ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*关*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -关-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[méi guān xi, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, ] (phrase) ไม่เป็นไร

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[关, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: -, Rank: 127
[联, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 356
[送, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to see off, to send off, to dispatch; to give
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [ideographic] A person waving 关 to someone walking away 辶, Rank: 656
[郑, zhèng, ㄓㄥˋ] state in today's Henan; surname
Radical: , Decomposition:   关 [guān, ㄍㄨㄢ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A city 阝 guarding a pass 关, Rank: 1132
[朕, zhèn, ㄓㄣˋ] the royal "we", for imperial use
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: -, Rank: 3054

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi, #304 [Add to Longdo]
[guān zhù, ㄍㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] a concern; to pay attention to; to follow sth closely, #355 [Add to Longdo]
[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality, #518 [Add to Longdo]
[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of, #617 [Add to Longdo]
[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] crucial; key; pivotal, #989 [Add to Longdo]
[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] organ; mechanism, #1,187 [Add to Longdo]
[guān xīn, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to care for sth; caring; concerned, #1,590 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] mountain pass; to close; to shut; to turn off; to concern; to involve; surname Guan, #1,700 [Add to Longdo]
[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] related; linked; affiliated, #4,241 [Add to Longdo]
[guān bì, ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ, / ] to close; to shut, #4,270 [Add to Longdo]
公安机[gōng ān jī guān, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] Public Security Bureau, #4,806 [Add to Longdo]
[wú guān, ㄨˊ ㄍㄨㄢ, / ] unrelated; having nothing to do (with sth else), #5,082 [Add to Longdo]
怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
[guān jié, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] joint, #6,081 [Add to Longdo]
[méi guān xi, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] it doesn't matter, #6,469 [Add to Longdo]
[guān shuì, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ, / ] (customs) duty; tariff, #7,266 [Add to Longdo]
系到[guān xì dào, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄉㄠˋ, / ] relates to; bears upon, #7,471 [Add to Longdo]
[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, / ] customs (i.e. border crossing inspection), #7,635 [Add to Longdo]
键词[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword, #7,776 [Add to Longdo]
[kāi guān, ㄎㄞ ㄍㄨㄢ, / ] power switch; to open a gate, #7,958 [Add to Longdo]
[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] public relations, #8,725 [Add to Longdo]
[Zhōng guān cūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄢ ㄘㄨㄣ, / ] Zhongguancun neighborhood of Beijing, containing Beijing University, famous for electronics shops and bookstores, #9,284 [Add to Longdo]
[guò guān, ㄍㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ, / ] to pass a barrier; fig. to get through (an ordeal); to pass (a test), #9,950 [Add to Longdo]
[dà guān, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ, / ] (reach a) critical point, #10,210 [Add to Longdo]
[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]
[guān jī, ㄍㄨㄢ ㄐㄧ, / ] to turn off a machine, #10,384 [Add to Longdo]
[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] to storm a strategic pass; fig. to tackle a key problem, #10,799 [Add to Longdo]
人际[rén jì guān xì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] interpersonal relationship, #11,057 [Add to Longdo]
[yǒu guān xi, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] to relate to; to be relevant; to have involvement; to have connections, #11,386 [Add to Longdo]
[guān qiè, ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, / ] be deeply concerned; be troubled (by), #11,663 [Add to Longdo]
[xiāng guān xìng, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, / ] correlation, #12,732 [Add to Longdo]
[guān yā, ㄍㄨㄢ ㄧㄚ, / ] put in jail, #13,151 [Add to Longdo]
[bǎ guān, ㄅㄚˇ ㄍㄨㄢ, / ] guard a pass; check on, #13,795 [Add to Longdo]
[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, / ] concern; care; to keep an eye on; to look after, #14,618 [Add to Longdo]
节炎[guān jié yán, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄧㄢˊ, / ] arthritis, #15,296 [Add to Longdo]
[guān diào, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄠˋ, / ] to switch off; shut off, #16,486 [Add to Longdo]
[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] difficulty; crisis, #16,509 [Add to Longdo]
[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] juncture; moment, #17,093 [Add to Longdo]
息息相[xī xī xiāng guān, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] closely bound up (成语 saw); intimately related, #17,505 [Add to Longdo]
[nián guān, ㄋㄧㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] end of the year, #17,638 [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn guān xì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between levels of production; socio-economic relations, #19,356 [Add to Longdo]
[guān hū, ㄍㄨㄢ ㄏㄨ, / ] to relate to; concerning; about, #20,142 [Add to Longdo]
[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, / ] customs post; tax or road safety inspection station; outpost, #20,899 [Add to Longdo]
[xìng guān xi, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] sexual relations; sexual contact; intercourse, #21,512 [Add to Longdo]
[Guān Yǔ, ㄍㄨㄢ ㄩˇ, / ] Guan Yu (-219), general of Shu and blood-brother of Liu Bei in Romance of the Three Kingdoms, fearsome fighter famous for virtue and loyalty; posthumously worshipped and identified with the guardian Bodhisattva Sangharama, #21,913 [Add to Longdo]
[Sháo guān, ㄕㄠˊ ㄍㄨㄢ, / ] Shaoguan prefecture level city in Guangdong, #22,058 [Add to Longdo]
[bì guān, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄢ, / ] to close the passes; to seal off the country; seclusion (monastic practice, e.g. of Chan Buddhists), #22,103 [Add to Longdo]
[Guān zhōng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥ, / ] the Guanzhong plain in Shaanxi, the Wei river 渭河 valley, #22,986 [Add to Longdo]
[Guān dōng, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Kantō, east of Japan; formerly written Kwantung, e.g. in accounts of the war, #23,174 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top