ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*卫*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -卫-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卫, wèi, ㄨㄟˋ] to guard, to protect, to defend
Radical: , Decomposition:   乛 [ya, ㄧㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 669

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi shēng, ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] health; hygiene; sanitation, #1,447 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] to guard; to protect; to defend; abbr. for 衛生間|生间, toilet; surname Wei, #3,259 [Add to Longdo]
[wèi xīng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] (space) satellite, #4,088 [Add to Longdo]
[hòu wèi, ㄏㄡˋ ㄨㄟˋ, / ] rear guard; backfield; fullback, #4,671 [Add to Longdo]
[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, / ] defend; safeguard, #5,147 [Add to Longdo]
生部[wèi shēng bù, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ, / ] health department, #6,351 [Add to Longdo]
[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position), #8,702 [Add to Longdo]
[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, / ] to defend the crown (in sports championship), #8,872 [Add to Longdo]
生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, / ] bathroom; toilet; WC, #9,393 [Add to Longdo]
[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] satellite TV; abbr. of 衛星電視|星电视, #10,733 [Add to Longdo]
[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] defend; uphold; safeguard, #11,110 [Add to Longdo]
公共[gōng gòng wèi shēng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] public health, #12,477 [Add to Longdo]
[Dà wèi, ㄉㄚˋ ㄨㄟˋ, / ] David (name); Jacques-Louis David (1748-1825), French neoclassical painter, #12,680 [Add to Longdo]
[fáng wèi, ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, / ] to defend; defensive; defense, #13,560 [Add to Longdo]
[jǐng wèi, ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ, / ] (security) guard, #13,724 [Add to Longdo]
[zì wèi duì, ㄗˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] self-defense force; the Japanese armed forces, #13,792 [Add to Longdo]
[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, / ] guard, #14,132 [Add to Longdo]
世界生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Health Organization (WHO), #14,691 [Add to Longdo]
[hù wèi, ㄏㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] an escort; a guard; to convoy, #14,792 [Add to Longdo]
[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] guardian; defender, #15,630 [Add to Longdo]
[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, / ] self-defense, #18,741 [Add to Longdo]
[wèi duì, ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] guard (i.e. group of soldiers), #18,891 [Add to Longdo]
[Zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia, #19,735 [Add to Longdo]
[hóng wèi bīng, ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] Red Guards (during the Cultural Revolution, 1966-1976), #20,255 [Add to Longdo]
生巾[wèi shēng jīn, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄣ, / ] sanitary towel, #22,112 [Add to Longdo]
[wèi bīng, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] (body) guard), #25,584 [Add to Longdo]
生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue, #28,924 [Add to Longdo]
[hù wèi jiàn, ㄏㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] corvette, #32,209 [Add to Longdo]
[Niè Wèi píng, ㄋㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] Nie Weiping, #33,845 [Add to Longdo]
汪精[Wāng Jīng wèi, ㄨㄤ ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, / ] Wang Ching-wei (1883-1944), left wing Guomingdang politician, subsequently Japanese collaborator, #35,765 [Add to Longdo]
人造[rén zào wèi xīng, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] artificial satellite, #41,858 [Add to Longdo]
保家[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] guard home, defend the country (成语 saw); national defense, #41,948 [Add to Longdo]
正当防[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, / ] reasonable self-defense; legitimate defense, #46,547 [Add to Longdo]
通信[tōng xìn wèi xīng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] communications satellite, #46,886 [Add to Longdo]
气象[qì xiàng wèi xīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] weather satellite, #48,385 [Add to Longdo]
安特[Ān tè wèi pǔ, ㄢ ㄊㄜˋ ㄨㄟˋ ㄆㄨˇ, / ] Antwerp (city in Belgium), #49,022 [Add to Longdo]
星城[wèi xīng chéng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] "satellite" town; edge city; exurb, #52,551 [Add to Longdo]
[tǔ wèi liù, ㄊㄨˇ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˋ, / ] Titan; Saturn's sixth moon, #54,898 [Add to Longdo]
[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, / ] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝, #63,142 [Add to Longdo]
[gǒng wèi, ㄍㄨㄥˇ ㄨㄟˋ, / ] to surround and protect, #74,749 [Add to Longdo]
[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] proponent; supporter; upholder, #74,822 [Add to Longdo]
[wèi hù, ㄨㄟˋ ㄏㄨˋ, / ] to guard; to protect, #83,213 [Add to Longdo]
威海[Wēi hǎi wèi, ㄨㄟ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, / ] Weihaiwei, late Qing naval port in Weihai 威海, Shandong, #85,237 [Add to Longdo]
[Zhōng wèi shì, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia, #88,372 [Add to Longdo]
[huǒ wèi yī, ㄏㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧ, / ] Phobos (first satellite of Mars), #99,030 [Add to Longdo]
[Wèi huī, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄟ, / ] (N) Weihui (city in Henan), #107,833 [Add to Longdo]
填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds, #116,718 [Add to Longdo]
奕信[Wèi yì xìn, ㄨㄟˋ ㄧˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] David Clive Wilson, Baron Wilson of Tillyorn (1935-), British diplomat and China expert, Governor of Hong Kong 1986-1992, #135,722 [Add to Longdo]
文麿[Jìn wèi Wén mǒ, ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄇㄛˇ, 麿 / 麿] Prince KONOE Fumimaro (1891-), Japanese nobleman and militarist politician, prime minister 1937-1939 and 1940-1941, #319,663 [Add to Longdo]
世界生大会[Shì jiè Wèi shēng Dà huì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Health Assembly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top