ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*在外*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 在外, -在外-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer, #5,802 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在外[ざいがい, zaigai] (n,adj-no) overseas; abroad; (P) [Add to Longdo]
在外研究員[ざいがいけんきゅういん, zaigaikenkyuuin] (n) research student (worker) abroad [Add to Longdo]
在外公館[ざいがいこうかん, zaigaikoukan] (n) diplomatic mission; government establishments overseas; (P) [Add to Longdo]
在外資産[ざいがいしさん, zaigaishisan] (n) foreign assets [Add to Longdo]
在外投票[ざいがいとうひょう, zaigaitouhyou] (n) overseas ballot [Add to Longdo]
在外日本人[ざいがいにほんじん, zaigainihonjin] (n) Japanese residing abroad [Add to Longdo]
在外邦人[ざいがいほうじん, zaigaihoujin] (n) Japanese nationals resident abroad; overseas Japanese [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
在外[ざいがい, zaigai] im_Ausland, Auslands- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top