ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*住*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -住-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[住, zhù, ㄓㄨˋ] to reside, to live at, to dwell, to lodge; to stop
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  主 [zhǔ, ㄓㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 who hosts 主; 主 also provides the pronunciation, Rank: 309

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to live; to dwell; to stay; to reside; to stop, #353 [Add to Longdo]
[zhù fáng, ㄓㄨˋ ㄈㄤˊ, ] housing, #1,615 [Add to Longdo]
[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ, ] residence; tenement, #2,043 [Add to Longdo]
[zhuā zhù, ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ, ] grab, #2,295 [Add to Longdo]
[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly, #2,609 [Add to Longdo]
[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
忍不[rěn bu zhù, ㄖㄣˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] cannot help; unable to bear, #3,617 [Add to Longdo]
[jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙, / ] to remember, #3,647 [Add to Longdo]
[zhù yuàn, ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ, ] to be in hospital; to be hospitalized, #4,359 [Add to Longdo]
[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]
宿[zhù sù, ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ, 宿] lodging, #9,090 [Add to Longdo]
[dǎng zhù, ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ, / ] to obstruct, #10,596 [Add to Longdo]
[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, ] habitation, #10,776 [Add to Longdo]
[wò zhù, ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ, ] grip; hold, #12,971 [Add to Longdo]
[lán zhù, ㄌㄢˊ ㄓㄨˋ, / ] to stop; to bar the way, #13,028 [Add to Longdo]
[zhù chù, ㄓㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] residence; dwelling; dwelling place, #13,405 [Add to Longdo]
[dǔ zhù, ㄉㄨˇ ㄓㄨˋ, ] to block up, #14,875 [Add to Longdo]
[dǐng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨˋ, / ] to withstand; to stand up to, #16,293 [Add to Longdo]
[wéi zhù, ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ, / ] to surround; to gird, #17,290 [Add to Longdo]
[wǔ zhù, ㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] to cover; to bury one's face, #18,283 [Add to Longdo]
宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, / ] residential area; housing development, #19,997 [Add to Longdo]
[zhàn zhù, ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ, ] stand, #20,090 [Add to Longdo]
[zhù zhǐ, ㄓㄨˋ ㄓˇ, ] address, #21,271 [Add to Longdo]
[kǎ zhù, ㄎㄚˇ ㄓㄨˋ, ] to jam, #23,755 [Add to Longdo]
[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to desist; to stop; to stay one's hand, #23,950 [Add to Longdo]
对不[duì bù zhù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, / ] I'm sorry; pardon me; same as 對不起|对不起, #25,317 [Add to Longdo]
[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence, #26,129 [Add to Longdo]
靠不[kào bu zhù, ㄎㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] unreliable, #28,787 [Add to Longdo]
[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine, #29,839 [Add to Longdo]
[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] living area; residential area, #31,968 [Add to Longdo]
[mí zhu, ㄇㄧˊ ㄓㄨ˙, ] to fascinate; to strongly attract; to obsess; to infatuate; to captivate; to enchant, #32,681 [Add to Longdo]
[zhù jiā, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] residence; household; to reside, #32,950 [Add to Longdo]
[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, ] shut up; shut your mouth; stop talking, #35,563 [Add to Longdo]
[zhù xiào, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] boarding school, #37,817 [Add to Longdo]
保不[bǎo bu zhù, ㄅㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] most likely; more likely than not; may well, #38,099 [Add to Longdo]
[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, / ] fasten; bind, #44,474 [Add to Longdo]
[zhù chí, ㄓㄨˋ ㄔˊ, ] to administer a monastery Buddhist or Daoist; abbott; head monk, #45,101 [Add to Longdo]
[zhù zuǐ, ㄓㄨˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to hold one's tongue; Shut up!, #45,656 [Add to Longdo]
[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, ] inhabitant, #45,843 [Add to Longdo]
[shuān zhù, ㄕㄨㄢ ㄓㄨˋ, ] hitch, #46,311 [Add to Longdo]
[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] to lodge, #59,953 [Add to Longdo]
刹不[shā bù zhù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, / ] unable to brake (stop), #63,122 [Add to Longdo]
[shā zhù, ㄕㄚ ㄓㄨˋ, ] to brake; to stop; to forbid, #89,108 [Add to Longdo]
保得[bǎo de zhù, ㄅㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ, ] worth keeping, #91,034 [Add to Longdo]
纸包不[zhǐ bāo bù zhù huǒ, ㄓˇ ㄅㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] lit. paper can't wrap fire; fig. the truth will out, #93,844 [Add to Longdo]
[zhù jū, ㄓㄨˋ ㄐㄩ, ] to live; to reside, #104,598 [Add to Longdo]
吃不[chī bu zhù, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] be unable to bear or support, #112,777 [Add to Longdo]
[Zhù yǒu, ㄓㄨˋ ㄧㄡˇ, ] Sumitomo, Japanese company, #377,565 [Add to Longdo]
宅泡沫[zhù zhái pào mò, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, ] housing bubble [Add to Longdo]
[zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ, ] house; residence [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
民票[じゅうみんひょう, juuminhyou] (n) สำเนาทะเบียนบ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
居登録証[じゅうきょとうろくしょう, juukyotourokushou] (n) ทะเบียนบ้าน
[じゅうにん, juunin] (n) ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ, See also: S. 住民, R. 住民
[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ, See also: S. 住人, R. 住人

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すむ, sumu] TH: อาศัยอยู่  EN: to reside
[じゅうしょ, juusho] TH: ที่อยู่  EN: address (e.g. of house)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケア付き[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
プレハブ[プレハブじゅうたく, purehabu juutaku] (n) prefabricated house [Add to Longdo]
[あんじゅう, anjuu] (n,vs) living peaceably; (P) [Add to Longdo]
移り[うつりすむ, utsurisumu] (v5m) to change one's place of residence; to move house [Add to Longdo]
[いじゅう, ijuu] (n,vs,adj-no) migration; immigration; (P) [Add to Longdo]
[いじゅうしゃ, ijuusha] (n) emigrant; immigrant [Add to Longdo]
[いじゅうみん, ijuumin] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
衣食[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P) [Add to Longdo]
一所不[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
一人まい[ひとりずまい, hitorizumai] (n) living by oneself [Add to Longdo]
[えいじゅう, eijuu] (n,vs) permanent residence; (P) [Add to Longdo]
[えいじゅうけん, eijuuken] (n) permanent residence; denizenship [Add to Longdo]
[えいじゅうしゃ, eijuusha] (n) permanent resident; denizen [Add to Longdo]
下駄履き[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]
;仮まい;仮い;仮[かりずまい, karizumai] (n,vs) temporary residence [Add to Longdo]
仮設[かせつじゅうたく, kasetsujuutaku] (n) temporary dwelling; temporary housing [Add to Longdo]
[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land [Add to Longdo]
回送先所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] (n) {comp} request for forwarding address; PD PR [Add to Longdo]
海外移[かいがいいじゅうしゃ, kaigaiijuusha] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
簡易[かんいじゅうたく, kan'ijuutaku] (n) prefab; prefabricated house [Add to Longdo]
[きょじゅう, kyojuu] (n,vs,adj-no) residence; (P) [Add to Longdo]
い;居まい[いずまい, izumai] (n) one's seated posture [Add to Longdo]
許可[きょじゅうきょか, kyojuukyoka] (n) (abbr) (See 居許可書) residence permit [Add to Longdo]
許可書[きょじゅうきょかしょ, kyojuukyokasho] (n) residence permit [Add to Longdo]
[きょじゅうく, kyojuuku] (n) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
[きょじゅうけん, kyojuuken] (n) right of residence (i.e. right to go on leasing a house, etc.) [Add to Longdo]
[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P) [Add to Longdo]
証明書[きょじゅうしょうめいしょ, kyojuushoumeisho] (n) certificate of residence [Add to Longdo]
水準[きょじゅうすいじゅん, kyojuusuijun] (n) housing standards [Add to Longdo]
[きょじゅうせい, kyojuusei] (n) liveability; livability [Add to Longdo]
[きょじゅうち, kyojuuchi] (n) residence; address [Add to Longdo]
地区[きょじゅうちく, kyojuuchiku] (n) (See 居区) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
共同[きょうどうじゅうたく, kyoudoujuutaku] (n) apartment house; residential complex [Add to Longdo]
強制移[きょうせいいじゅう, kyouseiijuu] (n) forced emigration [Add to Longdo]
建て売り宅;建売り[たてうりじゅうたく, tateurijuutaku] (n) ready-built house or housing [Add to Longdo]
[げんじゅうみん, genjuumin] (n) (sens) (See 先民) native people; aboriginal; (P) [Add to Longdo]
建造物[げんじゅうけんぞうぶつ, genjuukenzoubutsu] (n) inhabited building [Add to Longdo]
[げんじゅうしょ, genjuusho] (n) (present) address; (P) [Add to Longdo]
公営[こうえいじゅうたく, koueijuutaku] (n) public housing [Add to Longdo]
[こうじゅう, koujuu] (n) apartment house built by the Japan Housing Corporation [Add to Longdo]
公団[こうだんじゅうたく, koudanjuutaku] (n) public housing [Add to Longdo]
座臥;行坐臥[ぎょうじゅうざが, gyoujuuzaga] (n) daily life (lit [Add to Longdo]
郊外居[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
高級宅地[こうきゅうじゅうたくち, koukyuujuutakuchi] (n) exclusive residential district [Add to Longdo]
[くろずみきょう, kurozumikyou] (n) Kurozumi-kyo (sect of Shinto) [Add to Longdo]
[ざいじゅう, zaijuu] (n,vs,n-suf) residing; living; dwelling; (P) [Add to Longdo]
[ざいじゅうしゃ, zaijuusha] (n) a resident [Add to Longdo]
三井[みついすみとも, mitsuisumitomo] (n) Mitsui Sumitomo; Sumitomo Mitsui [Add to Longdo]
市営[しえいじゅうたく, shieijuutaku] (n) municipal housing [Add to Longdo]
借り[かりずまい, karizumai] (n) living in rented quarters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where do you live?" "I live in Tokyo."「あなたはどこにんでるのでしょうか」「東京です」
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町にんでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
I asked him if he knew her address.「君は彼女の所を知っているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
What does "resident alien" mean?「居外国人」とは、どういう意味ですか。
As many as ten people live in this small house.10人もの人がこの小さな家にんでいる。
Why don't we share a room?1つの部屋に一緒にまないか。
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は福岡にんでいて、残りは新潟にんでいます。
A grasshopper and many ants lived in a field.1匹のキリギリスと多くのアリが野原にんでいた。
Two families live in the same house.2つの家族が同じ家にんでいる。
I came to Tokyo three years ago and have live here ever since.3年前に東京へ来て以来ここにんでいる。
Because he lived in the United States for five years.5年間アメリカにんでいたからだよ。
Oh, by the way, do you know where she lives now?ああ、ところで彼女が今どこにんでいるか知ってるかしら。 [F]
Many peoples live in Asia.アジアには多民族がんでいる。
Tell me the reason why you want to live in the countryside.あなたがいなかにみたい理由を教えてください。
I can't imagine your not knowing her address.あなたが彼女の所を知らないなんて考えられない。
How many people live in your town?あなたの街には何人んでいますか。
Please tell me your present address.あなたの現所を教えてください。
Could you tell me your present address?あなたの現所を私に言って下さいますか。
Let me know your address.あなたの所を知らせてください。
Write your name and address.あなたの所氏名を書きなさい。
Let me know your new address.あなたの新しい所を教えてください。
Let me know your new address.あなたの新しい所を私に知らせてください。
I have to put down your new address.あなたの新しい所を書き留めなくては。
The address you are looking for is within a stone's throw of the city hall.あなたの捜している所は、市役所からすぐ近くの場所です。
Fill in your name and address.あなたの名前と所を記入しなさい。
Write your name and address.あなたの名前と所を書いて下さい。
I will write down your name and address.あなたの名前と所を書き留めておきましょう。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから三田にんでいますか。
Where do you live?あなたはどこにおまいですか。
How long have you lived in Kobe?あなたはどのくらいの間、神戸にんでいますか。
How long have you lived in Sasayama?あなたはどれくらい篠山にんでいるのですか。
Why did you live in Kyoto last year?あなたは何故去年京都にんでいたのですか。
Have you lived in Sasayama since last year?あなたは去年から篠山にんでいますか。
Where did you live last year?あなたは去年どこにんでいましたか。
Did you live in Sasayama last year?あなたは去年篠山にんでいましたか。
Do you know where I live?あなたは私がどこにんでいるのか知っていますか。
Do you live in Sasayama?あなたは篠山にんでいますか。
Did you inform the post office of the change of your address?あなたは所の変更を郵便局に通知したか。
Do you live in the city?あなたは都市にんでいますか。
You live in Tokyo, don't you?あなたは東京にんでいますね。
Do you know where he lives?あなたは彼がどこにんでいるか知っていますか。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに三田にむつもりですか。
Will you live in Sasayama next year?あなたは来年篠山にむつもりですか。
No man lives in the building.あのビルには誰もんでいない。
The owner of that building is living on the 5th floor of this building.あのビルの持ち主はこのビルの5階にんでいる。
Two families live in that house.あの家には2家族がんでいる。
That little house looks just like the little house my grandmother lived in when she was a little girl, on a hill covered with daisies and apple trees growing around.あの家は私のおばあさんが小さい時にんでいた丘の上にあってひなぎくに囲まれまわりにりんごの木が植わっていた家にとてもよく似ている。
They live in the house opposite to ours.あの人たちは私たちの家の真向いの家にんでいる。
That way of speaking is peculiar to people in this part of the country.あの話し振りはこの地域にんでいる人々に特有のものである。
A student from America lives near my house.アメリカから来た学生が、うちの近くにんでいる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回送先所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]
居表示[じゅうきょひょうじ, juukyohyouji] displayed address [Add to Longdo]
居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number [Add to Longdo]
宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use [Add to Longdo]
[すみとも, sumitomo] Sumitomo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まい[すまい, sumai] Wohnung, Adresse [Add to Longdo]
まう[すまう, sumau] wohnen, leben [Add to Longdo]
み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]
[じゅうにん, juunin] Bewohner, Einwohner [Add to Longdo]
[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]
[じゅうきょ, juukyo] Wohnung [Add to Longdo]
[じゅうしょ, juusho] Wohnort, Adresse [Add to Longdo]
[じゅうみん, juumin] Bewohner, Einwohner, Bevoelkerung [Add to Longdo]
[げんじゅうみん, genjuumin] Urbewohner, Ureinwohner, Einheimischen [Add to Longdo]
[あんじゅう, anjuu] ruhiges_Leben, friedliches_Leben [Add to Longdo]
[きょじゅうち, kyojuuchi] Wohnort, Wohnsitz [Add to Longdo]
[えいじゅう, eijuu] fester_Wohnsitz, staendiger_Wohnsitz [Add to Longdo]
[いじゅう, ijuu] Uebersiedlung (Aus-Einwanderung) [Add to Longdo]
衣食[いしょくじゅう, ishokujuu] Kleidung, Nahrung und Wohnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top