛ, / ] Su Dongpo, another name for Su Shi 蘇軾|苏轼 (1037-1101), northern Song writer and calligrapher, #33,568 [Add to Longdo]
[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope, #36,327 [Add to Longdo]
科伦[Kē lún pō, ㄎㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄆㄛ, / ] Colombo (capital of Sri Lanka), #41,817 [Add to Longdo]
[pō dào, ㄆㄛ ㄉㄠˋ, ] slope; road on slope; inclined path, #46,666 [Add to Longdo]
[Nà pō, ㄋㄚˋ ㄆㄛ, ] (N) Napo (place in Guangxi), #137,694 [Add to Longdo]
麻栗[Má lì pō, ㄇㄚˊ ㄌㄧˋ ㄆㄛ, ] (N) Malipo (place in Yunnan), #171,893 [Add to Longdo]
大陆[dà lù pō, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄛ, / ] continental slope (boundary of continental shelf), #305,450 [Add to Longdo]
[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, ] archaeological site near Xi'an [Add to Longdo]
埃德加・爱伦・[Āi dé jiā· Ai4 lun2 · Po1, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Ài lún, ㄞˋ ㄌㄨㄣˊ· Po1, / ] Edgar Allen Poe (1809-1849), American poet and novelist [Add to Longdo]
新加[Xīn jiā pō rén, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ ㄖㄣˊ, ] Singaporean person; Singaporean [Add to Longdo]
新加国立大学[Xīn jiā pō Guó lì Dà xué, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National University of Singapore [Add to Longdo]
肘子[Dōng pō zhǒu zi, ㄉㄨㄥ ㄆㄛ ㄓㄡˇ ㄗ˙, / ] Dongpo pork shoulder, traditional dish said to have been created by Northern Song dynasty writer Su Dongpo 蘇東|苏东 [Add to Longdo]
长坂七进七出[cháng bǎn pō qī jìn qī chū, ㄔㄤˊ ㄅㄢˇ ㄆㄛ ㄑㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧ ㄔㄨ, / ] famous scene in Romance of the Three Kingdoms in which Zhao Yun 趙雲|赵云 charges seven times through the ranks of Cao Cao's armies [Add to Longdo]
[lù pō, ㄌㄨˋ ㄆㄛ, / ] continental slope (boundary of continental shelf) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
新嘉[しんがぽーる;シンガポール(P), shingapo-ru ; shingapo-ru (P)] (n) (uk) Singapore; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top