ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*力*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -力-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[为, wèi, ㄨㄟˋ] to do, to act; to handle, to govern; to be
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]    力 [, ㄌㄧˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 18
[动, dòng, ㄉㄨㄥˋ] to move, to happen; movement, action
Radical: , Decomposition:   云 [yún, ㄩㄣˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 73
[力, lì, ㄌㄧˋ] strength, power; capability, influence
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?
Etymology: [ideographic] A plow's head representing strength, Rank: 106
[加, jiā, ㄐㄧㄚ] to add to, to increase, to augment
Radical: , Decomposition:   力 [, ㄌㄧˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Supporting a cause with the strength 力 of one's words 口, Rank: 166
[务, wù, ㄨˋ] affairs, business; should; must
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 245
[边, biān, ㄅㄧㄢ] border, edge, margin, side
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 316
[办, bàn, ㄅㄢˋ] to set up; to manage, to run; to deal with, to handle
Radical: , Decomposition:   力 [, ㄌㄧˋ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 367
[功, gōng, ㄍㄨㄥ] achievement, good work; merit; service
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Results produced by capable 力 labor 工; 工 also provides the pronunciation, Rank: 452
[历, lì, ㄌㄧˋ] history; calendar
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] calendar, Rank: 480
[另, lìng, ㄌㄧㄥˋ] another; separate, other
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 489
[势, shì, ㄕˋ] power, force; tendency, attitude
Radical: , Decomposition:   执 [zhí, ㄓˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 506
[男, nán, ㄋㄢˊ] man, boy; male; baron; surname
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Someone who can work 力 the farm 田, Rank: 602
[助, zhù, ㄓㄨˋ] to help, to aid, to assist
Radical: , Decomposition:   且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 607
[伤, shāng, ㄕㄤ] to injure, to harm; wound, injury; to fall ill
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    ?  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 660
[劳, láo, ㄌㄠˊ] to labor, to toil; to do manual work
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man lifting 力 a load 冖 of grass 艹, Rank: 679
[勒, lēi, ㄌㄟ] to strangle; to tighten
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 966
[努, nǔ, ㄋㄨˇ] to exert, to strive, to make an effort; to pout
Radical: , Decomposition:   奴 [, ㄋㄨˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1081
[勇, yǒng, ㄩㄥˇ] brave, courageous, fierce
Radical: , Decomposition:   甬 [yǒng, ㄩㄥˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1206
[穷, qióng, ㄑㄩㄥˊ] poor, destitute; to exhaust
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 1343
[劲, jìn, ㄐㄧㄣˋ] strong, tough, unyielding; power, energy
Radical: , Decomposition:   ?  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1358
[励, lì, ㄌㄧˋ] to encourage; to strive
Radical: , Decomposition:   厉 [, ㄌㄧˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1468
[勃, bó, ㄅㄛˊ] thriving, prosperous; sudden, quick
Radical: , Decomposition:   孛 [bèi, ㄅㄟˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1533
[劝, quàn, ㄑㄩㄢˋ] to recommend, to advise; to urge, to exhort
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] The power 力 beside 又 the throne, Rank: 1562
[勤, qín, ㄑㄧㄣˊ] industrious, diligent, attentive
Radical: , Decomposition:   堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1565
[幼, yòu, ㄧㄡˋ] infant, young child; immature
Radical: , Decomposition:   幺 [yāo, ㄧㄠ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] One with little 幺 strength 力; 幺 also provides the pronunciation, Rank: 1577
[抛, pāo, ㄆㄠ] to abandon, to throw away; to fling, to toss
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]    九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1692
[劫, jié, ㄐㄧㄝˊ] to take by force, to coerce; disaster; misfortune
Radical: , Decomposition:   去 [, ㄑㄩˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1825
[劣, liè, ㄌㄧㄝˋ] low-quality, inferior, bad
Radical: , Decomposition:   少 [shǎo, ㄕㄠˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] inadequate, Rank: 1902
[勉, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] to endeavor, to make an effort; to urge
Radical: , Decomposition:   免 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2078
[勋, xūn, ㄒㄩㄣ] deeds, feats; merit; rank
Radical: , Decomposition:   员 [yuán, ㄩㄢˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2349
[虏, lǔ, ㄌㄨˇ] prisoner; to capture, to imprison, to sieze
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2475
[勘, kān, ㄎㄢ] to investigate; to survey, to explore; to compare; to collate
Radical: , Decomposition:   甚 [shén, ㄕㄣˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2585
[募, mù, ㄇㄨˋ] to levy, to raise; to recruit; to summon
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2657
[肋, lē, ㄌㄜ] ribs; chest
Radical: , Decomposition:     力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 3324
[劾, hé, ㄏㄜˊ] to look into; to impeach, to charge
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 3597
[饬, chì, ㄔˋ] order; command; give command
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]    ?  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 3742
[夯, hāng, ㄏㄤ] burden, load; to lift up; to tamp down
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A load that takes great 大 strength 力, Rank: 4574
[勖, xù, ㄒㄩˋ] to advise; to exhort; to preach to
Radical: , Decomposition:   冒 [mào, ㄇㄠˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 4974
[劭, shào, ㄕㄠˋ] to encourage; to excel; excellent
Radical: , Decomposition:   召 [zhào, ㄓㄠˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 5012
[劬, qú, ㄑㄩˊ] diligent; to toil, to endeavor
Radical: , Decomposition:   句 [jù,gōu, ㄐˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 5106
[勐, měng, ㄇㄥˇ] imperial decree; daoist magic
Radical: , Decomposition:   孟 [mèng, ㄇㄥˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 5460
[勰, xié, ㄒㄧㄝˊ] peaceful, harmonious
Radical: , Decomposition:   劦 [xié, ㄒㄧㄝˊ]  思 [, ]
Etymology: [pictophonetic] think, Rank: 5506
[劢, mài, ㄇㄞˋ] to put forth effort, to strive for
Radical: , Decomposition:   万 [wàn, ㄨㄢˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 5570
[辦, bàn, ㄅㄢˋ] to set up; to manage, to run; to deal with, to handle
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  力 [, ㄌㄧˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 6153
[叻, lè, ㄌㄜˋ] used in transliterations
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 6223
[仂, lè, ㄌㄜˋ] excess, remainder, surplus
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 6946
[飭, chì, ㄔˋ] order; command; give command
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]    ?  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 7420
[劦, xié, ㄒㄧㄝˊ] to cooperate, to work together; joint labor
Radical: , Decomposition:   力 [, ㄌㄧˋ]    力 [, ㄌㄧˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Many people working 力 together
[劵, juàn, ㄐㄩㄢˋ] certificate, ticket; title deed
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength
[劼, jié, ㄐㄧㄝˊ] cautious, discreet, prudent
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] capability; capable; able; ability, #316 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] power; force; strength, #447 [Add to Longdo]
[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] great effort; to strive; to try hard, #485 [Add to Longdo]
[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] pressure, #811 [Add to Longdo]
[lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, ] power; force; strength, #839 [Add to Longdo]
[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] strength, #1,282 [Add to Longdo]
[lì dù, ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ, ] dynamism; vigor, #1,932 [Add to Longdo]
[dòng lì, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] power; motion; propulsion; force, #2,041 [Add to Longdo]
[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] energetic; vigorous; vigorously, #2,089 [Add to Longdo]
[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] (wield) power, #2,284 [Add to Longdo]
[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity, #2,543 [Add to Longdo]
[zhǔ lì, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ, ] main force; main strength of an army, #2,573 [Add to Longdo]
竞争[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, / ] competitive strength; competitiveness, #3,061 [Add to Longdo]
[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] charm; fascination; glamor; charisma, #3,089 [Add to Longdo]
[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]
[huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, ] energy; vitality; vigor; vital force, #3,410 [Add to Longdo]
[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] powerful; forceful; vigorous, #3,502 [Add to Longdo]
影响[yǐng xiǎng lì, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] influence; impact, #3,524 [Add to Longdo]
[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, ] with all one's strength; full strength; all-out (effort); fully (support), #3,791 [Add to Longdo]
劳动[láo dòng lì, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] labor force; manpower, #4,006 [Add to Longdo]
[shì li, ㄕˋ ㄌㄧ˙, / ] power; (ability to) influence, #4,155 [Add to Longdo]
[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] violence; (use) force; violent, #4,173 [Add to Longdo]
[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] energy, #4,257 [Add to Longdo]
巧克[qiǎo kè lì, ㄑㄧㄠˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] chocolate, #4,394 [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] production capability; productive force, #4,731 [Add to Longdo]
[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, ] intelligence; intellect, #4,987 [Add to Longdo]
[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, ] obstacle; hindrance; resistance; obstruction, #5,242 [Add to Longdo]
[wú lì, ㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] powerless; lacking strength, #5,262 [Add to Longdo]
[lì zhēng, ㄌㄧˋ ㄓㄥ, / ] to work hard for; to do all one can; to contend strongly, #5,670 [Add to Longdo]
有能[yǒu néng lì, ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] able, #5,863 [Add to Longdo]
吸引[xī yǐn lì, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄌㄧˋ, ] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness, #6,097 [Add to Longdo]
[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] exert oneself (physically); put forth one's strength, #6,120 [Add to Longdo]
[rén lì, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ, ] manpower; labor power, #6,292 [Add to Longdo]
[lì qi, ㄌㄧˋ ㄑㄧ˙, / ] strength, #6,444 [Add to Longdo]
[tǐ lì, ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ, / ] physical strength; physical power, #6,452 [Add to Longdo]
[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] might; formidable power, #6,680 [Add to Longdo]
[zhuó lì, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to put effort into sth; to try really hard, #6,751 [Add to Longdo]
[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] vision; eyesight, #6,840 [Add to Longdo]
资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources, #6,939 [Add to Longdo]
注意[zhù yì lì, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ, ] attention, #7,128 [Add to Longdo]
[jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do one's best; to strive one's hardest, #7,516 [Add to Longdo]
[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] merit; efficacy; competence; skill; power, #7,916 [Add to Longdo]
战斗[zhàn dòu lì, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄌㄧˋ, / ] fighting strength, #8,742 [Add to Longdo]
[qiáng lì, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] powerful, #8,815 [Add to Longdo]
[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] military strength; armed forces; troops, #8,842 [Add to Longdo]
[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] make every effort to; do one's best, #9,270 [Add to Longdo]
[yìng lì, ㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] stress (phys.), #9,648 [Add to Longdo]
[tīng lì, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] hearing; listening ability, #9,674 [Add to Longdo]
强有[qiáng yǒu lì, ㄑㄧㄤˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, / ] strong; forceful, #9,838 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちから, chikara] (n) กำลัง, พลัง
[どりょく, doryoku] (n) ความพยายาม, See also: Related: effort
労働[ろうどうりょく, roudouryoku] (n) แรงงาน
[きょうりょく, kyouryoku] (vt) ให้ความร่วมมือ
[ちょうりょく, chouryoku] แรงตึง
[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
影響[えいきょうりょく, eikyouryoku] อิทธิพล
[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ
[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า
[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า
[みりょく, miryoku] (n) เสน่ห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
購買[こうばいりょく, koubairyoku] (n) กำลังการซื้อ
[ひりき, hiriki] (n) ไม่มีแรง , หมดแรง
[たんりょく, tanryoku] กล้า กำลังใจ
[いりょく, iryoku] พลังอำนาจ
強い[ちからづよい, chikarazuyoi] (adj) อย่างแรง, ด้วยกำลัง(แรง)
減衰[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force
[じりき, jiriki] (adj) ทำด้วยตนเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง
[じつりょく, jitsuryoku] (n) [N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue
行使[じつりょくこうし, jitsuryokukoushi] (phrase) ใช้กำลัง
流体[りゅうたいりきがく, ryuutairikigaku] (n) กลศาสตน์ของไหล, See also: R. fluid mechanics
法的拘束[ほうてきこうそくりょく, houtekikousokuryoku] ข้อผูกมัดทางกฎหมาย
添え[おちからぞえ, ochikarazoe] (n) ช่วยเหลือ, ค้ำจุน, ให้ความร่วมมือ
破壊[はかいりょく, hakairyoku] (exp) อำนาจทำลายล้าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りきがく, rikigaku] TH: วิชากลศาสตร์  EN: mechanics
[こうりょく, kouryoku] TH: ผล  EN: effect
[こうりょく, kouryoku] TH: ประสิทธิผล  EN: efficacy
[にゅうりょく, nyuuryoku] TH: การป้อนข้อมูล
[かりょく, karyoku] TH: พลังความร้อน  EN: heating power
[かりょく, karyoku] TH: พลังไอน้ำ  EN: steam power
[どうりきがく, dourikigaku] TH: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง  EN: dynamics
[つとむ, tsutomu] TH: ชื่อคนญี่ปุ่น(ผู้ชาย)  EN: tsutomu(pl)

Japanese-English: EDICT Dictionary
UA能の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
かな入;仮名入[かなにゅうりょく, kananyuuryoku] (n) {comp} kana input [Add to Longdo]
ご協;御協[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
たゆまず努[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour) [Add to Longdo]
たゆまぬ努;弛まぬ努[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アドレス指定能[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] (n) {comp} addressability [Add to Longdo]
アナログ出[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO [Add to Longdo]
アナログ出チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入[アナログにゅうりょく, anarogu nyuuryoku] (n) analog input; AI [Add to Longdo]
アナログ入チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier [Add to Longdo]
エレベーター[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
オンラインデータ入[オンラインデータにゅうりょく, onrainde-ta nyuuryoku] (n) {comp} online data entry [Add to Longdo]
キーボードプログラム入式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード入[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] (n) {comp} keyboard input [Add to Longdo]
キー入[キーにゅうりょく, ki-nyuuryoku] (n) {comp} key (input) [Add to Longdo]
キー入検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
キー入待ち[キーにゅうりょくまち, ki-nyuuryokumachi] (n) {comp} waiting for key-in [Add to Longdo]
クーロン[クーロンりょく, ku-ron ryoku] (n) Coulomb's force [Add to Longdo]
ゲージ圧[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
コード入[コードにゅうりょく, ko-do nyuuryoku] (n) {comp} input by codes [Add to Longdo]
コマンド入[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] (n) {comp} command input [Add to Longdo]
コマンド入型インタフェース[コマンドにゅうりょくがたインタフェース, komando nyuuryokugata intafe-su] (n) {comp} command-oriented user interface [Add to Longdo]
コリオリの[コリオリのちから, koriori nochikara] (n) Coriolis' force [Add to Longdo]
コンパイラの最適化能[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency [Add to Longdo]
サージ耐[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance [Add to Longdo]
スイッチング能[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] (n) {comp} switching capacity [Add to Longdo]
ストローク入装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] (n) {comp} stroke device [Add to Longdo]
ダイヤフラム圧[ダイヤフラムあつりょくけい, daiyafuramu atsuryokukei] (n) diaphragm gauge [Add to Longdo]
データ入[データにゅうりょく, de-ta nyuuryoku] (n) {comp} data entry [Add to Longdo]
データ入端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] (n) {comp} data input station; data collection station [Add to Longdo]
データ付き出基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} with-data primitives [Add to Longdo]
ニュートン[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]
パラメタ方式出基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} parametric output primitive [Add to Longdo]
ビューフォート風階級[ビューフォートふうりょくかいきゅう, byu-fo-to fuuryokukaikyuu] (n) Beaufort scale (of wind force) [Add to Longdo]
ビュー変換入優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority [Add to Longdo]
ピック入装置[ピックにゅうりょくそうち, pikku nyuuryokusouchi] (n) {comp} pick device [Add to Longdo]
ファイル入出[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] (n) {comp} file input-output [Add to Longdo]
ブラインド入[ブラインドにゅうりょく, buraindo nyuuryoku] (n) {comp} blind input [Add to Longdo]
ブリッジ入回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] (n) {comp} bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
プロトン磁[プロトンじりょくけい, puroton jiryokukei] (n) proton magnetometer [Add to Longdo]
ペン入[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] (n,adj-no) {comp} pen input [Add to Longdo]
マトリックス[マトリックスりきがく, matorikkusu rikigaku] (n) matrix mechanics [Add to Longdo]
メートル馬[メートルばりき, me-toru bariki] (n) (PS is from Ger. Pferdestärke) metric horsepower (approx. 735W); PS [Add to Longdo]
ローマ字入[ローマじにゅうりょく, ro-ma jinyuuryoku] (n) {comp} Romaji input [Add to Longdo]
ローレンツ[ローレンツりょく, ro-rentsu ryoku] (n) Lorentz force [Add to Longdo]
[あくりょく, akuryoku] (n) grip (of hand); (P) [Add to Longdo]
[あくりょくけい, akuryokukei] (n) hand dynamometer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍など我が軍に対しては無だよ」と、彼は笑っていった。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅は言葉では表現できない」、とその芸術家は叫んだ。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電を利用するのは困難である。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐久を必要とする。
The 21st century is going to be based on economic power.21世紀は経済を基盤とするようになるだろう。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを装備したことで、そのレーシング狂はエンジンをすこぶる強にした。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は協して食事をこしらえた。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで最年少の少年が一番魅的だ。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の競争が落ちる。
Accepting the other's norms is submitting to the other's power.あいての基準を受け入れるのは、そのあいてのに服従することだ。
People of Asia must work together.アジアの民族は協し合わなければならない。
The ASEAN nations have come a long way.アセアン諸国は着実に努してきました。
I will try to live up to your expectations.あなたがたの期待に添えるように努します。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの協がなければこの計画は不可能でしょう。
The reason for your failure is that you did not try hard enough.あなたが失敗したのは努が足りなかったからだ。
The success resulted from your efforts.あなたが成功したのは努の結果だ。
If you concentrate all your energies on the study of English, you will master the language.あなたが全精をその勉強にかたむければ、英語は習得できるだろう。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界市民になろうとするのなら、偏見は持たないように努すべきである。
You can hardly expect me to help you.あなたにをお貸しすることは、ほとんど出来ないと思って下さい。
We know we may count on your cooperation.あなたのご協がいただけるものと確信しています。
Your site appeals to people who are interested in cats.あなたのサイトは、猫に興味のある人達にとって魅的です。
You should try to conquer your smoking habit.あなたの喫煙習慣を断つ努をすべきです。
If it had not been for your help, he would have been ruined.あなたの助がなかったら、彼はだめになっていたでしょう。
Can I be of any assistance to you?あなたの助に慣れるでしょうか。
The success resulted from your efforts.あなたの努が成功につながった。
Your efforts resulted in the success.あなたの努によってその成功はなされた。
Your effort deserves praise.あなたの努は賞賛に値する。
Did you efforts come to much?あなたの努は役に立ちましたか。
You should persist in your efforts to learn English.あなたはあくまでも英語を学ぶ努をすべきだ。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれの頭からそういう思想を追い出そうと努する。
Did you make it for yourself?あなたはそれを独で作ったのですか。
What a charming girl you are!あなたはなんて魅的な女の子でしょう。
You must endeavor to improve your English.あなたは英語が上達するように努しなければならない。
You should persist in your efforts to learn English.あなたは英語を学ぶ努をしつこいくらいにやるべきだ。
You should persist in your efforts to learn English.あなたは英語を学ぶ努をずっと続けるべきです。
You must never resort to violence.あなたは決して暴に訴えてはならない。
You are twice as strong as I.あなたは私の2倍のがある。
You have more energy than I.あなたは私より活がある。
You did wrong in trusting too much in your ability.あなたは自分のを過信したのが間違いでした。
You've lost the ability to concentrate.あなたは集中するを失ってしまった。
All you have to do is to do your best.あなたは全を出しさえすればよい。
You are equal to him in intelligence.あなたは知で彼に匹敵している。
You are foresighted and will succeed.あなたは洞察にすぐれ、成功するだろう。
You should school yourself to be patient.あなたは忍耐を身につけるべきだ。
Do you think her attractive?あなたは彼女を魅的だと思いますか。
You tried very hard everyday.あなたは毎日とても一生懸命に努した。
You must think by yourselves.あなた方は独で考えなくてはいけない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アドレス指定能[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アナログ出チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
キーボードプログラム入式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード入[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
キー入検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
コマンド入[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] command input [Add to Longdo]
サージ耐[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
スイッチング能[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
ストローク入装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]
データ入[データにゅうりょく, de-ta nyuuryoku] data entry [Add to Longdo]
データ入端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ付き出基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ビュー変換入優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
ピック入装置[ぴっくにゅうりょくそうち, pikkunyuuryokusouchi] pick device [Add to Longdo]
ファイル入出[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] file input-output [Add to Longdo]
ブリッジ入回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
ペン入[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] pen input [Add to Longdo]
安全保護能[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
位置入装置[いちにゅうりょくそうち, ichinyuuryokusouchi] locator device [Add to Longdo]
印字出[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy [Add to Longdo]
遠隔ジョブ入[えんかくじょぶにゅうりょく, enkakujobunyuuryoku] remote job entry, RJE (abbr.) [Add to Longdo]
遠隔バッチ入[えんかくばっちにゅうりょく, enkakubacchinyuuryoku] remote batch entry [Add to Longdo]
遠隔一括入[えんかくいっかつにゅうりょく, enkakuikkatsunyuuryoku] remote batch entry [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日本文入装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
外部プログラム入式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input [Add to Longdo]
基本入出システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
計算機出マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機出マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機出マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
結果出拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
交換処理能[こうかんしょりのうりょく, koukanshorinouryoku] switching capacity, switching ability [Add to Longdo]
実数値入装置[じっすうちにゅうりょくそうち, jissuuchinyuuryokusouchi] valuator device [Add to Longdo]
[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]
商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
[しゅつりょく, shutsuryoku] output [Add to Longdo]
サブシステム[しゅつりょくさぶシステム, shutsuryokusabu shisutemu] output subsystem [Add to Longdo]
チャンネル[しゅつりょくチャンネル, shutsuryoku channeru] output channel [Add to Longdo]
データ[しゅつりょくデータ, shutsuryoku de-ta] output (data) [Add to Longdo]
ファイル[しゅつりょくファイル, shutsuryoku fairu] output file [Add to Longdo]
フォーマット[しゅつりょくフォーマット, shutsuryoku fo-matto] output format [Add to Longdo]
ポート[しゅつりょくポート, shutsuryoku po-to] output port [Add to Longdo]
モード[しゅつりょくモード, shutsuryoku mo-do] output mode [Add to Longdo]
レコード[しゅつりょくレコード, shutsuryoku reko-do] output record [Add to Longdo]
基本要素[しゅつりょくきほんようそ, shutsuryokukihonyouso] display element, graphic primitive, output primitive [Add to Longdo]
基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じんりきしゃ, jinrikisha] Rikscha [Add to Longdo]
[たいりょく, tairyoku] Koerperkraft [Add to Longdo]
[ぜんりょく, zenryoku] die_ganze_Kraft, alle_Kraefte [Add to Longdo]
判断[はんだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
[ちから, chikara] Kraft [Add to Longdo]
[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]
添え[ちからぞえ, chikarazoe] -Hilfe, Beistand [Add to Longdo]
[じょりょく, joryoku] Hilfe [Add to Longdo]
[どりょく, doryoku] Bemuehung, Anstrengung [Add to Longdo]
[どりょくか, doryokuka] harter_Arbeiter, fleissiger_Mensch [Add to Longdo]
[ろうりょく, rouryoku] Muehe, Anstrengung, Arbeit [Add to Longdo]
[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
[どうりょく, douryoku] Triebkraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
[せいりょく, seiryoku] Einfluss, Macht [Add to Longdo]
包容[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]
原子発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
[あつりょく, atsuryoku] -Druck [Add to Longdo]
[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
[ふりょく, furyoku] Reichtum, Vermoegen [Add to Longdo]
[じんりょく, jinryoku] Anstrengung, -Muehe, -Hilfe [Add to Longdo]
[そこじから, sokojikara] latente_Kraft, innere_Kraft, latente_Energie, innere_Energie [Add to Longdo]
[いんりょく, inryoku] Anziehungskraft, Gravitation [Add to Longdo]
[きょうりょく, kyouryoku] Staerke [Add to Longdo]
[だんりょく, danryoku] Elastizitaet [Add to Longdo]
[ぼうりょくだん, bouryokudan] Bande, Gangster [Add to Longdo]
[ゆうりょく, yuuryoku] einflussreich, maechtig [Add to Longdo]
[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]
[すいりょく, suiryoku] Wasserkraft [Add to Longdo]
[むりょく, muryoku] kraftlos, machtlos [Add to Longdo]
粘着[ねんちゃくりょく, nenchakuryoku] Adhaesionskraft [Add to Longdo]
[せいりょく, seiryoku] Energie, Vitalitaet [Add to Longdo]
[たんりょく, tanryoku] Schneid, Kuehnheit, -Mut [Add to Longdo]
[のうりょく, nouryoku] Faehigkeit, Talent [Add to Longdo]
[わんりょく, wanryoku] Koerperkraft, rohe_Gewalt [Add to Longdo]
[しりょく, shiryoku] Sehkraft, Sehvermoegen [Add to Longdo]
[はくりょく, hakuryoku] Kraft, Wirkung [Add to Longdo]
[そくりょく, sokuryoku] Geschwindigkeit [Add to Longdo]
[そくりょくど, sokuryokudo] Geschwindigkeit [Add to Longdo]
遠心[えんしんりょく, enshinryoku] Zentrifugalkraft [Add to Longdo]
[じゅうりょく, juuryoku] Schwerkraft, Gravitation [Add to Longdo]
[でんりょく, denryoku] elektrische_Kraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
[ふうりょく, fuuryoku] Windstaerke, Windkraft [Add to Longdo]
[ばりき, bariki] PS, Pferdestaerke [Add to Longdo]
[みりょく, miryoku] Charme, -Reiz, -Zauber [Add to Longdo]
[みりょくてき, miryokuteki] faszinierend, zauberhaft, anziehend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top