ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*厶*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -厶-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[能, néng, ㄋㄥˊ] can, may; capable, full of energy
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]      匕 [, ㄅㄧˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A bear's head 厶, body ⺼, and claws 匕, Rank: 35
[么, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 63
[去, qù, ㄑㄩˋ] to go away, to leave, to depart
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 64
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶, Rank: 115
[至, zhì, ㄓˋ] reach, arrive; very, extremely
Radical: , Decomposition:     一 [, ]  厶 [, ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A bird alighting on the ground 土, Rank: 267
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 388
[参, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 507
[育, yù, ㄩˋ] to produce, to give birth to; to educate
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  
Etymology: [ideographic] A pregnant woman with a baby ⺼ in her womb, Rank: 609
[云, yún, ㄩㄣˊ] cloud; to say, to speak
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A cloud, Rank: 692
[县, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: , Decomposition:   且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 877
[私, sī, ] personal, private, secret; selfish
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] 厶 provides the meaning and pronunciation, Rank: 1023
[鬼, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] ghost; demon; sly, mischievous
Radical: , Decomposition:   ?    乚 [gōu, ㄍㄡ]  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A ghost with a scary face, Rank: 1042
[弃, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 discarding a dead, swaddled baby 亠厶, Rank: 1105
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -, Rank: 1443
[丢, diū, ㄉㄧㄡ] to lose; to discard
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] A lost 厶 jade 玉, Rank: 1639
[瓜, guā, ㄍㄨㄚ] melon, gourd, squash, cucumber
Radical: , Decomposition:   ?  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] Vines growing with a melon at their base, Rank: 1827
[勾, gōu, ㄍㄡ] to hook, to join, to connect; to entice
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 2034
[矣, yǐ, ㄧˇ] particle of completed action
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  矢 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: -, Rank: 2069
[弘, hóng, ㄏㄨㄥˊ] to enlarge, to expand; liberal, great
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 2619
[牟, móu, ㄇㄡˊ] to profit, to usurp; moo
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] ox, Rank: 2854
[篡, cuàn, ㄘㄨㄢˋ] to sieze, to usurp
Radical: , Decomposition:   算 [suàn, ㄙㄨㄢˋ]  厶 [, ]
Etymology: [pictophonetic] private, Rank: 3406
[叁, sān, ㄙㄢ] three (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]  三 [sān, ㄙㄢ]
Etymology: [ideographic] Three 三 with accents to prevent forgery, Rank: 4396
[弁, biàn, ㄅㄧㄢˋ] conical cap worn during the Zhou dynasty
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [pictographic] Two hands 廾 putting the cap 厶 on someone's head, Rank: 4544
[畚, běn, ㄅㄣˇ] hamper, straw basket
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 5574
[辭, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  ?    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    厶 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 8175
[㐬, liú, ㄌㄧㄡˊ] pennant; wild, barren, uncultivated
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: -
[丟, diū, ㄉㄧㄡ] to lose; to discard
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  厶 [, ]
Etymology: -
[亂, luàn, ㄌㄨㄢˋ] anarchy, chaos; revolt
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  ?    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    厶 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] A kneeling person 乚 using their hands 爫 to unravel a knot
[厶, sī, ] private, secret
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A silk cocoon
[厷, gōng, ㄍㄨㄥ] forearm, upper arm; round
Radical: , Decomposition:   ?  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A bent arm; flexing the muscles
[厹, róu, ㄖㄡˊ] spear; the name of a tribe
Radical: , Decomposition:   九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]  厶 [, ]
Etymology: -
[厽, lěi, ㄌㄟˇ]
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]    厶 [, ]  厶 [, ]
Etymology: -
[叀, zhuān, ㄓㄨㄢ] spindle; to hang
Radical: , Decomposition:   ?  厶 [, ]
Etymology: -
[參, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: , Decomposition:   厽 [lěi, ㄌㄟˇ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic]
[夋, qūn, ㄑㄩㄣ] to dawdle; the emperor Yao's father
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  八 [, ㄅㄚ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: -
[強, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]    厶 [, ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] bow
[払, fǎn, ㄈㄢˇ] shake off, brush away; dust
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  厶 [, ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[晉, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance; to increase; to promote
Radical: , Decomposition:     一 [, ]    厶 [, ]  厶 [, ]  一 [, ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A platform 一 raised on stilts 厶
[棄, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -
[禸, róu, ㄖㄡˊ] rump
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  厶 [, ]
Etymology: -
[镸, cháng, ㄔㄤˊ] long; lasting; to excel in
Radical: , Decomposition:   ?  厶 [, ]
Etymology: -

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top