ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*卢*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -卢-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卢, lú, ㄌㄨˊ] cottage, hut; black; surname
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]
Etymology: -, Rank: 1711
[颅, lú, ㄌㄨˊ] skull
Radical: , Decomposition:   卢 [, ㄌㄨˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2961
[鲈, lú, ㄌㄨˊ] perch; sea bass
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4317
[鸬, lú, ㄌㄨˊ] cormorant
Radical: , Decomposition:   卢 [, ㄌㄨˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4640
[胪, lú, ㄌㄨˊ] to arrange, to display
Radical: , Decomposition:     卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 4734
[泸, lú, ㄌㄨˊ] a river in Jiangxi province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4736
[舻, lú, ㄌㄨˊ] the prow of a ship
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 5308
[轳, lú, ㄌㄨˊ] pulley, windlass, capstan
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 5519
[栌, lú, ㄌㄨˊ] sumac; loquat; the capital of a column
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 6001
[垆, lú, ㄌㄨˊ] clay; hut, shop
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [ideographic] A cottage 卢 with earthen walls 土; 卢 also provides the pronunciation, Rank: 6454

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Lú, ㄌㄨˊ, / ] surname Lu; abbr. for Luxembourg 盧森堡|森堡, #8,206 [Add to Longdo]
武铉[Lú Wǔ xuàn, ㄌㄨˊ ㄨˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] Roh Moo-hyun, president of South Korea from 2003, #19,870 [Add to Longdo]
[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, / ] rouble, Russian currency; also spelt ruble, #23,797 [Add to Longdo]
森堡[Lú sēn bǎo, ㄌㄨˊ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, / ] Luxembourg, #28,226 [Add to Longdo]
[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
[lú bǐ, ㄌㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] rupee, #30,700 [Add to Longdo]
沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
卡斯[Lú kǎ sī, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄙ, / ] Lucas (name), #37,854 [Add to Longdo]
旺达[Lú wàng dá, ㄌㄨˊ ㄨㄤˋ ㄉㄚˊ, / ] Rwanda, #37,986 [Add to Longdo]
里约热内[Lǐ yuē rè nèi lú, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄖㄜˋ ㄋㄟˋ ㄌㄨˊ, / ] Rio de Janeiro, #38,149 [Add to Longdo]
浮宫[Lú fú gōng, ㄌㄨˊ ㄈㄨˊ ㄍㄨㄥ, / ] Le Louvre, Paris Museum; more common trad. form 羅浮宮|罗浮宫, #43,052 [Add to Longdo]
滑铁[Huá tiě lú, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˊ, / ] Waterloo (Flanders); 1815 battle of Waterloo; fig. a defeat; setback, #43,653 [Add to Longdo]
卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, / ] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994, #49,117 [Add to Longdo]
[Lú shì, ㄌㄨˊ ㄕˋ, / ] (N) Lushi (place in Henan), #67,308 [Add to Longdo]
[Tú lú zī, ㄊㄨˊ ㄌㄨˊ ㄗ, / ] Toulouse (city in France), #69,343 [Add to Longdo]
萨卡[lú sà kǎ, ㄌㄨˊ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Lusaka (capital of Zambia), #75,507 [Add to Longdo]
泰愚[Lú tài yú, ㄌㄨˊ ㄊㄞˋ ㄩˊ, / ] Roh Tae-woo (former South Korean president), #81,681 [Add to Longdo]
[Lú lóng, ㄌㄨˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Lulong (place in Hebei), #84,153 [Add to Longdo]
图瓦[Tú wǎ lú, ㄊㄨˊ ㄨㄚˇ ㄌㄨˊ, / ] Tuvalu, #90,923 [Add to Longdo]
西亚[Shèng Lú xī yà, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Saint Lucia, #100,597 [Add to Longdo]
[lú kǎ, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ, / ] Lucca (city in Tuscany), #106,336 [Add to Longdo]
瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand), #115,234 [Add to Longdo]
瓦尔河[Lú wǎ ěr hé, ㄌㄨˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄏㄜˊ, / ] Loire river, France, #122,352 [Add to Longdo]
[Gāo lú, ㄍㄠ ㄌㄨˊ, / ] Gaul, #127,255 [Add to Longdo]
布尔雅那[Lú bù ěr yǎ nà, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄧㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Ljubljana (capital of Slovenia), #134,964 [Add to Longdo]
照邻[Lú Zhào lín, ㄌㄨˊ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Lu Zhaolin (637-689), Tang poet, #158,999 [Add to Longdo]
马塞[Mǎ sài lú, ㄇㄚˇ ㄙㄞˋ ㄌㄨˊ, / ] Maseru (capital of Lesotho), #234,013 [Add to Longdo]
巴尼亚[Bā ní yà Lú kǎ, ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ, / ] Banja Luka (city in Bosnia), #234,367 [Add to Longdo]
[Lú yīn, ㄌㄨˊ ㄧㄣ, / ] Lewin (name); Kurt Lewing (1890-1944), German American psychologist of the Gestalt school, the author of Field Theory, #371,230 [Add to Longdo]
[tú lú sī, ㄊㄨˊ ㄌㄨˊ ㄙ, / ] Toulouse (France), #401,280 [Add to Longdo]
西亚岛[shèng lú xī yà dǎo, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ, 西 / 西] Saint Lucia, #665,247 [Add to Longdo]
滑铁火车站[Huá tiě lú huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] Waterloo station (London), #948,050 [Add to Longdo]
[Qū Lú wén, ㄑㄩ ㄌㄨˊ ㄨㄣˊ, / ] Kharosthi (ancient language of central Asia) [Add to Longdo]
虱底文[Qū lú shī dǐ wén, ㄑㄩ ㄌㄨˊ ㄕ ㄉㄧˇ ㄨㄣˊ, / ] Kharosthi (ancient language of central Asia) [Add to Longdo]
固语[Tài Lú gù yǔ, ㄊㄞˋ ㄌㄨˊ ㄍㄨˋ ㄩˇ, / ] Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India [Add to Longdo]
[Lú suō, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄛ, / ] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
沟桥事变[Lú gōu qiáo shì biàn, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
[Ā lú bā, ㄚ ㄌㄨˊ ㄅㄚ, / ] Aruba, variant of 阿魯巴|阿鲁巴 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top