ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*兒*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -兒-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倪, ní, ㄋㄧˊ] feeble, tiny, young and weak
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A young child 兒, Rank: 3257
[霓, ní, ㄋㄧˊ] rainbow; colorful, variegated
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] The child 兒 of a rain cloud 雨, Rank: 3609
[睨, nì, ㄋㄧˋ] to glare at, to look askance, to squint
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 4448
[阋, xì, ㄒㄧˋ] feud; to fight, to quarrel
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] fight, Rank: 4894
[猊, ní, ㄋㄧˊ] lion, wild beast; wild horse
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 5928
[鲵, ní, ㄋㄧˊ] salamander; Cryptobranchus japonicus
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6174
[兒, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] son
[鬩, xì, ㄒㄧˋ] feud; to fight, to quarrel
Radical: , Decomposition:   鬥 [dòu, ㄉㄡˋ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] fight
[鯢, ní, ㄋㄧˊ] salamander; Cryptobranchus japonicus
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, / ] son, #514 [Add to Longdo]
[r, ㄖ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
儿子[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son, #1,011 [Add to Longdo]
女儿[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
儿童[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
一会儿[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
婴儿[yīng ér, ㄧㄥ ㄦˊ, / ] infant; baby, #4,232 [Add to Longdo]
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]
这儿[zhè r, ㄓㄜˋ ㄖ˙, / ] here, #4,872 [Add to Longdo]
那儿[nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙, / ] there, #6,503 [Add to Longdo]
幼儿[yòu ér, ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] child, #6,563 [Add to Longdo]
胎儿[tāi ér, ㄊㄞ ㄦˊ, / ] the unborn child; fetus; embryo, #7,537 [Add to Longdo]
儿女[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, / ] children; sons and daughters, #7,984 [Add to Longdo]
新生儿[xīn shēng ér, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄦˊ, / ] newborn baby; neonate, #9,330 [Add to Longdo]
今儿[jīn er, ㄐㄧㄣ ㄦ˙, / ] today, #9,940 [Add to Longdo]
玩儿[wán r, ㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] to play; to have fun, #10,466 [Add to Longdo]
有点儿[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] slightly; a little; somewhat, #11,183 [Add to Longdo]
一点儿[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little, #11,332 [Add to Longdo]
少儿[shào ér, ㄕㄠˋ ㄦˊ, / ] child, #11,951 [Add to Longdo]
花儿[huā r, ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] erhua variant of 花; flower, #12,256 [Add to Longdo]
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] single person; bachelor, #14,147 [Add to Longdo]
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, / ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc), #14,183 [Add to Longdo]
婴幼儿[yīng yòu ér, ㄧㄥ ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] baby, #14,389 [Add to Longdo]
明儿[míng r, ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, / ] tomorrow, #14,769 [Add to Longdo]
儿科[ér kē, ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics, #15,247 [Add to Longdo]
鸟儿[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place, #17,396 [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company, #17,396 [Add to Longdo]
活儿[huó er, ㄏㄨㄛˊ ㄦ˙, / ] work (colloq.); (lots of) things to do, #17,676 [Add to Longdo]
哥们儿[gē mén r, ㄍㄜ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 哥們|哥们, Brothers!; brethren; dude (colloq.); brother (diminutive form of address between males), #18,061 [Add to Longdo]
女孩儿[nǚ hái r, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] daughter, #18,281 [Add to Longdo]
这会儿[zhè huì r, ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] (coll.) now, #19,283 [Add to Longdo]
儿媳[ér xí, ㄦˊ ㄒㄧˊ, / ] daughter-in-law, #19,580 [Add to Longdo]
没事儿[méi shì r, ㄇㄟˊ ㄕˋ ㄖ˙, / ] to have spare time; free from work; it's not important; it's nothing; never mind, #20,500 [Add to Longdo]
儿童节[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Children's Day, #21,854 [Add to Longdo]
大伙儿[dà huǒ er, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄦ˙, / ] (pron) everyone, #22,905 [Add to Longdo]
儿歌[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, / ] nursery rhyme, #23,031 [Add to Longdo]
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, / ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks, #24,525 [Add to Longdo]
小孩儿[xiǎo hái r, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 小孩, child, #25,626 [Add to Longdo]
老头儿[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, / ] old man (often impolite), #25,846 [Add to Longdo]
头儿[tóu r, ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] leader, #27,769 [Add to Longdo]
媳妇儿[xí fù er, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ ㄦ˙, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman, #27,791 [Add to Longdo]
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share, #28,631 [Add to Longdo]
个儿[gè r, ㄍㄜˋ ㄖ˙, / ] size; height; stature, #28,637 [Add to Longdo]
托儿所[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, / ] nursery, #29,441 [Add to Longdo]
模特儿[mó tè er, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ ㄦ˙, / ] (fashion) model, #29,629 [Add to Longdo]
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, / ] brothers; boys, #31,309 [Add to Longdo]
片儿[piān r, ㄆㄧㄢ ㄖ˙, / ] sheet; thin film, #33,083 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top