ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*剂*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -剂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剂, jì, ㄐㄧˋ] dose; medicine; measure word for medicines
Radical: , Decomposition:   齐 [, ㄑㄧˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1546

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] dose, #2,986 [Add to Longdo]
[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dosage; prescribed dose of medicine, #4,776 [Add to Longdo]
[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] (chemical or pharmaceutical) preparation, #9,014 [Add to Longdo]
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] reagent, #9,690 [Add to Longdo]
添加[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] additive; food additive, #11,708 [Add to Longdo]
兴奋[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] stimulant; doping (in athletics), #14,048 [Add to Longdo]
[tiáo jì, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧˋ, / 調] to adjust; to balance; to make up a medical prescription, #14,108 [Add to Longdo]
[yào jì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] medicine, #15,741 [Add to Longdo]
抑制[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] suppressant; inhibitor, #15,784 [Add to Longdo]
[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent, #16,982 [Add to Longdo]
催化[cuī huà jì, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] catalyst, #17,675 [Add to Longdo]
防腐[fáng fǔ jì, ㄈㄤˊ ㄈㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] preservative; antiseptic, #25,203 [Add to Longdo]
杀虫[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] insecticide; pesticide, #25,866 [Add to Longdo]
[chōng jì, ㄔㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] to be taken dissolved in boiling water (of Chinese herbal medicine), #29,634 [Add to Longdo]
[piān jì, ㄆㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] tablet, #32,714 [Add to Longdo]
消毒[xiāo dú jì, ㄒㄧㄠ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] disinfectant, #33,199 [Add to Longdo]
安慰[ān wèi jì, ㄢ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] placebo, #34,365 [Add to Longdo]
胶粘[jiāo nián jì, ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] adhesive, #35,048 [Add to Longdo]
[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] additive; reagent, #37,291 [Add to Longdo]
洗涤[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] cleaning agent; detergent, #37,412 [Add to Longdo]
润滑[rùn huá jì, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] lubricant, #37,931 [Add to Longdo]
[rǔ jì, ㄖㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] emulsion, #40,460 [Add to Longdo]
清洁[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] detergent; cleaning solution, #41,282 [Add to Longdo]
除草[chú cǎo jì, ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] weed killer; herbicide, #43,331 [Add to Longdo]
强心[qiáng xīn jì, ㄑㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, / ] cardiac stimulant, #48,059 [Add to Longdo]
镇静[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer, #48,655 [Add to Longdo]
杀菌[shā jùn jì, ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] a disinfectant, #49,919 [Add to Longdo]
乳化[rǔ huà jì, ㄖㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] emulsifier, #52,708 [Add to Longdo]
麻醉[má zuì jì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] narcotic, #52,747 [Add to Longdo]
[dú jì, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] a poison; a toxic agent; poison gas; a chemical weapon, #53,225 [Add to Longdo]
氧化[yǎng huà jì, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] oxidant; oxidizing agent, #53,339 [Add to Longdo]
甜味[tián wèi jì, ㄊㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] sweetener (food additive), #53,572 [Add to Longdo]
[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] drugstore chemist; druggist; pharmacist, #53,592 [Add to Longdo]
保护[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] protective agent, #56,450 [Add to Longdo]
增白[zēng bái jì, ㄗㄥ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, / ] whitener; whitening agent, #67,776 [Add to Longdo]
指示[zhǐ shì jì, ㄓˇ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] indicator, #69,018 [Add to Longdo]
还原[huán yuán jì, ㄏㄨㄢˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] reducing agent, #70,210 [Add to Longdo]
漂白[piāo bái jì, ㄆㄧㄠ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, / ] bleach, #70,994 [Add to Longdo]
[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] powder medicine, #74,299 [Add to Longdo]
止痛[zhǐ tòng jì, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] analgesic, #77,900 [Add to Longdo]
增稠[zēng chóu jì, ㄗㄥ ㄔㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] thickener, #87,317 [Add to Longdo]
腐蚀[fǔ shí jì, ㄈㄨˇ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] a corrosive (chemical), #107,195 [Add to Longdo]
柔软[róu ruǎn jì, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] emollient, #107,756 [Add to Longdo]
诱变[yòu biàn jì, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] mutagen, #118,344 [Add to Longdo]
显影[xiǎn yǐng jì, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] contrast medium, #158,596 [Add to Longdo]
熏蒸[xūn zhēng jì, ㄒㄩㄣ ㄓㄥ ㄐㄧˋ, / ] fumigant (insecticide or disinfectant), #196,504 [Add to Longdo]
除垢[chú gòu jì, ㄔㄨˊ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] detergent, #230,311 [Add to Longdo]
湿润[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿 / ] moistener; wetting agent, #255,505 [Add to Longdo]
慢化[màn huà jì, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] moderator, #302,136 [Add to Longdo]
中和[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top