ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*吉*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -吉-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[结, jié, ㄐㄧㄝˊ] knot, tie; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 236
[吉, jí, ㄐㄧˊ] lucky, propitious, good
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] The words 口 of a scholar 士, Rank: 856
[洁, jié, ㄐㄧㄝˊ] clean, pure; to purify, to cleanse
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1531
[桔, jú, ㄐㄩˊ] orange, tangerine
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 3304
[诘, jí, ㄐㄧˊ] to question, to interrogate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3405
[颉, jié, ㄐㄧㄝˊ] contest; to fly, to soar
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 3544
[秸, jiē, ㄐㄧㄝ] stalks of millet or corn
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3840
[髻, jì, ㄐㄧˋ] bun, topknot
Radical: , Decomposition:   髟 [biāo, ㄅㄧㄠ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 4140
[黠, xiá, ㄒㄧㄚˊ] sly, cunning, shrewd; artful
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] sinister, Rank: 4160
[拮, jié, ㄐㄧㄝˊ] busy, occupied; to pursue
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 4536
[結, jié, ㄐㄧㄝˊ] knot, tie; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4979
[咭, jī, ㄐㄧ] (Cant.) to guard (from Engl. 'guard'); a card (from Engl. 'card'); young and pretty (from Engl. 'kid')
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5107
[佶, jí, ㄐㄧˊ] strong, robust; exact, correct
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 5486
[臺, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  至 [zhì, ㄓˋ]
Etymology: [ideographic] A man 吉 standing on a raised 至 dais 冖, Rank: 7367
[鲒, jié, ㄐㄧㄝˊ] clam; oyster
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 7583
[詰, jí, ㄐㄧˊ] to question, to interrogate
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 8652
[劼, jié, ㄐㄧㄝˊ] cautious, discreet, prudent
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength
[喆, zhé, ㄓㄜˊ] sage; wise, sagacious
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [ideographic] Extremely lucky 吉; 吉 also provides the pronunciation
[頡, jié, ㄐㄧㄝˊ] contest; to fly, to soar
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] lucky; abbr. for Jilin 林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji, #3,752 [Add to Longdo]
[Jí lín, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. , capital 長春|长春; also Jilin prefecture level city, Jilin province, #6,997 [Add to Longdo]
[jí xiáng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ, ] lucky, #9,104 [Add to Longdo]
[jí tā, ㄐㄧˊ ㄊㄚ, ] guitar, #9,248 [Add to Longdo]
[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] auspicious; lucky; propitious, #10,850 [Add to Longdo]
林省[Jí lín shěng, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄥˇ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. , capital Changchun 長春|长春, #11,053 [Add to Longdo]
[dà jí, ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ, ] very auspicious; extremely lucky, #12,531 [Add to Longdo]
祥物[jí xiáng wù, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ ㄨˋ, ] mascot, #14,276 [Add to Longdo]
格鲁[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea, #16,954 [Add to Longdo]
尼斯[jí ní sī, ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Guinness (publishers of book of records), #22,891 [Add to Longdo]
隆坡[Jí lóng pō, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄛ, ] Kuala Lumpur, capital of Malaysia, #23,006 [Add to Longdo]
普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, / ] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA, #23,287 [Add to Longdo]
斯斯坦[Jí ěr jí sī sī tǎn, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kyrghizstan, #24,187 [Add to Longdo]
林市[Jí lín shì, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ, ] Jilin prefecture level city in Jilin province 林省 in northeast China, #24,666 [Add to Longdo]
思汗[Chéng jí sī hàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧˊ ㄙ ㄏㄢˋ, ] Genghis Khan (1162-1227), #24,915 [Add to Longdo]
[Ān jí, ㄢ ㄐㄧˊ, ] (N) Anji (place in Zhejiang), #26,831 [Add to Longdo]
[Jí ān, ㄐㄧˊ ㄢ, ] Ji'an prefecture level city in Jiangxi; also Ji'an county, #30,732 [Add to Longdo]
[Jí pǔ, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ, ] Jeep, #31,984 [Add to Longdo]
[Qiū jí ěr, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˊ ㄦˇ, / ] (name) Churchill, #32,587 [Add to Longdo]
林大学[Jí lín Dà xué, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Jilin University, #32,729 [Add to Longdo]
克斯坦[Tǎ jí kè sī tǎn, ㄊㄚˇ ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Tajikistan, #34,769 [Add to Longdo]
[Yán jí, ㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, ] Yanji county level city, capital of Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #40,673 [Add to Longdo]
凶多[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, / ] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster, #40,793 [Add to Longdo]
尼亚州[Fú jí ní yà zhōu, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Virginia, #45,495 [Add to Longdo]
[jí xiōng, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, ] good and bad luck (in astrology), #46,496 [Add to Longdo]
[jí liè, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄝˋ, ] cutlet, #51,494 [Add to Longdo]
[Jí ěr jí sī, ㄐㄧˊ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄙ, / ] Kyrghiz; Kyrghizstan, #52,007 [Add to Longdo]
[jí tā, ㄐㄧˊ ㄊㄚ, ] a guitar, #53,035 [Add to Longdo]
安市[Jí ān shì, ㄐㄧˊ ㄢ ㄕˋ, ] Ji'an prefecture level city in Jiangxi, #56,524 [Add to Longdo]
[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] propitious day; lucky day, #56,567 [Add to Longdo]
[Jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] Jishou city prefecture level city in west Hunan and capital of Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州, #61,792 [Add to Longdo]
[Chāng jí, ㄔㄤ ㄐㄧˊ, ] (N) Changji (city in Xinjiang), #62,479 [Add to Longdo]
利海峡[Yīng jí lì hǎi xiá, ㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] English Channel, #64,780 [Add to Longdo]
[Jí dá, ㄐㄧˊ ㄉㄚˊ, / ] Jeddah (Saudi city, on Red Sea), #64,900 [Add to Longdo]
[Yán jí shì, ㄧㄢˊ ㄐㄧˊ ㄕˋ, ] Yanji county level city, capital of Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #66,001 [Add to Longdo]
[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] Phuket (city in Thailand), #66,434 [Add to Longdo]
[Qiū jí ěr, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˊ ㄦˇ, / ] (Winston) Churchill, #67,792 [Add to Longdo]
[Tǎ jí kè, ㄊㄚˇ ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] Tajik (nationality); Tajikistan, former Soviet republic adjoining Xinjiang and Afghanistan, #70,553 [Add to Longdo]
[jí zhào, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ, ] lucky omen, #76,748 [Add to Longdo]
安县[Jí ān xiàn, ㄐㄧˊ ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ji'an county in Ji'an 安, Jiangxi, #79,692 [Add to Longdo]
布提[Jí bù tí, ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄊㄧˊ, ] Djibouti, #81,696 [Add to Longdo]
[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, ] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca), #84,304 [Add to Longdo]
西[Xī jí, ㄒㄧ ㄐㄧˊ, 西] (N) Xiji (place in Ningxia), #84,682 [Add to Longdo]
[Jí shuǐ, ㄐㄧˊ ㄕㄨㄟˇ, ] Jishui county in Ji'an 安, Jiangxi, #89,018 [Add to Longdo]
[Jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ji county in Shanxi, #90,637 [Add to Longdo]
水县[Jí shuǐ xiàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jishui county in Ji'an 安, Jiangxi, #93,129 [Add to Longdo]
良辰[liáng chén jí rì, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] fine time, lucky day (成语 saw); fig. good opportunity, #96,521 [Add to Longdo]
首市[Jí shǒu shì, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ ㄕˋ, ] Jishou city prefecture level city in west Hunan and capital of Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州, #97,257 [Add to Longdo]
安地区[Jí ān dì qū, ㄐㄧˊ ㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Ji'an district (district in Jiangxi), #99,055 [Add to Longdo]
西弗尼亚州[Xī Fú jí ní yà zhōu, ㄒㄧ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 西 / 西] West Virginia, US state, #102,683 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
葦原雀;原雀[よしわらすずめ, yoshiwarasuzume] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler) [Add to Longdo]
利(ateji)[イギリス, igirisu] (n,adj-no) (uk) Great Britain (por [Add to Longdo]
黄道[おうどうきちにち;こうどうきちにち, oudoukichinichi ; koudoukichinichi] (n) very auspicious day for all types of occasions [Add to Longdo]
[かきつ, kakitsu] (n) Kakitsu era (1441.2.17-1444.2.5) [Add to Longdo]
喜知次;[きちじ;キチジ, kichiji ; kichiji] (n) (uk) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n,adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness [Add to Longdo]
[よしぎゅう, yoshigyuu] (n) (abbr) (sl) Yoshinoya gyudon (beef on rice) [Add to Longdo]
[きっきょう, kikkyou] (n) sunshine and shadow; fortune [Add to Longdo]
凶禍福[きっきょうかふく, kikkyoukafuku] (n) good and bad fortune, and weal and woe [Add to Longdo]
原言葉[よしわらことば;よしはらことば, yoshiwarakotoba ; yoshiharakotoba] (n) (See ありんすことば) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
[きちじ;きつじ, kichiji ; kitsuji] (n) an auspicious event [Add to Longdo]
[きっしょ, kissho] (n) (See 書き初め) first calligraphy of the year [Add to Longdo]
[きっしょう;きちじょう, kisshou ; kichijou] (n) lucky omen; happy; auspicious [Add to Longdo]
祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P) [Add to Longdo]
川神道[よしかわしんとう, yoshikawashintou] (n) Yoshikawa Shinto (Confucianist form of Shinto, stripped of Buddhist influence) [Add to Longdo]
[きっそう, kissou] (n) auspicious appearance; good or lucky omen [Add to Longdo]
兆(P);[きっちょう, kicchou] (n,adj-no) lucky omen; good omen; (P) [Add to Longdo]
田神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements) [Add to Longdo]
[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc. [Add to Longdo]
備団子;黍団子[きびだんご, kibidango] (n) (1) (esp. 備団子) sweet dumpling made with mochi flour and (sometimes) millet flour (famous product of Okayama); (2) (esp. 黍団子) millet dumplings [Add to Longdo]
[きっぽう, kippou] (n) good news; (P) [Add to Longdo]
野時代[よしのじだい, yoshinojidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
野朝時代[よしのちょうじだい, yoshinochoujidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
[きちれい;きつれい, kichirei ; kitsurei] (n) festive annual custom [Add to Longdo]
黍魚子;備奈仔[きびなご;キビナゴ, kibinago ; kibinago] (n) (uk) silver-stripe round herring (Spratelloides gracilis) [Add to Longdo]
玉虫;丁虫[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings [Add to Longdo]
思い立ったが[おもいたったがきちじつ;おもいたったがきちにち, omoitattagakichijitsu ; omoitattagakichinichi] (exp) (id) no time like the present (lit [Add to Longdo]
[しょうきち, shoukichi] (n) slightly good luck (as a fortune telling result) [Add to Longdo]
石部金[いしべきんきち, ishibekinkichi] (n) man of incorruptible character [Add to Longdo]
切支丹(ateji);利支丹(ateji);切死丹(ateji);鬼理死丹(ateji);鬼利死丹(ateji)[きりしたん;キリシタン(P), kirishitan ; kirishitan (P)] (n) (uk) early Japanese Christianity (from the later Muromachi period) (por [Add to Longdo]
染井[そめいよしの, someiyoshino] (n) Yoshino cherry tree; Prunus yedoensis [Add to Longdo]
大安[たいあんきちじつ;たいあんきちにち, taiankichijitsu ; taiankichinichi] (n) very auspicious day for all types of occasions (one of the six special days in the Japanese lunisolar calendar) [Add to Longdo]
[だいきち, daikichi] (n) excellent luck [Add to Longdo]
神道[ひえしんとう, hieshintou] (n) (obsc) (See 山王一実神道) Hie Shinto (form of Shinto heavily influenced by Tendai) [Add to Longdo]
[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P) [Add to Longdo]
の兆有り[ふきつのちょうあり, fukitsunochouari] (n) have an ill omen [Add to Longdo]
[すえきち, suekichi] (n) (See 御神籤・おみくじ) good luck to come (omikuji fortune-telling result); future good luck [Add to Longdo]
[もっきつ, mokkitsu] (n) (arch) (See 靺鞨) Mohe (one of the Tungusic-speaking tribes) [Add to Longdo]
[ゆきち;ユキチ, yukichi ; yukichi] (n) (sl) 10,000 yen note [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) [Add to Longdo]
鯔;名[いな(鯔);なよし(ok), ina ( bora ); nayoshi (ok)] (n) (なよし sometimes also refers to adults) (See 鯔・ぼら・1) young striped mullet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some people say thirteen is an unlucky number.13は不な数であるという人がいる。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は不な日だと言われている。
I met Yoshida for the first time in five years.5年ぶりに田君に会った。
The good news spread through the village quickly.その報は大変すばやく村中に広がった。
Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.川かおりと言いますが予約しています。これが予約確認書です。
Take your time, Yoshida.田、ゆっくりやれよ。
Mr Yoshida is too severe with his children.田さんは子供に対して厳格すぎる。
Mr Yoshida is at home in French history.田君はフランスの歴史が詳しいです。 [M]
Mr Yoshida never breaks his promise.田氏は決して約束を破らない。
Mr Yoshida directed me to come at once.田先生は私にすぐ来るように指示した。
Mr Yoshimoto taught us many trivial matters.本先生がわれわれにつまらないことをたくさん教えた。
Yoshino is a place famous for its cherry blossoms.野は桜の名所です。
Yoshio helped me lift the box up.雄は私がその箱を持ち上げるのを手伝ってくれた。
Quick let's get started on the project proposal while the idea is still fresh in our minds. There's no time like the present.思い立ったが日、さっそくプロジェクトの企画案を書き始めよう。
The other day we chose Yoshida catcher of the baseball team of our school.私たちは先日、田君を我が野球チームのキャッチャーに選んだ。 [M]
I got the secret out of Mr Yoshida.私はその秘密を田さんからききだしました。
I am not as busy as Yoshio.私は雄ほど忙しくない。
I ran into Mr Yosiyuki at Shibuya station.渋谷駅で偶然行さんに会ってね。
He likes Motoharu Kikkawa.彼は、川元春が好き。
He believes in the superstition that 13 is an unlucky number.彼は13が不な数だという迷信を信じている。
Yukichi Fukuzawa introduced Western ideas into Japan.福沢諭は日本に西洋思想を広めた。
I'm thinking of matching you against Yoshida in the race.僕はレースで君を田君に対抗させることを考えているんだ。 [M]
We know Toukichirou Kinoshota.#A: 私たちは、木下籐郎を知る。
Calm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!すこし落ち着け祥、おのぼりさん丸出しだぞ。
A creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.ひとの声に似た不気味な鳴き声、漆黒の羽、死肉を啄む姿などから、鴉は不幸に舞い降りる不な鳥として世界に知られています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]
[きち, kichi] GLUECK [Add to Longdo]
[きっちょう, kicchou] gutes_Vorzeichen [Add to Longdo]
[きっきょう, kikkyou] Glueck_und_Unglueck, Schicksal [Add to Longdo]
[きっぽう, kippou] gute_Nachricht, erfreuliche_Nachricht [Add to Longdo]
[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
[よしだ, yoshida] Yoshida (Name) [Add to Longdo]
[きっしょう, kisshou] gutes_Omen [Add to Longdo]
祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
石部金[いしべきんきち, ishibekinkichi] langweiliger_Tugendbold [Add to Longdo]
[あきよしどう, akiyoshidou] (groesste_Hoehle_in_Japan) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top