ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*優先度*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 優先度, -優先度-
Japanese-English: EDICT Dictionary
セグメント優先度[セグメントゆうせんど, segumento yuusendo] (n) {comp} segment priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] (n) {comp} grade of delivery selection [Add to Longdo]
表示優先度[ひょうじゆうせんど, hyoujiyuusendo] (n) {comp} display priority [Add to Longdo]
優先度[ゆうせんど, yuusendo] (n) {comp} degree of relative priority [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The plan lower in priority and urgency.優先度と緊急度の劣る計画。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]
表示優先度[ひょうじゆうせんど, hyoujiyuusendo] display priority [Add to Longdo]
優先度[ゆうせんど, yuusendo] priority [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top