ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*圖*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -圖-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[圖, tú, ㄊㄨˊ] diagram, chart, map, picture; to plan
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  啚 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A map of a district's 啚 borders 囗

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, / ] diagram; to plan; picture; drawing; chart, #308 [Add to Longdo]
图片[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] image; picture; photograph, #1,551 [Add to Longdo]
试图[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] to attempt; to try, #3,949 [Add to Longdo]
图书[tú shū, ㄊㄨˊ ㄕㄨ, / ] books (in a library or bookstore), #4,677 [Add to Longdo]
图书馆[tú shū guǎn, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] library, #4,742 [Add to Longdo]
地图[dì tú, ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] map, #5,018 [Add to Longdo]
企图[qǐ tú, ㄑㄧˇ ㄊㄨˊ, / ] attempt, #5,364 [Add to Longdo]
图像[tú xiàng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] image; picture; graphic, #5,474 [Add to Longdo]
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ, / ] design; pattern, #5,539 [Add to Longdo]
意图[yì tú, ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] intent; intention; intend; schematic diagram, #7,908 [Add to Longdo]
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical, #7,995 [Add to Longdo]
心电图[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electrocardiogram, #11,023 [Add to Longdo]
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, / ] blueprint; drawing; design plans; graph paper, #13,537 [Add to Longdo]
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] chart; diagram, #13,660 [Add to Longdo]
妄图[wàng tú, ㄨㄤˋ ㄊㄨˊ, / ] to try in vain; futile attempt, #14,325 [Add to Longdo]
力图[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] try hard to; strive to, #14,689 [Add to Longdo]
蓝图[lán tú, ㄌㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] blueprint, #15,215 [Add to Longdo]
图画[tú huà, ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; picture, #17,316 [Add to Longdo]
图标[tú biāo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠ, / ] (computer) icon, #17,908 [Add to Longdo]
拼图[pīn tú, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ, / ] abbr. of 拼布形|拼布图形, jigsaw puzzle, #20,426 [Add to Longdo]
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema, #20,753 [Add to Longdo]
版图[bǎn tú, ㄅㄢˇ ㄊㄨˊ, / ] domain; territory, #20,766 [Add to Longdo]
贪图[tān tú, ㄊㄢ ㄊㄨˊ, / ] to seek, #21,437 [Add to Longdo]
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, / ] totem (religious symbol), #21,784 [Add to Longdo]
图谋[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ, / ] conspire, #22,465 [Add to Longdo]
构图[gòu tú, ㄍㄡˋ ㄊㄨˊ, / ] (art) composition, #23,742 [Add to Longdo]
插图[chā tú, ㄔㄚ ㄊㄨˊ, / ] illustration, #24,303 [Add to Longdo]
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music, #24,335 [Add to Longdo]
西雅图[Xī yǎ tú, ㄒㄧ ㄧㄚˇ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Seattle, Washington State, #24,846 [Add to Longdo]
制图[zhì tú, ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] cartographic; graphics, #26,431 [Add to Longdo]
斯图加特[Sī tú jiā tè, ㄙ ㄊㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄜˋ, / ] Stuttgart (city in Germany), #26,614 [Add to Longdo]
绘图[huì tú, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄨˊ, / ] to draw; to draft, #28,038 [Add to Longdo]
柏拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, / ] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher, #30,336 [Add to Longdo]
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ, / ] profitable, #31,476 [Add to Longdo]
图像处理[tú xiàng chù lǐ, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] image processing, #32,173 [Add to Longdo]
画图[huà tú, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄨˊ, / ] to draw designs, maps etc; picture (e.g. of life in the city), #32,294 [Add to Longdo]
脑电图[nǎo diàn tú, ㄋㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electroencephalogram (EEG), #32,977 [Add to Longdo]
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] major undertaking; vast plan; grand prospect, #32,997 [Add to Longdo]
图样[tú yàng, ㄊㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] diagram; blueprint, #35,280 [Add to Longdo]
奋发图强[fèn fā tú qiáng, ㄈㄣˋ ㄈㄚ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] to work energetically for prosperity (of the country), #38,381 [Add to Longdo]
草图[cǎo tú, ㄘㄠˇ ㄊㄨˊ, / ] a sketch; rough drawing, #38,518 [Add to Longdo]
流程图[liú chéng tú, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] flow chart, #42,619 [Add to Longdo]
视图[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] view, #44,033 [Add to Longdo]
平面图[píng miàn tú, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] a plan; a planar graph; a plane figure, #46,063 [Add to Longdo]
图尔[Tú ěr, ㄊㄨˊ ㄦˇ, / ] Tours (city in France), #50,331 [Add to Longdo]
图版[tú bǎn, ㄊㄨˊ ㄅㄢˇ, / ] an engraved printing plate; a photographic plate, #50,336 [Add to Longdo]
太极图[Tài jí tú, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ, / ] diagram of cosmological scheme; Yin-Yang symbol; ☯, #52,453 [Add to Longdo]
图章[tú zhāng, ㄊㄨˊ ㄓㄤ, / ] stamp; seal, #53,092 [Add to Longdo]
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up, #54,865 [Add to Longdo]
阿拉木图[Ā lā mù tú, ㄚ ㄌㄚ ㄇㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] Almaty, previous capital of Kazakhstan, #56,289 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
図解(P);解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P) [Add to Longdo]
不図(ateji);不斗(ateji);不(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top