ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*围*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -围-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[] (n) รั้ว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[围, wéi, ㄨㄟˊ] to surround, to encircle, to corral
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 576
[涠, wéi, ㄨㄟˊ] still water
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  围 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6083

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] range; scope; limit; extent, #813 [Add to Longdo]
[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass, #1,858 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to circle; to surround, #2,151 [Add to Longdo]
[wéi rào, ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ, / ] to revolve around; to center on (an issue), #2,942 [Add to Longdo]
[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, / ] ambience; atmosphere, #4,357 [Add to Longdo]
[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, / ] surround; encircle, #6,897 [Add to Longdo]
[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, / ] scarf; shawl, #7,097 [Add to Longdo]
[wéi qí, ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] the game of Go, #8,612 [Add to Longdo]
[wài wéi, ㄨㄞˋ ㄨㄟˊ, / ] surrounding, #9,766 [Add to Longdo]
[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure, #11,902 [Add to Longdo]
[wéi gōng, ㄨㄟˊ ㄍㄨㄥ, / ] to besiege, #12,648 [Add to Longdo]
[jiě wéi, ㄐㄧㄝˇ ㄨㄟˊ, / ] to lift an encirclement; to help sb out of trouble or embarrassment, #17,004 [Add to Longdo]
[tū wéi, ㄊㄨ ㄨㄟˊ, / ] to break a siege; to break out of an enclosure, #17,170 [Add to Longdo]
[wéi zhù, ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ, / ] to surround; to gird, #17,290 [Add to Longdo]
[yāo wéi, ㄧㄠ ㄨㄟˊ, / ] waist measurement; girth, #17,817 [Add to Longdo]
[xiōng wéi, ㄒㄩㄥ ㄨㄟˊ, / ] chest measurement; bust, #18,307 [Add to Longdo]
[wéi jiǎo, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to encircle and annihilate; refers to repeated compaigns of the Guomindang against the communists from 1930 onwards, #19,408 [Add to Longdo]
[wéi kùn, ㄨㄟˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] to besiege, #22,553 [Add to Longdo]
[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial, #24,465 [Add to Longdo]
[wéi zuò, ㄨㄟˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] to sit in a circle; seated around (a narrator), #28,008 [Add to Longdo]
[chóng wéi, ㄔㄨㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] to redouble a siege, #28,293 [Add to Longdo]
[wéi lán, ㄨㄟˊ ㄌㄢˊ, / ] fencing; railings; fence, #29,485 [Add to Longdo]
[wéi yàn, ㄨㄟˊ ㄧㄢˋ, / ] a cofferdam, #30,349 [Add to Longdo]
[wéi qún, ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ, / ] apron, #33,767 [Add to Longdo]
[wéi lǒng, ㄨㄟˊ ㄌㄨㄥˇ, / ] to crowd around, #43,040 [Add to Longdo]
[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, / ] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times), #51,194 [Add to Longdo]
[fǎn wéi gōng, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄥ, / ] attack against siege, #252,178 [Add to Longdo]
[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
性眩晕[zhōu wéi xìng xuàn yùn, ㄓㄡ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣˋ, / ] peripheral vertigo [Add to Longdo]
[wéi dōu, ㄨㄟˊ ㄉㄡ, / ] bib [Add to Longdo]
[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, / ] fence; paling [Add to Longdo]
[Zhuàng wéi xiāng, ㄓㄨㄤˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chuangwei (village in Taiwan) [Add to Longdo]
大范[dà fàn wéi, ㄉㄚˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] large-scale [Add to Longdo]
小范[xiǎo fàn wéi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] small-scale; local; to a limited extent [Add to Longdo]
防毒[fáng dú wéi qún, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ, / ] protective apron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top