ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*喊*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -喊-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[喊, hǎn, ㄏㄢˇ] to shout, to yell, to call out; to howl; to cry
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  咸 [xián, ㄒㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1183

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎn, ㄏㄢˇ, ] call; cry; to shout, #2,247 [Add to Longdo]
[dà hǎn, ㄉㄚˋ ㄏㄢˇ, ] to shout, #9,730 [Add to Longdo]
[nà hǎn, ㄋㄚˋ ㄏㄢˇ, ] a shout; a rallying cry, #13,733 [Add to Longdo]
[hū hǎn, ㄏㄨ ㄏㄢˇ, ] to shout (slogans etc), #16,192 [Add to Longdo]
[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, ] exclamation; outcry; shout; yell, #19,680 [Add to Longdo]
[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, ] cry out; shout, #22,868 [Add to Longdo]
大叫[dà hǎn dà jiào, ㄉㄚˋ ㄏㄢˇ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to call out loudly; to conduct vigorous propaganda; to rant, #36,824 [Add to Longdo]
[hǎn yuān, ㄏㄢˇ ㄩㄢ, ] to cry out a grievance, #44,312 [Add to Longdo]
摇旗呐[yáo qí nà hǎn, ㄧㄠˊ ㄑㄧˊ ㄋㄚˋ ㄏㄢˇ, / ] to wave flags and shout battle cries (成语 saw); to egg sb on; to give support to, #50,877 [Add to Longdo]
[kōng hǎn, ㄎㄨㄥ ㄏㄢˇ, ] idle clamor; to prattle, #73,594 [Add to Longdo]
[sī hǎn, ㄙ ㄏㄢˇ, ] to shout, #80,485 [Add to Longdo]
[yāo hǎn, ㄧㄠ ㄏㄢˇ, ] to shout; to yell, #453,012 [Add to Longdo]
[hǎn dào, ㄏㄢˇ ㄉㄠˋ, ] to yell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とっかん, tokkan] (n) (1) (See 鬨の声) battlecry; cheer; cry where one breathes in a large volume of air and then releases it suddenly in a loud cry; (n,vs) (2) (See 突貫) rushing at the enemy [Add to Longdo]
声(oK)[かんせい, kansei] (n) battle cry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top