ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*冖*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -冖-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[学, xué, ㄒㄩㄝˊ] learning, knowledge, science; to study, to go to school; -ology
Radical: , Decomposition:       冖 [, ㄇㄧˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A building 冖 where children 子 study; ⺍ provides the pronunciation, Rank: 66
[军, jūn, ㄐㄩㄣ] army, military; soldiers, troops
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] Soldiers 冖 (distorted 力) in a cart 车, Rank: 102
[受, shòu, ㄕㄡˋ] to receive, to get, to accept; to bear
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Something 冖 passed from one hand 爫 to another 又, Rank: 238
[觉, jué, ㄐㄩㄝˊ] conscious; to nap, to sleep; to wake up
Radical: , Decomposition:     冖 [, ㄇㄧˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 327
[带, dài, ㄉㄞˋ] belt, strap; band, ribbon; area, zone; to carry, to raise, to wear
Radical: , Decomposition:   卅 [, ㄙㄚˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A belt, creasing one's robe above 卅 but not below 巾, Rank: 342
[爱, ài, ㄞˋ] to love, to like, to be fond of; love, affection
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  友 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To bring a friend 友 into one's house 冖, Rank: 394
[写, xiě, ㄒㄧㄝˇ] to write; to draw, to sketch; to compose
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  与 [, ㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 448
[农, nóng, ㄋㄨㄥˊ] agriculture, farming; farmer
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  ?
Etymology: [pictographic] Simplified form of 農, tilling the field 田 with a hoe 辰, Rank: 465
[营, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 536
[劳, láo, ㄌㄠˊ] to labor, to toil; to do manual work
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man lifting 力 a load 冖 of grass 艹, Rank: 679
[索, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] cable, rope; rules, laws; to demand, to exact; to search, to inquire
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A rope 糸 hanging from the ceiling 冖, Rank: 805
[亮, liàng, ㄌㄧㄤˋ] bright, brilliant, radiant, light
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A lit oil lamp, Rank: 840
[毫, háo, ㄏㄠˊ] fine hair; measure of length; one-thousandth
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 879
[荣, róng, ㄖㄨㄥˊ] glory, honor; to flourish, to prosper
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 and trees 木 flourishing in a garden 冖, Rank: 993
[侵, qīn, ㄑㄧㄣ] to invade, to encroach upon, to raid
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 1086
[牵, qiān, ㄑㄧㄢ] to drag, to pull, to lead by the hand
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A person 大 pulling an ox 牛 by a rope 冖, Rank: 1679
[冠, guān, ㄍㄨㄢ] cap, crown, headgear
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]    元 [yuán, ㄩㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A man 元 puts on a cap 冖 with his hand 寸, Rank: 1713
[亭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] pavilion; erect
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] 亠, 口, and 冖 form a picture of a pavilion; 丁 provides the pronunciation, Rank: 2002
[浸, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to dip, to immerse, to soak; to percolate, to steep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2354
[冤, yuān, ㄩㄢ] grievance, injustice, wrong
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  兔 [, ㄊㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 2396
[壶, hú, ㄏㄨˊ] jar, pot, jug, vase; surname
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictographic] A jar of wine, Rank: 2518
[莹, yíng, ㄧㄥˊ] bright, lustrous, sparkling like a gem
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 瑩; fiery 火 like a gem 玉, Rank: 2668
[冥, míng, ㄇㄧㄥˊ] dark, gloomy, night; deep
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  日 [, ㄖˋ]  六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日, covered 冖, with 六 providing the pronunciation, Rank: 2739
[寝, qǐn, ㄑㄧㄣˇ] to sleep, to rest; bedroom
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A person 彐冖又 lying down on a bed 丬 in their home 宀, Rank: 2806
[冢, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] burial mound, mausoleum; grand
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  豖 [chù, ㄔㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] shroud, Rank: 2840
[莺, yīng, ㄧㄥ] oriole, green finch; Sylvia species (various)
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 covered in 冖 green 艹 feathers, Rank: 2902
[舜, shùn, ㄕㄨㄣˋ] legendary ruler
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  舛 [chuǎn, ㄔㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] claw, Rank: 3182
[荧, yíng, ㄧㄥˊ] to shine, to shimmer; shining, dazzling
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3400
[睿, ruì, ㄖㄨㄟˋ] keen, clever, astute
Radical: , Decomposition:       冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]    八 [, ㄅㄚ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 3407
[萤, yíng, ㄧㄥˊ] firefly, glow-worm
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3434
[帚, zhǒu, ㄓㄡˇ] broom, broomstick
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictographic] A hand 巾 holding a broom with the head 彐 held up, Rank: 3630
[冗, rǒng, ㄖㄨㄥˇ] excessive; superfluous
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A cover-cloth 冖 on a table 几, Rank: 3642
[萦, yíng, ㄧㄥˊ] to coil, to entangle, to entwine
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3903
[孛, bèi, ㄅㄟˋ] comet
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: -, Rank: 4394
[橐, tuó, ㄊㄨㄛˊ] bag, sack; a hollow tub open at both ends
Radical: , Decomposition:   ?    冖 [, ㄇㄧˋ]    石 [shí, ㄕˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 4560
[壹, yī, ] one (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 4652
[荥, xíng, ㄒㄧㄥˊ] a county in Henan; the sound of waves crashing
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 5047
[鲎, hòu, ㄏㄡˋ] king crab
Radical: , Decomposition:     冖 [, ㄇㄧˋ]  鱼 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5084
[赍, jī, ㄐㄧ] gift, present; offering
Radical: , Decomposition:       十 [shí, ㄕˊ]  从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Money 贝 from 从 someone, Rank: 5246
[幂, mì, ㄇㄧˋ] cover-cloth; exponent, power
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]    旲 [tái, ㄊㄞˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A cover 冖 cloth 巾; 冖 also provides the pronunciation, Rank: 5384
[彀, gòu, ㄍㄡˋ] enough; quite
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 5457
[觳, hú, ㄏㄨˊ] goblet, horn; frightened
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5575
[亳, bó, ㄅㄛˊ] name of district in Anhui; capital of Yin
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  乇 [tuō, ㄊㄨㄛ]
Etymology: -, Rank: 5679
[茔, yíng, ㄧㄥˊ] grave, tomb, cemetary
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 covering a buried 土 casket 冖, Rank: 5697
[喾, kù, ㄎㄨˋ] one of five legendary emperors
Radical: , Decomposition:     冖 [, ㄇㄧˋ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: -, Rank: 5708
[薨, hōng, ㄏㄨㄥ] the death of a prince; to swarm
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  死 [, ㄙˇ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 5775
[泶, xué, ㄒㄩㄝˊ]
Radical: , Decomposition:       冖 [, ㄇㄧˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: -, Rank: 5819
[荦, luò, ㄌㄨㄛˋ] brindled ox; tawny, variegated
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] ox, Rank: 6111
[锓, qǐn, ㄑㄧㄣˇ] to carve
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6131
[穀, gǔ, ㄍㄨˇ] valley, gorge, ravine
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 6193

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べきかんむり, bekikanmuri] (n) (uk) (See ワ冠) kanji "wa" radical at top (radical 14) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top