ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*博学*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 博学, -博学-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] learned; erudite, #31,306 [Add to Longdo]
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, / ] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able, #75,103 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
博学[はくがく, hakugaku] (adj-na,n,adj-no) erudition; (P) [Add to Longdo]
博学[はくがくしゃ, hakugakusha] (n) pundit [Add to Longdo]
博学多才[はくがくたさい, hakugakutasai] (n) wide knowledge and versatile talents [Add to Longdo]
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge [Add to Longdo]
博学力行[はくがくりょっこう, hakugakuryokkou] (n) wide learning and energetic activity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He passes for a learned man in our community.彼は私たちの地域社会では博学の人で通っている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top