ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*吕*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -吕-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[营, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 536
[宫, gōng, ㄍㄨㄥ] palace; surname
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 982
[吕, lǚ, ㄌㄩˇ] a musical note; surname
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Two mouths 口 in harmony, Rank: 1716
[侣, lǚ, ㄌㄩˇ] companion; associate with
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 2661
[铝, lǚ, ㄌㄩˇ] aluminum
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3217
[闾, lǘ, ㄌㄩˊ] a village of twenty-five families
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4175
[莒, jǔ, ㄐㄩˇ] taro, hemp; herb;
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 5148
麿[麿, mo, ㄇㄛ˙] I, you, personal name marker
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 6613
[閭, lǘ, ㄌㄩˊ] a village of twenty-five families
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 8067
[稆, lǚ, ㄌㄩˇ] wild grain
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 8371
[營, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -
[鋁, lǚ, ㄌㄩˇ] aluminum
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system, #8,966 [Add to Longdo]
[Lǚ, ㄌㄩˇ, / ] surname Lü, #8,966 [Add to Longdo]
[Lǚ Bù, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ, / ] Lü Bu (161-198), champion fighter in the early part of Three Kingdoms, #13,092 [Add to Longdo]
不韦[Lǚ Bù wéi, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Lü Buwei (-235 BC), merchant and politician in Qin kingdom, financial sponsor (and in fiction father) of King Ying Zhen 嬴政, who subsequently became the first emperor, #34,780 [Add to Longdo]
[Lǚ liáng, ㄌㄩˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] Lǚlíang prefecture level city in Shānxī 山西, #40,472 [Add to Longdo]
[Lǚ Méng, ㄌㄩˇ ㄇㄥˊ, / ] Lü Meng (178-219), general of the southern state of Wu, #56,448 [Add to Longdo]
梁市[Lǚ liáng shì, ㄌㄩˇ ㄌㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Lǚlíang prefecture level city in Shānxī 山西, #67,950 [Add to Longdo]
[lǜ lǚ, ㄌㄩˋ ㄌㄩˇ, / ] tuning; temperament, #127,310 [Add to Longdo]
贝克[Lǚ bèi kè, ㄌㄩˇ ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] Lübeck, Germany, #158,060 [Add to Longdo]
萨尔布[Sà ěr bù lǚ kěn, ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄌㄩˇ ㄎㄣˇ, / ] Saarbrücken, #397,834 [Add to Longdo]
布戟[lǚ bù jǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧˇ, / ] snake halberd [Add to Longdo]
氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|不韦 [Add to Longdo]
[Lǚ lǎn, ㄌㄩˇ ㄌㄢˇ, / ] Mr Lü's Annals, same as 呂氏春秋|氏春秋 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top