ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*公*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -公-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ここうし] subsidiaries,susidiary company,the small company which be controll by the larger company

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶, Rank: 115
[松, sōng, ㄙㄨㄥ] pine tree; fir tree
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 895
[讼, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to accuse, to argue; to dispute, to litigate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1862
[翁, wēng, ㄨㄥ] old man; father, father-in-law
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] feather, Rank: 2112
[颂, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to laud, to acclaim; ode, hymn
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 2414
[瓮, wèng, ㄨㄥˋ] urn, earthen jar
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 3873
[蚣, gōng, ㄍㄨㄥ] centipede
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4109
[衮, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] imperial robe; ceremonial dress
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A duke 公 in his robes 衣, Rank: 4843
[忪, sōng, ㄙㄨㄥ] calm, peaceful; quiet, tranquil
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 5274
[頌, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to laud, to acclaim; ode, hymn
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 7899
[訟, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to accuse, to argue; to dispute, to litigate
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 8397
[鈆, qiān, ㄑㄧㄢ] lead (element)
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 9730
[彸, zhōng, ㄓㄨㄥ] agitated, restless
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] step

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ, ] (business) company; company; firm; corporation; incorporated, #87 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish, #995 [Add to Longdo]
[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public, #1,219 [Add to Longdo]
[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, ] kilometer, #1,276 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office, #1,757 [Add to Longdo]
[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use), #1,863 [Add to Longdo]
[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] post; announcement, #1,911 [Add to Longdo]
[gōng lù, ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] public road, #2,261 [Add to Longdo]
[lǎo gōng, ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ, ] (informal) husband, #2,313 [Add to Longdo]
[lǎo gong, ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ˙, ] (coll.) eunuch; see also 老 lao3 gong1, #2,313 [Add to Longdo]
[gōng jīn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] kilogram, #2,420 [Add to Longdo]
[gōng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] public, #2,510 [Add to Longdo]
[gōng mín, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ, ] citizen, #2,686 [Add to Longdo]
[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] public park, #2,968 [Add to Longdo]
[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] fair; impartial, #3,202 [Add to Longdo]
[gōng ān, ㄍㄨㄥ ㄢ, ] (Ministry of) Public Security; public safety; public security, #3,438 [Add to Longdo]
[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess, #3,470 [Add to Longdo]
[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] handle official business; work (usually in an office), #3,760 [Add to Longdo]
高速[gāo sù gōng lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] highway, #3,847 [Add to Longdo]
[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable, #4,247 [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn gōng sī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] insurance company, #4,266 [Add to Longdo]
务员[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] functionary; office-bearer, #4,385 [Add to Longdo]
[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth, #4,388 [Add to Longdo]
安机关[gōng ān jī guān, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] Public Security Bureau, #4,806 [Add to Longdo]
[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] apartment, #4,825 [Add to Longdo]
[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] commune, #5,119 [Add to Longdo]
开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] championship, #6,074 [Add to Longdo]
平方[píng fāng gōng lǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, / ] square-kilometer, #6,294 [Add to Longdo]
航空[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] airline; airline company, #6,386 [Add to Longdo]
[zǐ gōng sī, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] subsidiary company; subsidiary corporation, #6,423 [Add to Longdo]
安局[gōng ān jú, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄩˊ, ] Public Security Bureau, #7,022 [Add to Longdo]
[gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] son of an official, #7,045 [Add to Longdo]
[gōng qǐng, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄥˇ, / ] hectare, #7,473 [Add to Longdo]
安部[gōng ān bù, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄅㄨˋ, ] Ministry of Public Security, #7,543 [Add to Longdo]
[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] convention (i.e. international agreement), #7,649 [Add to Longdo]
[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] formula, #7,761 [Add to Longdo]
[gōng wù, ㄍㄨㄥ ㄨˋ, / ] official business, #7,790 [Add to Longdo]
跨国[kuà guó gōng sī, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] transnational corporation; multinational corporation, #7,801 [Add to Longdo]
有制[gōng yǒu zhì, ㄍㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] public ownership, #7,873 [Add to Longdo]
[fēn gōng sī, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] subsidiary (company); a filial, #7,955 [Add to Longdo]
[bù gōng píng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] unfair, #8,008 [Add to Longdo]
[gōng rèn, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˋ, / ] publicly known (to be); accepted (as), #8,010 [Add to Longdo]
[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] (year) AD; Christian era, #8,559 [Add to Longdo]
[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] public relations, #8,725 [Add to Longdo]
[gōng kuǎn, ㄍㄨㄥ ㄎㄨㄢˇ, ] public money, #9,005 [Add to Longdo]
[zǒng gōng sī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] parent company; head office, #9,294 [Add to Longdo]
[gōng chē, ㄍㄨㄥ ㄔㄜ, / ] bus, #9,353 [Add to Longdo]
[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, / ] notarization; notarized; acknowledgement, #9,996 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ
新車初[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n, uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, Syn. 新車発表会

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
務員[こうむいん, koumuin] (n) ข้าราชการ
[こうえん, kouen] (n) สวนสาธารณะ
[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n, adj) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
主人[しゅじんこう, shujinkou] ตัวเอก, ตัวละครเอก
[こうじゅん, koujun] สมมติฐาน
情報開法[じょうほうこうかいほう, jouhoukoukaihou] พรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
債基金[こうさいききん, kousaikikin] (n) กองทุนพันธบัตร, See also: R. bond fund
#15 王都、そして爵邸。 「おお! 見えてきたぞ! 王都じゃ!」  窓から身を乗り出し、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くを見てみると、大きな滝を背にそびえ建つ、白い[こうさいききん, # 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こうしゃ, kousha] TH: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
[こうかい, koukai] TH: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼奉;御礼奉[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
アメ[アメこう, ame kou] (n) (col) American person; Yankee [Add to Longdo]
アルキメデスの[アルキメデスのこうり, arukimedesu nokouri] (n) axiom of Archimedes [Add to Longdo]
イタ[イタこう, ita kou] (n) (col) Italian person [Add to Longdo]
コンソル[コンソルこうさい, konsoru kousai] (n) consolidated annuities; consols [Add to Longdo]
ズベ[ズベこう, zube kou] (n) (from ずぼら and 先) (See 不良少女) female delinquent [Add to Longdo]
ニカイア会議[ニカイアこうかいぎ, nikaia koukaigi] (n) Council of Nicaea [Add to Longdo]
ハチ[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station [Add to Longdo]
ヘロンの[ヘロンのこうしき, heron nokoushiki] (n) Heron's formula; Hero's formula [Add to Longdo]
ポリ[ポリこう, pori kou] (n) slang for police officer [Add to Longdo]
ワン;わん[ワンこう(ワン公);わんこう(わん公), wan kou ( wan kou ); wankou ( wan kou )] (n) (col) (See ワン・2) dog [Add to Longdo]
[いこうかい, ikoukai] (n) Iko-kai (faction of the LDP) [Add to Longdo]
一般[いっぱんこうかい, ippankoukai] (n,vs) (1) open to the public; (n) (2) {comp} read permission [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution [Add to Longdo]
運動[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium [Add to Longdo]
永久[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond [Add to Longdo]
[えてこう, etekou] (n) (1) monkey; ape; (2) personification of a monkey (e.g. Mr. Monkey) [Add to Longdo]
[なまりこうがい, namarikougai] (n) pollution caused by lead exhaust [Add to Longdo]
王侯(P);王[おうこう, oukou] (n) king and princes; noble rank; (P) [Add to Longdo]
俺(P);己;乃[おれ(P);だいこう(乃公);ないこう(乃公), ore (P); daikou ( daikou ); naikou ( daikou )] (pn,adj-no) (male) I; me (rough or arrogant-sounding first-person pronoun, formerly also used by women); (P) [Add to Longdo]
海中[かいちゅうこうえん, kaichuukouen] (n) underwater park [Add to Longdo]
海浜[かいひんこうえん, kaihinkouen] (n) beachfront park; park by the sea [Add to Longdo]
凱旋[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad [Add to Longdo]
外国為替認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank [Add to Longdo]
[かっこう;カッコウ;カッコー(ik), kakkou ; kakkou ; kakko-(ik)] (n) (uk) common cuckoo (Cuculus canorus) [Add to Longdo]
株式[かぶしきこうかい, kabushikikoukai] (n) stock offering (to the public) [Add to Longdo]
株式開買付;株式開買い付け;株式開買付け[かぶしきこうかいかいつけ, kabushikikoukaikaitsuke] (n) (See 株式開買付制度) tender offer; take-over bid; TOB [Add to Longdo]
株式開買付制度[かぶしきこうかいかいつけせいど, kabushikikoukaikaitsukeseido] (n) tender offer; take-over bid; TOB [Add to Longdo]
[たんぽぽ(gikun);ほこうえい;タンポポ, tanpopo (gikun); hokouei ; tanpopo] (n) (uk) dandelion (esp. species Taraxacum platycarpum) [Add to Longdo]
[かんこうちょう, kankouchou] (n) government administration office; (P) [Add to Longdo]
[かんこうり, kankouri] (n) officialdom [Add to Longdo]
[まるこう, marukou] (n) official price [Add to Longdo]
[きこう, kikou] (pn,adj-no) you (primarily used by males when addressing their male equals or inferiors) [Add to Longdo]
[きこうし, kikoushi] (n) young noble; noble youth [Add to Longdo]
鬼郭[おにかっこう;オニカッコウ, onikakkou ; onikakkou] (n) (uk) Asian koel (Eudynamys scolopacea) [Add to Longdo]
勤め奉[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
近隣[きんりんこうがい, kinrinkougai] (n) (noise, smell, air, water) pollution in the neighborhood [Add to Longdo]
金融[きんゆうこうこ, kinyuukouko] (n) finance corporation [Add to Longdo]
銀杏;孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
[くまこうはちこう, kumakouhachikou] (n) (See 熊さん八っつあん) the average Joe; your average nice guy; Joe Blow; Joe Bloggs [Add to Longdo]
君(P);[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]
軍事[ぐんじこうさい, gunjikousai] (n) war bond; war loan [Add to Longdo]
五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half [Add to Longdo]
交通[こうつうこうしゃ, koutsuukousha] (n) (Japan) Travel Bureau [Add to Longdo]
[こう, kou] (adj-no) official; public; formal; open; governmental; (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.) [Add to Longdo]
にする[おおやけにする, ooyakenisuru] (exp,vs-i) to make public [Add to Longdo]
の施設[おおやけのしせつ, ooyakenoshisetsu] (exp,n) public facility [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその園に行きましたか」「バスで行きました」
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和園に建てられた。
A dog is running in the park.1匹のイヌが園で走っています。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女性が園のベンチでくつろいでいる。
Three children were playing in the park.3人の子供が園で遊んでいた。
Public utility charges will go up next April.4月から共料金が値上げになる。
Five minutes' walk brought us to the park.5分間歩くと、私たちは園に着いた。
It may be unwise of you to advertise your presence.あなたがおいでになることをにするのは賢明ではないかもしれない。
I will show you how to go to the park.あなたに園の行き方を教えましょう。
You went to the park yesterday, didn't you?あなたは昨日園へ行きましたね。
There is a telephone booth at the corner of the street.あの町かどに衆電話ボックスがある。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を式に訪問した。
A critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.ある批評家が、バレーを描いた私の絵を見たら、生のバレー演を見に行く必要がないと言ったことがあります。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん非式に合意に達したからには、相手と契約を始めるべきだ。
Women's Liberation is a broad-based but informal popular movement.ウーマン・リブは底辺は広いが、非式な民衆の運動である。
The guide will lead us to the famous park.ガイドさんが私たちを有名な園へと導いてくれるだろう。
Relations with Canada remained correct and cool.カナダとの関係は正かつ冷静な状態が保たれていた。
Turn about is fair play.かわりばんこが平だ。
You must be just to them.きみは彼らに正であらねばならない。 [M]
Kelly brought the matter to light.ケリーはその事実を表した。
This is the park where we said our last good-by.ここが、私たちが最後の別れを告げた園です。
It is two miles from here to the park.ここから園まで2マイルあります。
How far is it from here to the park?ここから園までどれくらいありますか。
Let us suppose that the number of incidents is twice that of those officially recorded.ここでの事故の数が式に記録されているものの2倍あると仮定してみよう。
This place isn't convenient to public transportation.ここは共の乗り物が不便だ。
This is the park where we said our last good-by.ここは私たちが最後に別れを告げた園です。
You can reach the park by either road.こちらの道を行ってもその園へ行けます。
Is there a public phone around here?このあたりに衆電話はありませんか。
I don't want this news to be made public yet.このニュースはまだにしてほしくない。
This hotel is conveniently located in terms of public transportation.このホテルは共交通機関の点から見ると便利な所に位置している。
Is this building open to the public?この建築物は一般に開されていますか。
Is there a public toilet in this building?この建物には衆トイレがありますか。
There are as many as two hundred cherry trees in this park.この園には200本もの桜の木がある。
Can we roller-skate in this park?この園でローラースケートをしてもいいですか。
There are many birds in this park.この園にはたくさんの鳥がいます。
This park is famous for its cherry blossoms.この園の桜は有名です。
This park is more beautiful than that.この園はあれよりも美しい。
The park is open to everybody.この園はすべての人に開されている。
How big is this park?この園はどのくらい広いのですか。
This park is famous for its roses.この園はバラで有名です。
This park lends itself to recreation.この園はリクリエーションにもってこいだ。
This park used to be a hunting ground for a noble family.この園は貴族の猟場でした。
This park is a paradise for children.この園は子供の楽園だ。
This park is really beautiful and clean.この園は実に美しくきれいだ。
This park is at its best in spring.この園は春が一番よい。
On Saturdays, we usually visit in this park.この園は土曜日に私達がよく訪れる場所です。
This park reminds me of my childhood.この園へ来ると私は子供の頃を思い出す。
This play has ended.この演はもう終わりました。
This national park is full of beautiful scenery.この国立園には景色のいい所がたくさんある。
The swimming pool is open to the public.この水泳プールは一般に開されている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]
開文[こうかいぶん, koukaibun] public text [Add to Longdo]
開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]
開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
開文種別[こうかいぶんしゅべつ, koukaibunshubetsu] public text class [Add to Longdo]
開文表示版[こうかいぶんひょうじばん, koukaibunhyoujiban] public text display version [Add to Longdo]
共図書館[こうきょうとしょかん, koukyoutoshokan] public library [Add to Longdo]
[こうしき, koushiki] formula [Add to Longdo]
衆サービス[こうしゅうサービス, koushuu sa-bisu] public services [Add to Longdo]
衆データネットワーク[こうしゅうデータネットワーク, koushuu de-tanettowa-ku] public data network [Add to Longdo]
衆メッセージ通信処理サービス[こうしゅうメッセージつうしんしょりサービス, koushuu messe-ji tsuushinshori sa-bisu] public message handling service [Add to Longdo]
衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
衆回線網[こうしゅうかいせんもう, koushuukaisenmou] public network [Add to Longdo]
衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone [Add to Longdo]
衆電話網[こうしゅうでんわもう, koushuudenwamou] public telephone network [Add to Longdo]
衆網[こうしゅうもう, koushuumou] public network [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] notarization [Add to Longdo]
開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] formal public identifier [Add to Longdo]
開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] formal public identifier error [Add to Longdo]
[こうり, kouri] axiom [Add to Longdo]
装置依存の開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] device-dependent version of public text [Add to Longdo]
入手可能開文[にゅうしゅかのうこうかいぶん, nyuushukanoukoukaibun] available public text [Add to Longdo]
入手不能開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text [Add to Longdo]
反射[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae [Add to Longdo]
開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication [Add to Longdo]
衆電線網[こうしゅうでんわもう, koushuudenwamou] public wireline network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主人[しゅじんこう, shujinkou] Held, Hauptperson [Add to Longdo]
[おおやけ, ooyake] oeffentlich, offiziell [Add to Longdo]
会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
使[こうし, koushi] Gesandter [Add to Longdo]
[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] (oeffentliche) Gerichtsverhandlung [Add to Longdo]
務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[こうぼ, koubo] oeffentlich_ausschreiben [Add to Longdo]
[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
[こうえん, kouen] (oeffentlicher) Park [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] Umweltverschmutzung [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] oeffentliche_Bekanntmachung, amtliche_Verkuendigung [Add to Longdo]
[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
[こうとく, koutoku] oeffentliche_Moral [Add to Longdo]
[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
[こうほう, kouhou] oeffentliches Recht [Add to Longdo]
[こうかい, koukai] internationale_Gewaesser [Add to Longdo]
[こうえん, kouen] oeffentliche_Auffuehrung [Add to Longdo]
[こうしゃく, koushaku] Fuerst [Add to Longdo]
[こうえき, koueki] Gemeinnutz, Gemeinwohl [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]
[こうりつ, kouritsu] oeffentlich [Add to Longdo]
[こうさん, kousan] Wahrscheinlichkeit [Add to Longdo]
[こうやく, kouyaku] oeffentliches_Versprechen [Add to Longdo]
聴会[こうちょうかい, kouchoukai] oeffentliche_Anhoerung [Add to Longdo]
衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] oeffentliches_Telefon [Add to Longdo]
[こうげん, kougen] oeffentliche_Erklaerung [Add to Longdo]
[こうにん, kounin] (amtl.) Anerkennung, (amtl.) Genehmigung [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] Dienstwohnung, Amtssitz [Add to Longdo]
[こうかい, koukai] oeffentlich, offen [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] -Lehre, -Dienst, Staatsdienst [Add to Longdo]
[かっこう, kakkou] Kuckuck [Add to Longdo]
[ひこうかい, hikoukai] privat, nicht_oeffentlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top