ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*匕*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -匕-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[能, néng, ㄋㄥˊ] can, may; capable, full of energy
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]      匕 [, ㄅㄧˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A bear's head 厶, body ⺼, and claws 匕, Rank: 35
[它, tā, ㄊㄚ] it; other
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 107
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] sitting man, Rank: 116
[化, huà, ㄏㄨㄚˋ] to change, to convert, to reform; -ize
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 178
[老, lǎo, ㄌㄠˇ] old, aged; experienced
Radical: , Decomposition:   耂 [lǎo, ㄌㄠˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A person bent over with long hair 匕 and a crutch; compare 耂, Rank: 179
[比, bǐ, ㄅㄧˇ] to compare, liken; comparison; than
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Two spoons 匕 side-by-side; 匕 also provides the pronunciation, Rank: 199
[北, běi, ㄅㄟˇ] north; northern; northward
Radical: , Decomposition:   ?  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] Two people 匕 sitting back-to-back; phonetic loan for "north", Rank: 315
[死, sǐ, ㄙˇ] dead; death; impassable, inflexible
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A person kneeling 匕 before a corpse 歹, Rank: 317
[尼, ní, ㄋㄧˊ] Buddhist nun; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 654
[疑, yí, ㄧˊ] to doubt, to question, to suspect
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  矢 [shǐ, ㄕˇ]    ?  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [ideographic] An old man walking 疋 while holding 匕 a cane 矢, Rank: 698
[旨, zhǐ, ㄓˇ] aim, intention, purpose, will
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A spoon 匕 aimed for the mouth 日, Rank: 1685
[仑, lún, ㄌㄨㄣˊ] logical reasons, logical order
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 2139
[匙, chí,shī, ㄔˊ] spoon; surname
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] spoon, Rank: 2476
[颖, yǐng, ㄧㄥˇ] rice tassel; sharp; clever
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 2514
[顷, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] a moment; a unit of area equal to 100 mu
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 2724
[叱, chì, ㄔˋ] to scold, to upbraid; to shout at
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3181
[匕, bǐ, ㄅㄧˇ] spoon, ladle; knife, dirk
Radical: , Decomposition:   乚 [gōu, ㄍㄡ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictographic] A spoon, Rank: 3252
[颍, yǐng, ㄧㄥˇ] a river in Anhui
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3881
[鸨, bǎo, ㄅㄠˇ] bustard; procuress; Otis species (various)
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5000
[牝, pìn, ㄆㄧㄣˋ] female animal; keyhole; valley
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] cow, Rank: 5026
[肄, yì, ㄧˋ] to learn, to practice, to study, to toil
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  矢 [shǐ, ㄕˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: -, Rank: 5563
[龀, chèn, ㄔㄣˋ] to lose one's baby teeth
Radical: 齿, Decomposition:   齿 [chǐ, ㄔˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 5568
[鬯, chàng, ㄔㄤˋ] sacrificial wine; unhindered
Radical: , Decomposition:   ?  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 5573
[庀, pǐ, ㄆㄧˇ] to prepare; to regulate
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 5815
[頃, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] a moment; a unit of area equal to 100 mu
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 7372
[卬, áng, ㄤˊ] lofty; high; to raise; high-priced, expensive
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [ideographic] A person kneeling 卩 before a person (a king) sitting 匕
[穎, yǐng, ㄧㄥˇ] rice tassel; sharp; clever
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice
[鴇, bǎo, ㄅㄠˇ] bustard; procuress; Otis species (various)
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ shǒu, ㄅㄧˇ ㄕㄡˇ, ] dagger, #14,037 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] dagger; ladle; ancient type of spoon, #24,117 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]
匙(P);[さじ(P);しゃじ;かい(ok), saji (P); shaji ; kai (ok)] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
[せきひ, sekihi] (n) (obsc) (See 石匙) stone knife (Jomon-period tool, shaped like a rice spoon) [Add to Longdo]
[あいくち;ひしゅ, aikuchi ; hishu] (n) dagger; dirk [Add to Longdo]
[ひちょ, hicho] (n) spoon and chopsticks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top