ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*喿*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -喿-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[操, cāo, ㄘㄠ] to conduct, to manage, to run
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1173
[躁, zào, ㄗㄠˋ] tense, irritable; rash, hot-tempered
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2451
[燥, zào, ㄗㄠˋ] arid, dry, parched; quick-tempered
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2613
[澡, zǎo, ㄗㄠˇ] to wash, to bathe
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2695
[噪, zào, ㄗㄠˋ] to be noisy; to chirp loudly
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [ideographic] The sound 口 of birds chirping 喿; 喿 also provides the pronunciation, Rank: 2799
[臊, sāo, ㄙㄠ] shy, bashful; rank, fetid; the smell of urine
Radical: , Decomposition:     喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 4389
[缲, qiāo, ㄑㄧㄠ] to spool, to reel
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7772
[喿, zào, ㄗㄠˋ] the sound of birds chirping
Radical: , Decomposition:   品 [pǐn, ㄆㄧㄣˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Several birds 品 chirping in a tree 木
[橾, shū, ㄕㄨ] the axle hole in the center of a wheel (archaic)
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[繰, qiāo, ㄑㄧㄠ] to spool, to reel
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sào, ㄙㄠˋ, ] chirping of birds, #586,391 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top