ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*咅*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -咅-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[部, bù, ㄅㄨˋ] department, ministry; division, unit; part, section
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 84
[培, péi, ㄆㄟˊ] to cultivate, to farm; to shore up
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1152
[倍, bèi, ㄅㄟˋ] to double; to increase or multiply
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 1392
[陪, péi, ㄆㄟˊ] to accompany, to be with, to keep company
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 1664
[赔, péi, ㄆㄟˊ] to compensate, to pay damages, to suffer a loss
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1734
[菩, pú, ㄆㄨˊ] herb, aromatic plant
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] herb, Rank: 2209
[剖, pōu, ㄆㄡ] to bisect, to dissect, to slice
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2484
[焙, bèi, ㄅㄟˋ] to bake, to roast; to dry by the fire
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3955
[碚, bèi, ㄅㄟˋ] suburb
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 5113
[涪, fú, ㄈㄨˊ] a river in Sichuan province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 5245
[瓿, bù, ㄅㄨˋ] vase, pot, jar
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 6024
[锫, péi, ㄆㄟˊ] berkelium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6266
[掊, póu, ㄆㄡˊ] to extract; to injure
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 6609
[踣, bó, ㄅㄛˊ] stiff, corpse-like; rigor mortis
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 7037
[醅, pēi, ㄆㄟ] unstrained spirits
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 7092
[咅, pǒu, ㄆㄡˇ] to spit out
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -
[賠, péi, ㄆㄟˊ] to compensate, to pay damages, to suffer a loss
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] money

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top