ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*合*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -合-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[合, hé, ㄏㄜˊ] to combine, to join, to unite; to gather
Radical: , Decomposition:   亼 [, ㄐㄧˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 171
[给, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 180
[答, dá, ㄉㄚˊ] answer, reply; to return; to assent to
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: -, Rank: 559
[拿, ná, ㄋㄚˊ] to bring, to grasp, to hold, to take
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  手 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 645
[哈, hā, ㄏㄚ] the sound of laughter
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 713
[恰, qià, ㄑㄧㄚˋ] just, exactly, precisely; proper
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1308
[拾, shí, ㄕˊ] to collect, to pick up, to tidy up; ten (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] To gather 合 things in one's hands 扌, Rank: 1961
[盒, hé, ㄏㄜˊ] small box or case; casket
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] container, Rank: 2067
[鸽, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2694
[洽, qià, ㄑㄧㄚˋ] to mix, to blend, to harmonize
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] To combine 合 two solutions 氵, Rank: 3039
[颌, hé, ㄏㄜˊ] mouth; jaw
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 3279
[蛤, há, ㄏㄚˊ] clam
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] mollusk, Rank: 3732
[龛, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  龙 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] dragon, Rank: 4015
[翕, xī, ㄒㄧ] to agree; to open and close the mouth
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] Birds 羽 flocking together 合, Rank: 5066
[搿, gé, ㄍㄜˊ] to hug
Radical: , Decomposition:   手 [shǒu, ㄕㄡˇ]  合 [, ㄏㄜˊ]  手 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To clasp 合 with both hands 手, Rank: 5305
[袷, jiá, ㄐㄧㄚˊ] lined garment
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5322
[給, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6340
[饸, hé, ㄏㄜˊ] buckwheat or sorghum noodles
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 6790
[铪, hā, ㄏㄚ] hafnium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6874
[閤, gé, ㄍㄜˊ] chamber; shelf; side-door
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 7104
[荅, dā, ㄉㄚ] to answer; small bean; thick, heavy
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 7468
鴿[鴿, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 7628
[頜, hé, ㄏㄜˊ] mouth; jaw
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 9634
[峇, bā, ㄅㄚ] cave, cavern
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain
[弇, yǎn, ㄧㄢˇ] to trap; to hide, to cover; narrow-necked
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -
[耠, huō, ㄏㄨㄛ] to dig, to till
Radical: , Decomposition:   耒 [lěi, ㄌㄟˇ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] plow
[餄, hé, ㄏㄜˊ] buckwheat or sorghum noodles
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] food
[龕, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  龍 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] dragon

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation, #414 [Add to Longdo]
[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] to combine; to link; to integrate; binding, #787 [Add to Longdo]
[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, / ] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize, #875 [Add to Longdo]
[lián hé, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] to combine; to join; unite; alliance, #1,041 [Add to Longdo]
[hé tong, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙, ] (business) contract, #1,182 [Add to Longdo]
[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] rational; reasonable; fair, #1,230 [Add to Longdo]
[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, ] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle, #1,262 [Add to Longdo]
[shì hé, ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] to fit; to suit, #1,331 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] 100 ml; one-tenth of a peck; measure for dry grain equal to one-tenth of sheng 升 or liter, or one-hundredth dou 斗, #1,458 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] Chinese musical note; fit; to join, #1,458 [Add to Longdo]
[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
[zǔ hé, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] to assemble; combination; combinatorial, #1,926 [Add to Longdo]
[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Nations, #2,068 [Add to Longdo]
[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal, #2,712 [Add to Longdo]
[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] suitable; fitting; decent; to fit, #2,993 [Add to Longdo]
[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, ] qualified; eligible (voter), #3,029 [Add to Longdo]
[zhěng hé, ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ, ] to conform; to integrate, #3,038 [Add to Longdo]
[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] to merge; to annex, #3,390 [Add to Longdo]
[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract, #3,453 [Add to Longdo]
[hùn hé, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ, ] to mix; to blend, #4,188 [Add to Longdo]
[róng hé, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ, ] a mixture; an amalgam; fusion; welding together; be in harmony with (nature); harmonize with; fit in, #4,200 [Add to Longdo]
[hé zī, ㄏㄜˊ ㄗ, / ] joint venture, #4,294 [Add to Longdo]
[hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic, #4,918 [Add to Longdo]
[chǎng hé, ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ, / ] situation; occasion, #6,134 [Add to Longdo]
[fù hé, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] complex; compound; hybrid, #6,439 [Add to Longdo]
[Hé féi, ㄏㄜˊ ㄈㄟˊ, ] Hefei, capital of Anhui province 安徽省 in south central China, #7,208 [Add to Longdo]
[wěn hé, ㄨㄣˇ ㄏㄜˊ, ] good fit; be identical, #7,237 [Add to Longdo]
[jí hé, ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] a congregation; to gather; a set, #7,347 [Add to Longdo]
[hé jì, ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] to add up the total; to figure what sth amounts to; to consider, #7,348 [Add to Longdo]
[hé yǐng, ㄏㄜˊ ㄧㄥˇ, ] joint photo; group photo, #7,748 [Add to Longdo]
[lián hé huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] federation, #8,027 [Add to Longdo]
[zōng hé xìng, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] synthesis, #8,364 [Add to Longdo]
作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, ] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc, #8,459 [Add to Longdo]
[yù hé, ㄩˋ ㄏㄜˊ, ] to heal, #8,510 [Add to Longdo]
[zōng hé zhēng, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄓㄥ, / ] a syndrome, #8,652 [Add to Longdo]
[hé jīn, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ, ] alloy, #9,609 [Add to Longdo]
[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, ] cooperate, #10,182 [Add to Longdo]
[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, ] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc), #10,260 [Add to Longdo]
[hé yī, ㄏㄜˊ ㄧ, ] to unite, #10,732 [Add to Longdo]
[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, / ] approximately; about (some numerical value), #10,859 [Add to Longdo]
[bǎi hé, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ, ] lily, #10,905 [Add to Longdo]
[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, ] chorus; to chorus, #11,304 [Add to Longdo]
[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out, #11,335 [Add to Longdo]
[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence, #11,361 [Add to Longdo]
[féng hé, ㄈㄥˊ ㄏㄜˊ, / ] to sew together; suture (in surgery); to sew up (a wound), #11,689 [Add to Longdo]
[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, ] chemical compound, #12,537 [Add to Longdo]
[yíng hé, ㄧㄥˊ ㄏㄜˊ, ] to suit one's own wishes or interests to serve sb else's; to cater to sb; to fawn, #12,778 [Add to Longdo]
[hé huǒ, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to act jointly; to form a partnership, #12,898 [Add to Longdo]
[zhé hé, ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ, ] convert into; amount to, #13,277 [Add to Longdo]
理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rationale; reasonableness, #13,582 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐあい, guai] (n) สถานะ, สภาพ
労働組[ろうどうくみあい, roudoukumiai] (n) สหภาพแรงงาน
労働組[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
[ごうかく, goukaku] (n, vi, vt) ผ่าน, ผ่านเกณฑ์, Ant. 不合格
国際連[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
東南アジア諸国連[とうなんあじあしょこくれんごう, tounan'ajiashokokurengou] (org) อาเซียน, See also: ASEAN
欧州連[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)
[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม,สมาคม
[しあい, shiai] (n) การแข่งขัน, เกม
[dangou] (n) ฮั้วประมูล
[つごう, tsugou] (n) ความสะดวก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน, See also: S. 一致
[がっち, rengou] สหพันธ์ สหภาพ
名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
[かんごう, kangou] ประกอบ
[ばあい, baai] (n) กรณี
[けいごう, keigou] (n) engaging
[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
知り[しりあい, shiriai] (n) คนรู้จัก
弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) บริษัทร่วมทุน
無機化[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] สารประกอบอนินทรีย์
[あう, au] เหมาะสม, เข้ากัน
[ごうせい, gousei] (n) (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
超硬[ちょうこうごうきん, choukougoukin] (n) วัดุโลหะชนิดหนึ่งมีความแข็งมากกว่าเหล็ก 5 เท่า มักใช้ทำเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการอัดเพื่อขึ้นทรงหรือรีดเหล็ก
引き[ひきあい, hikiai] (n) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
[てき, teki] (n) การตรง การเข้าข่าย(ในเงื่อนไข) การเข้ากัน เหมาะกันกับ(ภาวะการณ์)
弁企業[ごうべんきぎょう, goubenkigyou] (n) กิจการร่วมทุน, บริษัทร่วมทุ่น
同コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n) ปาร์ตี้จับคู่
抱き[だきあう, dakiau] (vi) โอบกอดซึ่งกันและกัน
一部事業組[いちぶじぎょうくみあい, ichibujigyoukumiai] (n, name) สหการ (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งในการทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สหการแข่งม้า ก็เป็นการรวมตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งม้าและหารายได้เข้าสหการ จากนั้นสหการก็จะนำรายได้ที่เข้าสหการ นำไปแบ่งให้แก่เทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของสหการ
[てきごう, tekigou] (n) การปรับเปลี่ยน,ความเหมาะสม,ความสมควร
[ごうはん, gouhan] ไม้อัด
[ごうはん, gouhan] ไม้อัด
[ほうごう, hougou] (n) การเย็บประสาน
する[ほうごうする, hougousuru] (vt) เย็บ, เย็บประสาน, เย็บแผล
口をわせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp) ปรับลิ้นให้เข้ากัน (กับสิ่งที่รสชาติต่างไปจากความเคยชินส่วนตัว)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くみあわせ, kumiawase] TH: การประกอบ  EN: combination
打ち[うちあわせ, uchiawase] TH: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย  EN: previous arrangement
調[ちょうごう, chougou] TH: การผสม  EN: mixing
調[ちょうごう, chougou] TH: การประสม  EN: compounding
[ごうい, goui] TH: ตกลงเห็นด้วย
[ごうい, goui] TH: เห็นพ้องด้วย  EN: consent
語り[かたりあう, katariau] TH: พูดคุยกัน  EN: to talk together
問いわせる[といあわせる, toiawaseru] TH: สอบถาม  EN: to enquire
[そうごう, sougou] TH: ประกอบด้วยหลายส่วน  EN: synthesis (vs)
[そうごう, sougou] TH: รวม  EN: coordination
間に[まにあう, maniau] TH: ไปทันเวลา  EN: to be in time for
間に[まにあう, maniau] TH: เพียงพอ
[がったい, gattai] TH: รวมตัวกัน
付き[つきあう, tsukiau] TH: ไปเป็นเพื่อน  EN: to associate with
[せいごう, seigou] TH: การปรับให้เข้ากัน  EN: adjustment
[せいごう, seigou] TH: การประสานเข้ากัน  EN: coordination
[せいごう, seigou] TH: การรวมเข้าด้วยกัน  EN: integration
[せいごう, seigou] TH: การสอดคล้องต้องกัน  EN: conformity
[ゆり, yuri] TH: ชื่อดอกไม้เป็นดอกขนาดใหญ่ สีขาวเวลาบานจะมีกลิ่นหอม
[はなしあい, hanashiai] TH: การเจรจาตกลงกัน
組みわせる[くみあわせる, kumiawaseru] TH: ประกบเข้าด้วยกัน  EN: to join together
[わりあい, wariai] TH: อัตราส่วน  EN: rate
[わりあい, wariai] TH: ค่อนข้าง  EN: relatively
[わりあい, wariai] TH: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น  EN: comparatively
[あう, au] TH: ตรง
[にあう, niau] TH: เหมาะ  EN: to suit
[にあう, niau] TH: เข้ากันได้ดี  EN: to match
問いわせ[といあわせ, toiawase] TH: การสอบถาม
助け[たすけあう, tasukeau] TH: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  EN: to help each other
助け[たすけあう, tasukeau] TH: ร่วมมือกัน  EN: to cooperate
[みあ, mia] TH: เหมาะสม  EN: suit
[あいま, aima] TH: ช่วงที่ว่าง  EN: interval
話し[はなしあう, hanashiau] TH: เจรจาพูดคุย  EN: to discuss
[ひごうほう, higouhou] TH: ผิดกฎหมาย  EN: illegal
[ひごうほう, higouhou] TH: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  EN: unlawful (an)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
お見[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見い) formal marriage interview [Add to Longdo]
お見いデート[おみあいデート, omiai de-to] (n) blind date [Add to Longdo]
お付き[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付きい) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
お問いわせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
こすりわせる;擦りわせる[こすりあわせる, kosuriawaseru] (v1) to rub together (e.g. one's hands) [Add to Longdo]
このような場[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この場[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]
う;為[しあう, shiau] (v5u,vt) (uk) (See 為る・する・1) to do together [Add to Longdo]
すりわせ;擦りわせ;摺りわせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
すりわせる;擦りわせる;摺りわせる[すりあわせる, suriawaseru] (v1) to rub together [Add to Longdo]
そうでない場[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case [Add to Longdo]
その場には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
そんな具[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner [Add to Longdo]
つなぎわせる;繋ぎわせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
どの場にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
なれい;馴れ[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
ばつをわせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄をわせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ふれあい動物園;触れい動物園[ふれあいどうぶつえん, fureaidoubutsuen] (n) petting zoo [Add to Longdo]
ぶつかり[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
ぶつかり[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash [Add to Longdo]
ぶつけ[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
やりう;遣り[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アゾ化[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound [Add to Longdo]
アメリカ衆国(P);亜米利加衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ連[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アルミニウム[アルミニウムごうきん, aruminiumu goukin] (n) aluminum alloy [Add to Longdo]
イオン結[イオンけつごう, ion ketsugou] (n) ionic bond [Add to Longdo]
インピーダンス整[インピーダンスせいごう, inpi-dansu seigou] (n) impedance matching [Add to Longdo]
エーテル結[エーテルけつごう, e-teru ketsugou] (n) ether linkage [Add to Longdo]
エミッタ結素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
カルボニル化[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
キー照[キーしょうごう, ki-shougou] (n) {comp} key matching [Add to Longdo]
キャラクタ集[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] (n) {comp} character set [Add to Longdo]
キレート化[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound [Add to Longdo]
グリフ集[グリフしゅうごう, gurifu shuugou] (n) {comp} glyph collection [Add to Longdo]
コード化集[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] (n) {comp} coded set [Add to Longdo]
コード化文字集[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] (n) {comp} coded character set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
コンピュータ統生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
サービス統ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] (n) {comp} ISDN; integrated services digital network [Add to Longdo]
シアン化[シアンかごうぶつ, shian kagoubutsu] (n) cyanide [Add to Longdo]
システム適性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR [Add to Longdo]
システム適性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
システム統[システムとうごう, shisutemu tougou] (n) {comp} system integration [Add to Longdo]
システム文字集[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] (n) {comp} system character set [Add to Longdo]
ジアゾ化[ジアゾかごうぶつ, jiazo kagoubutsu] (n) diazo compound [Add to Longdo]
ジョセフソン接[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] (n) {comp} Josephson junction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How long will the meeting last?" "For two hours."「会はどのくらい続きそうですか」「2時間です」
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔色がわるいけど具が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締め切りに間にわなかったらどうなるかなあ」「きっと彼は怒るぞ!」 [M]
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時出発だよ」「心配するな。間にうさ」
"Will he pass the examination?" "I am afraid not."「彼は試験に格するでしょうか」「だめだと思います」
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
Can you make the deadline?〆切に間にいますか。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼玉銀行は併してあさひ銀行になった。
The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.12と24と7と11の計は54です。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に衆国は、4600万以上の移民を受け入れた。
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは衆国の大統領に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、衆国大統領によって署名されていた。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試を見に行った。
The two clubs united to form one.2つのクラブは併して1つになった。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの政府に統された。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は併されて大人数のクラスになった。
The sum of two plus three plus four is nine.2と3と4の計は9だ。
The two companies plan to unite.2社は併を計画している。
The two students will be talking to each other.2人の学生がお互い話しっているだろう。
I saw two men struggling for the knife.2人の男がナイフを奪いっているのを見た。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解しい、お互いの長所を尊重していた。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360号室のい鍵を貸していただきませんか。
We feel that March 1 would be more convenient.3月1日の方が都がよいのですが。
The three neighbours helped each other.3人の隣人はお互いに助けった。
All three hated one another.3人はお互いに憎みっていた。
The three men had 50 pounds among them.3人はわせて50ポンド持っていた。
There were 20 failures among 50 applicants.50人の応募者のうち20人が不格となった。
I have little more than 5 dollars.5ドルぐらいしか持ちわせがない。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重洲中央口で待ちわせをしていただけませんか。
Will six o'clock suit you?6時で都はよろしいですか。
Six o'clock will suit me very well.6時ならとても都がいい。
Can we still catch the 6:00 Shinkansen?6時の新幹線にまだ間にうでしょうか。
I'll have to catch the 8:15 train to Paris.8時15分発のパリ行き列車に間にわなくてはならない。
Would 8:30 be convenient for you?8時30分ではご都はいかがですか。
I barely made the 9:20 train.9時20分の汽車にようやく間にった。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東南アジア諸国連を表します。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場に起こるものである。
T-shirts and jeans are not suitable for this occasion.Tシャツやジーンズはこの場にはふさわしくない。
The initials USA stand for the United States of America.USAと言う頭文字はアメリカ衆国を意味する。
USA stands for the United States of America.USAはアメリカ衆国の略称です。
USA stands for the United States of America.USAはアメリカ衆国を表す。
I don't get along with that guy.あいつとはどうも相性がわないんだ。
He's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.あいつまた待ちわせの時間に遅れてくるかもしれないから、集は7時だって駄目を押しておいてよ。
As it happens, I have no money with me now.あいにく今金の持ちわせが無い。
I don't happen to have your application on hand at the moment.あいにく私はあなたの申込書を今持ちわせていない。
Unfortunately I was not in time for his speech.あいにく私は彼の演説に間にわなかった。
People of Asia must work together.アジアの民族は協力しわなければならない。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場は別の日程を組まなくちゃ。
The meeting will have broken up by the time you arrive there.あなたがそこに着くまでには、その会は散会となっているでしょう。
Do you love each other very much?あなたがたはお互いの大変愛しっているのですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
エミッタ結素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
キー照[キーしょうごう, ki-shougou] key matching [Add to Longdo]
キャラクタ集[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set [Add to Longdo]
グリフ集[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection [Add to Longdo]
コード化集[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] coded set [Add to Longdo]
コード化文字集[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンピュータ統生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システム適性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] SCTR [Add to Longdo]
システム適性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
システム統[システムとうごう, shisutemu tougou] system integration [Add to Longdo]
システム文字集[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] system character set [Add to Longdo]
ジョセフソン接[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
ステム幅整[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
チャネル間結装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
データ整[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency [Add to Longdo]
データ付き領域集[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data [Add to Longdo]
データ付き領域集[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data [Add to Longdo]
ネットワーク統[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] network integration [Add to Longdo]
ハッシュ[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
パラメタ結[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association [Add to Longdo]
ビット組[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
ファイル結[ファイルけつごうし, fairu ketsugoushi] file connector [Add to Longdo]
ファイル属性不整条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
プロトコル実装適性宣言[ぷろとこるじっそうてきごうせいせんげん, purotokorujissoutekigouseisengen] PICS [Add to Longdo]
プロトコル適性試験報告書[ぷろとこるてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokorutekigouseishikenhoukokusho] PCTR [Add to Longdo]
ページ集[ページしゅうごう, pe-ji shuugou] page set [Add to Longdo]
ボリューム集[ボリュームしゅうごう, boryu-mu shuugou] volume set [Add to Longdo]
ポインタ結[ポインタけつごう, pointa ketsugou] pointer association [Add to Longdo]
位置わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
依存適[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance [Add to Longdo]
一般適[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
因子集[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
引数結[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association [Add to Longdo]
右側への結性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
英字コード化集[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
英数字コード化集[えいすうじコードかしゅうごう, eisuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set [Add to Longdo]
英数字集[えいすうじしゅうごう, eisuujishuugou] alphanumeric character set [Add to Longdo]
欧字コード化集[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
欧字集[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧数字コード化集[おうすうじコードかしゅうごう, ousuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set [Add to Longdo]
欧数字英数字集[おうすうじえいすうじしゅうごう, ousuujieisuujishuugou] alphanumeric character set [Add to Longdo]
欧数字集[おうすうじしゅうごう, ousuujishuugou] alphanumeric character set [Add to Longdo]
音声[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
音声成装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer [Add to Longdo]
仮想文字集[かそうもじしゅうごう, kasoumojishuugou] virtual character set [Add to Longdo]
解集[かいしゅうごう, kaishuugou] set of solutions [Add to Longdo]
階層制約集[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
助け[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
労働組[ろうどうくみあい, roudoukumiai] Gewerkschaft [Add to Longdo]
[あう, au] passen [Add to Longdo]
わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
[ごうどう, goudou] Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]
宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
[ごうい, goui] Uebereinstimmung, Einigung [Add to Longdo]
[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]
成繊維[ごうせいせんい, gouseisen'i] Kunstfaser [Add to Longdo]
[かっせん, kassen] Schlacht, Kampf [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] die_Haende_falten (zum Gebet) [Add to Longdo]
[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
[ごうかく, goukaku] (eine Pruefung) bestehen [Add to Longdo]
[がてん, gaten] Verstaendnis, Einverstaendnis [Add to Longdo]
理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
[がっち, gacchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
[ごうけい, goukei] Gesamtsumme, Gesamtbetrag [Add to Longdo]
問いわせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]
奪い[うばいあう, ubaiau] sich_um_etwas_reissen [Add to Longdo]
わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
待ちわせる[まちあわせる, machiawaseru] aufeinander_warten [Add to Longdo]
[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
打ち[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
打ちわせ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
抱き[だきあう, dakiau] sich_umarmen, einander_umarmen [Add to Longdo]
[ぶあい, buai] Verhaeltnis, Prozentsatz, Kommission, Diskontsatz [Add to Longdo]
[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
[こんごう, kongou] Mischung [Add to Longdo]
申しわせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
[しりあい, shiriai] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
[ふごう, fugou] Zusammentreffen, Entsprechung, Uebereinstimmung [Add to Longdo]
[きゅうごう, kyuugou] sammeln, vereinigen, scharen [Add to Longdo]
組みわせる[くみあわせる, kumiawaseru] zusammensetzen [Add to Longdo]
組みわせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] Zahlenschloss [Add to Longdo]
[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]
絡み[からみあう, karamiau] sich_verschlingen, sich_verwickeln [Add to Longdo]
[そうごう, sougou] Synthese, Verbindung [Add to Longdo]
[ほうごう, hougou] das_Naehen (einer Wunde), Wundnaht, Naht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top