ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*俊*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -俊-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[俊, jùn, ㄐㄩㄣˋ] talented, capable; handsome
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1847

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] smart; eminent; handsome; talented, #4,098 [Add to Longdo]
[yīng jùn, ㄧㄥ ㄐㄩㄣˋ, ] handsome, #13,540 [Add to Longdo]
[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, ] well-favored; elegant; pretty, #28,380 [Add to Longdo]
[lǐ jùn, ㄌㄧˇ ㄐㄩㄣˋ, ] Li Jun, #34,217 [Add to Longdo]
[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius, #35,522 [Add to Longdo]
不禁[rěn jùn bù jīn, ㄖㄣˇ ㄐㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, ] cannot help laughing; unable to restrain a smile, #38,506 [Add to Longdo]
[Mǎ Jùn rén, ㄇㄚˇ ㄐㄩㄣˋ ㄖㄣˊ, / ] Ma Junren, #49,662 [Add to Longdo]
[Xú Jùn, ㄒㄩˊ ㄐㄩㄣˋ, ] Xu Jun, #73,566 [Add to Longdo]
[Yáng Jùn, ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] Yang Jun (Sui Dynasty), #77,008 [Add to Longdo]
识时务者为[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances., #87,457 [Add to Longdo]
海部[hǎi bù jùn shù, ㄏㄞˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄣˋ ㄕㄨˋ, / ] Toshiki Kaifu, #137,403 [Add to Longdo]
[rěn jùn, ㄖㄣˇ ㄐㄩㄣˋ, ] smiling [Add to Longdo]
[Zhào Jùn zhé, ㄓㄠˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄜˊ, ] Zhao Junzhe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えいしゅん, eishun] (n) a genius; prodigy [Add to Longdo]
;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius [Add to Longdo]
[しゅんい, shun'i] (n) large and excellent [Add to Longdo]
[しゅんいつ, shun'itsu] (n) excellence; genius [Add to Longdo]
[しゅんえい, shun'ei] (n) excellence; genius; (P) [Add to Longdo]
[しゅんけつ, shunketsu] (n) hero; genius [Add to Longdo]
[しゅんけん, shunken] (n) excellent wisdom [Add to Longdo]
[しゅんごう, shungou] (n) talent; man of outstanding learning and virtue [Add to Longdo]
才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius [Add to Longdo]
[しゅんし, shunshi] (n) genius [Add to Longdo]
足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P) [Add to Longdo]
[しゅんどう, shundou] (n) precocious child [Add to Longdo]
[しゅんとく, shuntoku] (n) great virtue [Add to Longdo]
馬(iK);駿馬[しゅんば;しゅんめ, shunba ; shunme] (n) swift horse [Add to Longdo]
[しゅんばつ, shunbatsu] (n) uncommon; above average [Add to Longdo]
[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P) [Add to Longdo]
[しゅんびん, shunbin] (adj-na,n) keen; quick-witted [Add to Longdo]
儁秀;[しゅんしゅう, shunshuu] (adj-na,n) genius; prodigy; talented person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shun will take over my job while I'm away.私が不在の間はが私の仕事を引き継ぎます。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅん, shun] HERVORRAGEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top