ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*勺*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -勺-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[的, de, ㄉㄜ˙] aim, goal; of; possessive particle; -self suffix
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: -, Rank: 1
[约, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 424
[钓, diào, ㄉㄧㄠˋ] fishhook; to fish, to lure
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 hook 勺; 勺 also provides the pronunciation, Rank: 2305
[豹, bào, ㄅㄠˋ] leopard, panther; surname
Radical: , Decomposition:   豸 [zhì, ㄓˋ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] beast, Rank: 2507
[灼, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to burn, to cauterize; bright
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2867
[酌, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to pour wine, to drink wine; to deliberate, to consider
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 2984
[勺, sháo, ㄕㄠˊ] spoon, ladle; unit of volume
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A spoon 勹 with something in it 丶, Rank: 3275
[芍, sháo, ㄕㄠˊ] peony; water chestnuts
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4361
[杓, biāo, ㄅㄧㄠ] wooden cup, ladle, or spoon
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A wooden 木 spoon 勺, Rank: 5690
[尥, liào, ㄌㄧㄠˋ]
Radical: , Decomposition:   尢 [yóu, ㄧㄡˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: -, Rank: 5851
[約, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5998
[趵, bào, ㄅㄠˋ] the noise of tramping feet
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 6118
[妁, shuò, ㄕㄨㄛˋ] matchmaker, go-between
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 6334
[釣, diào, ㄉㄧㄠˋ] fishhook; to fish, to lure
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 勺; 勺 also provides the pronunciation, Rank: 8685
[玓, dì, ㄉㄧˋ] pearl
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sháo, ㄕㄠˊ, ] spoon, #9,618 [Add to Longdo]
[sháo zi, ㄕㄠˊ ㄗ˙, ] scoop; ladle, #22,526 [Add to Longdo]
[mǎ sháo, ㄇㄚˇ ㄕㄠˊ, / ] wooden ladle, #146,242 [Add to Longdo]
[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いっしゃく, isshaku] (n) one shaku [Add to Longdo]
;夕(oK)[しゃく;せき(勺), shaku ; seki ( shaku )] (n) (1) 18 ml (one-tenth of a go); (2) 0.033 meters square (one-hundredth of a tsubo); (3) dip; ladle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃく, shaku] (Hohlmass, 18 ml) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top