ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*厌*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -厌-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厌, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cliff, Rank: 1633
[魇, yǎn, ㄧㄢˇ] nightmare, bad dream
Radical: , Decomposition:   厌 [yàn, ㄧㄢˋ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] ghost, Rank: 4294
[靥, yè, ㄧㄝˋ] dimples
Radical: , Decomposition:   厌 [yàn, ㄧㄢˋ]  面 [miàn, ㄇㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] face, Rank: 4853
[餍, yàn, ㄧㄢˋ] full, satiated; to eat one's fill
Radical: , Decomposition:   厌 [yàn, ㄧㄢˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 5154
[恹, yān, ㄧㄢ] feeble, sickly, weak; tranquil
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  厌 [yàn, ㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 5184

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth, #2,221 [Add to Longdo]
[yàn wù, ㄧㄢˋ ㄨˋ, / ] to loath; to hate; disgusted with sth, #11,137 [Add to Longdo]
[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] dreary; to tired of; to be weary of, #12,541 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] loathe, #13,043 [Add to Longdo]
[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
[yàn yǎng, ㄧㄢˋ ㄧㄤˇ, / ] anaerobic, #28,396 [Add to Longdo]
[yàn shí, ㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] anorexia, #34,158 [Add to Longdo]
喜新[xǐ xīn yàn jiù, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] lit. to like the new, and hate the old (成语 saw); fig. enamored with new people (e.g. new girlfriend), bored with the old, #37,547 [Add to Longdo]
[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] world-weary; pessimistic, #43,507 [Add to Longdo]
贪得无[tān dé wú yàn, ㄊㄢ ㄉㄜˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] insatiably greedy, #53,293 [Add to Longdo]
[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] to spurn; to reject, #75,042 [Add to Longdo]
兵不[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war, #97,740 [Add to Longdo]
百读不[bǎi dú bù yàn, ㄅㄞˇ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] be worth reading a hundred times, #135,284 [Add to Longdo]
[yàn hèn, ㄧㄢˋ ㄏㄣˋ, / ] to hate; to detest, #148,810 [Add to Longdo]
[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life, #152,545 [Add to Longdo]
[yàn nì, ㄧㄢˋ ㄋㄧˋ, / ] to detest; to abhor, #255,186 [Add to Longdo]
贪求无[tān qiú wú yàn, ㄊㄢ ㄑㄧㄡˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] insatiably greedy (成语 saw), #624,454 [Add to Longdo]
诛求无[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] incessant exorbitant demands, #831,950 [Add to Longdo]
[bù yàn, ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] not mind doing sth; not tire of; not object to [Add to Longdo]
使[shǐ yàn fán, ㄕˇ ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 使 / 使] disgust [Add to Longdo]
[yàn bó, ㄧㄢˋ ㄅㄛˊ, / ] to despise; to look down upon sth [Add to Longdo]
酷球孢子菌[yàn kù qiú bāo zǐ jūn, ㄧㄢˋ ㄎㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄠ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, / ] Coccidioides immitis [Add to Longdo]
百听不[bǎi tīng bù yàn, ㄅㄞˇ ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] worth hearing a hundred times [Add to Longdo]
精神性食症[jīng shén xìng yàn shí zhèng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˋ ㄕˊ ㄓㄥˋ, / ] anorexia nervosa [Add to Longdo]
[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] disgusting person; slob [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top