ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*匡*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -匡-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[框, kuāng, ㄎㄨㄤ] door; frame
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  匡 [kuāng, ㄎㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2144
[眶, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] eye socket; the corner of the eye
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  匡 [kuāng, ㄎㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3191
[匡, kuāng, ㄎㄨㄤ] to correct, to revise; to restore
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 3260
[筐, kuāng, ㄎㄨㄤ] bamboo basket or chest
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  匡 [kuāng, ㄎㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 3419
[诓, kuāng, ㄎㄨㄤ] to swindle, to cheat; to lie
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  匡 [kuāng, ㄎㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4937
[哐, kuāng, ㄎㄨㄤ] onomatopoetic, a clang or clatter
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  匡 [kuāng, ㄎㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5013
[誆, kuāng, ㄎㄨㄤ] to swindle, to cheat; to lie
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  匡 [kuāng, ㄎㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] correct, #28,887 [Add to Longdo]
[Zhào Kuāng yìn, ㄓㄠˋ ㄎㄨㄤ ㄧㄣˋ, / ] Zhao Kuangyin, personal name of founding Song emperor Song Taizu 宋太祖 (927-976), #37,603 [Add to Longdo]
[Xú Kuāng dí, ㄒㄩˊ ㄎㄨㄤ ㄉㄧˊ, ] Xu Kuangdi, #50,174 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょうきゅう, kyoukyuu] (n,vs) delivering from sin; succor; succour [Add to Longdo]
[きょうせい, kyousei] (n,vs) reform; correction; training [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top