ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*卩*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -卩-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[报, bào, ㄅㄠˋ] to announce, to report; newspaper; payback, revenge
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]    卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 cuffing 又 a criminal 卩, representing sentencing, Rank: 234
[却, què, ㄑㄩㄝˋ] still, but; decline; retreat
Radical: , Decomposition:   去 [, ㄑㄩˋ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] seal, Rank: 287
[即, jí, ㄐㄧˊ] promptly, quickly, immediately
Radical: , Decomposition:   ?  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [ideographic] A hungry person卩 kneeling over food 皀; compare 既, Rank: 293
[服, fú, ㄈㄨˊ] clothes; to dress, to wear; to take medicine
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]    卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A person 卩 putting on 又 a coat 月, Rank: 365
[印, yìn, ㄧㄣˋ] print; mark; seal, stamp
Radical: , Decomposition:   ?  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [ideographic] A hand 爪 stamping a seal 卩, Rank: 640
[爷, yé, ㄧㄝˊ] grandfather, old man
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] father, Rank: 1007
[卵, luǎn, ㄌㄨㄢˇ] egg, ovum, roe; ovary, testes; to spawn
Radical: , Decomposition:   ?  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictographic] Two ovaries containing eggs, Rank: 2008
[卿, qīng, ㄑㄧㄥ] noble; minister; thou (poetic)
Radical: , Decomposition:   卯 [mǎo, ㄇㄠˇ]  ?
Etymology: -, Rank: 2029
[卸, xiè, ㄒㄧㄝˋ] to unload; to lay down; to resign
Radical: , Decomposition:     午 [, ㄨˇ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] stop, Rank: 2479
[叩, kòu, ㄎㄡˋ] to ask; to bow, to kowtow; to knock
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] kneel, Rank: 2898
[卯, mǎo, ㄇㄠˇ] 4th terrestrial branch; period from 5-7 a.m.
Radical: , Decomposition:   ?  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: -, Rank: 3926
[疖, jiē, ㄐㄧㄝ] boil, pimple, sore
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 5416
[卩, jié, ㄐㄧㄝˊ] seal; kneeling person
Radical: , Decomposition:   丨 [shù, ㄕㄨˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A rolled-up scroll or kneeling person
[卬, áng, ㄤˊ] lofty; high; to raise; high-priced, expensive
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [ideographic] A person kneeling 卩 before a person (a king) sitting 匕
[卻, què, ㄑㄩㄝˋ] still, but; decline; retreat
Radical: , Decomposition:   谷 [, ㄍㄨˇ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] seal
[報, bào, ㄅㄠˋ] to announce, to report; newspaper; payback, revenge
Radical: , Decomposition:   幸 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]    卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 幸 cuffing 又 a criminal 卩, representing sentencing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top