ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*信者*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 信者, -信者-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
信者[じゅしんしゃ, ˙, ] (n) ผู้รับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
信者[きょうしんしゃ, kyoushinsha] (n) religious fanatic [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] (n) {comp} actual recipient [Add to Longdo]
信者[じゅしんしゃ, jushinsha] (n) recipient [Add to Longdo]
信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] (n) {comp} redirection of incoming messages [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) [Add to Longdo]
神道信者[しんとうしんじゃ, shintoushinja] (n) followers of Shintoism [Add to Longdo]
正・写し受信者表示;正写し受信者表示[せい・うつしじゅしんしゃひょうじ(正・写し受信者表示);せいうつしじゅしんしゃひょうじ(正写し受信者表示), sei . utsushijushinshahyouji ( sei . utsushi jushinsha hyouji ); seiutsushijushinsh] (n) {comp} primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] (n) {comp} potential recipient [Add to Longdo]
信者[そうしんしゃ, soushinsha] (n) {comp} sender [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] (n) {comp} disclosure of other recipients [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] (n) {comp} immediate recipient [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] (n) {comp} alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] (n) {comp} alternate recipient allowed [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] (n) {comp} alternate recipient assignment [Add to Longdo]
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] (n) {comp} substitute recipient [Add to Longdo]
信者[ちゃくしんしゃ, chakushinsha] (n) {comp} recipient (of a transmission) [Add to Longdo]
熱狂的信者[ねっきょうてきしんじゃ, nekkyoutekishinja] (n) fanatic [Add to Longdo]
信者[はいしんしゃ, haishinsha] (n) traitor [Add to Longdo]
信者[はっしんしゃ, hasshinsha] (n) {comp} originator [Add to Longdo]
信者識別番号[はっしんしゃしきべつばんごう, hasshinshashikibetsubangou] (n) {comp} call ID [Add to Longdo]
信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] (n) {comp} originator indication [Add to Longdo]
信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] (n) {comp} originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] (n) {comp} blind copy recipient indication [Add to Longdo]
信者[ふしんじゃ, fushinja] (n) unbeliever [Add to Longdo]
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] (n) {comp} preferred recipient [Add to Longdo]
信者[みしんじゃ, mishinja] (n) unbeliever; inquirer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was never an adherent of Christianity.キリスト教の信者だったことはない。
In the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.キリスト教信者は、一人の神が存在し、イエスキリストは神の子であると信じている。
On the religious side, the decision caused serious dissension among followers.宗教的側面では、その決定は信者たちに深刻な分裂をもたらした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient [Add to Longdo]
信者[じゅしんしゃ, jushinsha] recipient [Add to Longdo]
信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]
信者[そうしんしゃ, soushinsha] sender [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient [Add to Longdo]
信者[ちゃくしんしゃ, chakushinsha] recipient (of a transmission) [Add to Longdo]
信者[はっしんしゃ, hasshinsha] originator [Add to Longdo]
信者識別番号[はっしんしゃしきべつばんごう, hasshinshashikibetsubangou] call ID [Add to Longdo]
信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication [Add to Longdo]
信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication [Add to Longdo]
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] preferred recipient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信者[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top