ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*会*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -会-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
予選[よせんかい] (n) A preliminary competition
説明[せつめいかい] (n) Orientation

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, ] (n) สังคม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[会, huì, ㄏㄨㄟˋ] to assemble, to meet; meeting; association, group
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  云 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [ideographic] People 人 speaking 云, Rank: 29
[绘, huì, ㄏㄨㄟˋ] to sketch, to paint, to draw
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1809
[刽, guì, ㄍㄨㄟˋ] to amputate, to cut off
Radical: , Decomposition:   会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3959
[荟, huì, ㄏㄨㄟˋ] abundant, flourishing
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 4007
[桧, guì, ㄍㄨㄟˋ] Chinese cypress, Chinese juniper
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 4101
[烩, huì, ㄏㄨㄟˋ] ragout; to braise, to cook
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 4828
[脍, kuài, ㄎㄨㄞˋ] minced meat, minced fish
Radical: , Decomposition:     会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 5101
[侩, kuài, ㄎㄨㄞˋ] go-between, broker, proxy
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 who organizes a meeting 会, Rank: 5225
[狯, kuài, ㄎㄨㄞˋ] sly, cunning, crafty
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 5782
[哙, kuài, ㄎㄨㄞˋ] to swallow, to gulp down; greedy
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5981
[浍, huì, ㄏㄨㄟˋ] ditch, trench, irrigation canal; river
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6543
[鲙, kuài, ㄎㄨㄞˋ] minced fish; hash
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 7151
[郐, kuài, ㄎㄨㄞˋ] a state in Henan province
Radical: , Decomposition:   会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 7228

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] to balance an account; accounting, #34 [Add to Longdo]
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society, #156 [Add to Longdo]
[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance; occasion, #481 [Add to Longdo]
主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]
[xié huì, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] an association; a society, #1,580 [Add to Longdo]
[xué huì, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to learn; to master; institute; learned society; (scholarly) association, #1,607 [Add to Longdo]
董事[dǒng shì huì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] board of directors, #2,509 [Add to Longdo]
[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting, #2,835 [Add to Longdo]
[huì bù huì, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] (posing a question: whether sb, something) can or cannot?; is able to or not, #2,877 [Add to Longdo]
[tǐ huì, ㄊㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] know (through learning or by experience), #3,128 [Add to Longdo]
奥运[Ào yùn huì, ㄠˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] abbr. for 奧林匹克運動會|奥林匹克运动; Olympic Games; the Olympics, #3,144 [Add to Longdo]
[huì yuán, ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member, #3,216 [Add to Longdo]
[huì tán, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, / ] talks; discussions, #3,293 [Add to Longdo]
[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
演唱[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]
[wǎn huì, ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] evening party, #3,961 [Add to Longdo]
新闻发布[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] labor union; trade union, #4,240 [Add to Longdo]
[huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] president of a club, committee etc, #4,379 [Add to Longdo]
[huì jiàn, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to meet with (sb who is paying a visit), #4,966 [Add to Longdo]
[guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] parliament; Congress; diet, #5,003 [Add to Longdo]
[jù huì, ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to meet; gathering; to get together, #5,081 [Add to Longdo]
[kāi huì, ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ, / ] have a meeting; be at a meeting; to hold or attend a meeting, #5,144 [Add to Longdo]
座谈[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] conference; symposium; rap session, #5,335 [Add to Longdo]
[yì huì, ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] parliament; legislative assembly, #5,486 [Add to Longdo]
亚运[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian games, #5,571 [Add to Longdo]
研讨[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar, #5,937 [Add to Longdo]
安理[Ān lǐ huì, ㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] UN Security Council, #6,151 [Add to Longdo]
[quán huì, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] plenary session (at a conference), #6,198 [Add to Longdo]
发布[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
发布[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] accountant, #6,290 [Add to Longdo]
[nián huì, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] annual meeting, #6,598 [Add to Longdo]
[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, / ] appointment; engagement, #6,928 [Add to Longdo]
[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting, #7,095 [Add to Longdo]
运动[yùn dòng huì, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a sports competition, #7,188 [Add to Longdo]
[wù huì, ㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to misunderstand; to mistake; misunderstanding, #7,496 [Add to Longdo]
基金[jī jīn huì, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] a foundation (i.e. an organization), #7,523 [Add to Longdo]
[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, / ] meeting place; place where people gather, #7,743 [Add to Longdo]
联合[lián hé huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] federation, #8,027 [Add to Longdo]
[yù huì, ㄩˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to participate in a meeting, #8,067 [Add to Longdo]
[huì wù, ㄏㄨㄟˋ ㄨˋ, / ] meet; meeting; conference, #8,338 [Add to Longdo]
音乐[yīn yuè huì, ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] concert, #8,408 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
[かいわ, kaiwa] (n) บทสนทนา
労働委員[ろうどういいんかい, roudouiinkai] (n) คณะกรรมการแรงงาน
[こっかい, kokkai] (n) รัฐสภา
委員[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้
安全保障理事[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連
忘年[ぼうねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
慰労[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
新年[しんねんかい, shinnenkai] (n) งานเลี้ยงปีใหม่
新車発表[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n, uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, Syn. 新車初公開
有限[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] บริษัทจำกัด, Ant. 株式会社
株式[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน
[きかい, kikai] (n) โอกาส
[しょうかい, shoukai] (n) การสอบถาม (เช่น 料金照 การสอบถามเรื่องค่าใช้บริการ)
臨時国[りんじこっかい, rinjikokkai] (n) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ
記者[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว
通常国[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ
首脳[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
株主総[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) ประชุมผู้ถือหุ้น
[ぎかい, gikai] (n) รัฐสภา
民主改革評議[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
社員[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
[しゃかいがく, shakaigaku] (n) สังคมศาสตร์
合名[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
合資[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
[かいじょう, kaijou] สถานที่
俺にいたがったら 地獄に行け Baby[かいじょう, ore ni ai tagattara jigoku ni ike Baby] นรก
合弁[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) บริษัทร่วมทุน
いる[あいる, airu] (vt) พบ
[きょうかい, kyoukai] (n) องค์กร, สมาคม
[たちあい, tachiai] เข้าร่วม
[きょうかい, kyoukai] (n) โบสถ์
[ちょうかい, choukai] (n) การประชุมเช้า
祝賀[しゅくがかい, shukugakai] การฉลอง, งานเฉลิมฉลอง
観桜[かんおうかい, kan'oukai] ซากุระ, See also: S. ดอกซากุระ, R. ซากุระ
社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n) พนักงานบริษัท
社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n) พนักงานบริษัท
議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n) ห้องประชุม
[かいしゃ, kaisha, kaisha , kaisha] (n) บริษัท
います[あいます, aimasu, aimasu , aimasu] (vt) พบ
[しかい, shikai] (n) พิธีกร
関係[かんけいがいしゃ, kankeigaisha] กิจการที่เกี่ยวข้อง
[こがいしゃ, kogaisha] บริษัทในเครือ
国家経済・社開発計画[こっかけいざい・しゃかいかいはつけいかく, kokkakeizai . shakaikaihatsukeikaku] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
町内[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)
競技大[きょうぎたいかい, kyougitaikai] (n) การแข่งขันกรีฑา
[かいちょう, kaichou] (n) ประธานกรรมการบริหาร
学と人類学の教員[ชะไคกาคุโตะจินรุยกะคุโนะเคียวอิน] (n) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
一期一[いちごいちえ, ichigoichie] สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิต
日本感染症学[にほんかんせんしょうがっかい, nihonkansenshougakkai] (n, name, uniq) สมาคมป้องกันโรคติดต่อประเทศญี่ปุ่่น the Japanese Association for Infectious Diseases

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たいかい, taikai] TH: การแข่งขันครั้งใหญ่ที่มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
発表[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล
[かいぎ, kaigi] TH: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ  EN: meeting
[ちょうかい, choukai] TH: การชุมนุมในหมู่บ้าน  EN: town council
[きょうかい, kyoukai] TH: องค์กร  EN: organization
[きょうかい, kyoukai] TH: สมาคม  EN: association
[であう, deau] TH: พบ  EN: to meet
[であう, deau] TH: เจอโดยบังเอิญ  EN: to encounter
[かい, kai] TH: การชุมนุม  EN: gathering
[かい, kai] TH: การประชุม  EN: meeting
[せいかいいん, seikaiin] TH: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม
下請[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] TH: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ  EN: contract company
[がっかい, gakkai] TH: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  EN: academic meeting
商工議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] TH: หอการค้า
[かいいん, kaiin] TH: สมาชิก  EN: member

Japanese-English: EDICT Dictionary
83[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
AA[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
式;御[おえしき, oeshiki] (n) (See 式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お誕生;御誕生[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生) birthday party [Add to Longdo]
ここでったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処でったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come [Add to Longdo]
ねじれ国;捩れ国[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
また逢う日まで;またう日まで;又う日迄[またあうひまで, mataauhimade] (exp) till we meet again [Add to Longdo]
アジアアフリカ[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アジア競技大[アジアきょうぎたいかい, ajia kyougitaikai] (n) Asian Games [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アジア大[アジアたいかい, ajia taikai] (n) Asian Games [Add to Longdo]
アフリカ民族[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC [Add to Longdo]
アメリカ規格委員[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
アメリカ連邦議[アメリカれんぽうぎかい, amerika renpougikai] (n) US Congress [Add to Longdo]
アリバイ[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
アルメニア教[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アングリカン教[アングリカンきょうかい, angurikan kyoukai] (n) Anglican Church [Add to Longdo]
イエズス[イエズスかい, iezusu kai] (n) Society of Jesus; Jesuits [Add to Longdo]
イエズス[イエズスかいし, iezusu kaishi] (n) Jesuit [Add to Longdo]
イギリス東インド[イギリスひがしインドがいしゃ, igirisu higashi indo gaisha] (n) British East India Company [Add to Longdo]
イギリス放送協[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
イベント[イベントかいじょう, ibento kaijou] (n) event venue; event site [Add to Longdo]
インターネット学[インターネットがっかい, inta-netto gakkai] (n) {comp} Internet Society; ISOC [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委員[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インターネット研究特別調査委員[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF [Add to Longdo]
インフレーション[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
エピスコパル教[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教) Episcopal Church [Add to Longdo]
オープンシステムの[オープンシステムのかいしゃ, o-punshisutemu nokaisha] (n) {comp} open systems company [Add to Longdo]
オープンソースの[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オフ;OFF[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
オランダ東インド[オランダひがしインドがいしゃ, oranda higashi indo gaisha] (n) Dutch East India Company [Add to Longdo]
オリンピック大[オリンピックたいかい, orinpikku taikai] (n) Olympic Games; Olympics [Add to Longdo]
オリンピック冬季競技大[オリンピックとうききょうぎたいかい, orinpikku toukikyougitaikai] (n) Olympic Winter Games [Add to Longdo]
カード[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember [Add to Longdo]
カトリック教[カトリックきょうかい, katorikku kyoukai] (n) Catholic Church; (P) [Add to Longdo]
カルタ[カルタかい, karuta kai] (n) (See 歌加留多) card match (esp. using uta-garuta) [Add to Longdo]
キャッシュレス社[キャッシュレスしゃかい, kyasshuresu shakai] (n) cashless society [Add to Longdo]
キリスト教社主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
ギリシャ正教;ギリシア正教[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ正教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア正教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギルド社主義[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism [Add to Longdo]
クラス[クラスかい, kurasu kai] (n) class reunion [Add to Longdo]
クレジットカード[クレジットカードがいしゃ, kurejittoka-do gaisha] (n) credit card company [Add to Longdo]
クレジットカード与信照用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
グルジアソビエト社主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
コプト教[コプトきょうかい, koputo kyoukai] (n) Coptic Church [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア著作権協[コンピュータソフトウェアちょさくけんきょうかい, konpyu-tasofutouea chosakukenkyoukai] (n) {comp} Association of Copyright for Computer Software; ACCS [Add to Longdo]
サイン[サインかい, sain kai] (n) signing; autograph session; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Yes, we have met before," said Mr Jordan.「はい、ったことがあります」とジョーダンさんは言った。
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と話を続けるのは難しい。
"How do you do, Mr James?" "Fine, thanks for asking. Nice to meet you."「はじめまして、ジェイムズさん」「こちらこそ、あなたにおいできて、こんなに嬉しいことはありません」
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかでったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"How long will the meeting last?" "For two hours."合はどのくらい続きそうですか」「2時間です」
What's the word for kaisha in English?社」を英語で何といいますか。
I must see him. "What for."「彼にわなくては」「なぜ?」
There were almost 100 people, few of whom I had seen before.100人近くの人がいたが、ほとんどったことのない人たちだった。
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総を開催すべきだという提案があった。
Come and see me at eleven o'clock.11時にいに来てください。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協を構成しています。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私は昔の級友にったことがない。
I haven't seen Tom since 1988.1988年以来トムにっていません。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術議には、18社、32人が出席しました。
Let's meet at one o'clock.1時にいましょう。
I would rather work for any company than waste another year.1年無駄に過ごすよりもどの社でもいいから働きたい。
I had scarcely walked a minute before I met him.1分歩くか歩かないうちに彼と出った。
I saw him at the station a few days ago.2、3日前に、彼と駅でった。
I have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.20日と21日の午後を空けてありますので、この2日間のいずれかにグラント様とおいしたいと考えています。
Could we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?2月27日の三時から1時間くらいうことにしませんか。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日においすることができなくなりました。
The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.2人は何年ぶりかでったように、心をこめて握手していた。
Let's meet together two years from today.2年後の今日いましょう。
I saw her somewhere two years ago.2年前どこかで彼女にった。
I saw him three years ago.3年前に彼にった。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大に欠席した理由がわかりますか。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株式社は横浜の新社屋に移転します。
Would it be possible to set up a meeting with us on April 5 or 6?4月5日か6日にっていただけませんか。
Would you please arrange to meet with me either on the morning of April 5 or 6?4月5日か6日の午前中においできませんか。
I'd like to meet you either on the morning of April 5 or on the afternoon of April 6?4月5日の午前中か6日の午後においしたいのですが。
I am to meet him at five at the station.5時に駅でうことになっている。
I have an appointment with him for five-thirty.5時半に彼とう約束がある。
I met Yoshida for the first time in five years.5年ぶりに吉田君にった。
I agreed to her suggestion that we meet again five years from then.5年後にまたいましょうという彼女の提案に、私は同意した。
We had already walked five minutes when were caught in a shower.5分も歩いた後、夕立に出った。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の社がその県に支社を設立した。
I have an appointment with him at six.6時においする約束ですが。
Let's meet at Shibuya Station at six.6時に渋谷駅でいましょう。
Six members constitute the committee.6人の委員でその委員を構成する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその委員を構成する。
The top leaders of seven countries attended the meeting.7カ国の首脳がその議に出席した。
You may catch him, if you call at his office before eight.8時にいけば彼にえるかもしれない。
I'll meet to you at eight.8時においしましょう。
The ABC company is in the red again.ABC社はまた赤字だ。
Mr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.ABC社のガードナー氏は、2月20日から27日までマリオットホテルに滞在中で、ぜひあなたにいたいとのことです。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が議出席者だと伝えて下さい。
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの談に非常に大きな利害関係をもっています。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると社の競争力が落ちる。
The letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.STEPという文字は日本英語検定協を表している。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社主義共和国連邦を表しています。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
クレジットカード与信照用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
デスクトップ[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
ビデオ[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference [Add to Longdo]
ビデオ議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]
ユニコード技術委員[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
議資料[かいぎしりょう, kaigishiryou] records, transactions [Add to Longdo]
議録[かいぎろく, kaigiroku] proceedings [Add to Longdo]
計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] bulletin [Add to Longdo]
話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode [Add to Longdo]
話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
技術委員[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
共同利用型音声照通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
構成制御委員[こうせいせいぎょいいんかい, kouseiseigyoiinkai] configuration control board [Add to Longdo]
構造化照言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language [Add to Longdo]
国際電気標準[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
世界電気通信[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
製作[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
地域電話[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]
長距離[ちょうきょりがいしゃ, choukyorigaisha] long distance company [Add to Longdo]
長距離電話[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]
電子工業[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]
電信電話[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier [Add to Longdo]
日本電子工業振興協[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
話モード[ひかいわモード, hikaiwa mo-do] non-interactive mode [Add to Longdo]
分科[ぶんかかい, bunkakai] subworking group, SWG [Add to Longdo]
連邦通信委員[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US) [Add to Longdo]
連邦通信協[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC) [Add to Longdo]
連邦貿易委員[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五輪大[ごりんたいかい, gorintaikai] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
[あう, au] treffen [Add to Longdo]
[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]
[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]
[かいけい, kaikei] Rechnung [Add to Longdo]
[かいわ, kaiwa] Unterhaltung, Gespraech [Add to Longdo]
[かいだん, kaidan] Gespraech, Besprechung [Add to Longdo]
[かいぎ, kaigi] Konferenz, Sitzung [Add to Longdo]
[かいかん, kaikan] Klubhaus, Halle [Add to Longdo]
[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
公聴[こうちょうかい, kouchoukai] oeffentliche_Anhoerung [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedersehen [Add to Longdo]
[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]
創価学[そうかがっかい, soukagakkai] (buddhistische_Sekte) [Add to Longdo]
[きょうかい, kyoukai] Verein, Gesellschaft [Add to Longdo]
博覧[はくらんかい, hakurankai] Ausstellung [Add to Longdo]
[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]
[こっかい, kokkai] Parlament [Add to Longdo]
議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
[たいかい, taikai] grosse_Versammlung, Sportfest [Add to Longdo]
委員[いいんかい, iinkai] Ausschuss, Komitee [Add to Longdo]
[がっかい, gakkai] wissenschaftliche_Gesellschaft [Add to Longdo]
[えんかい, enkai] Festmahl, Bankett, Festessen [Add to Longdo]
展示[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
展覧[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]
[しかい, shikai] Stadtverordnetenversammlung [Add to Longdo]
忘年[ぼうねんかい, bounenkai] Jahresabschlussfeier [Add to Longdo]
懇親[こんしんかい, konshinkai] gesellige_Zusammenkunft [Add to Longdo]
[きょうかい, kyoukai] Kirche [Add to Longdo]
[さんかい, sankai] Aufhebung_einer_Versammlung [Add to Longdo]
日独協[にちどくきょうかい, nichidokukyoukai] jap.-dt.Gesellschaft [Add to Longdo]
株主総[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] Aktionaersversammlung [Add to Longdo]
株式[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
[きかい, kikai] Gelegenheit, Chance [Add to Longdo]
演奏[えんそうかい, ensoukai] Konzert [Add to Longdo]
[けんかい, kenkai] Provinzialversammlung [Add to Longdo]
[ごかいじょ, gokaijo] Go-Spielkasino [Add to Longdo]
[ごかいじょ, gokaijo] Go-Spielkasino [Add to Longdo]
[しゃかい, shakai] Gesellschaft, sozial [Add to Longdo]
[しゃかいとう, shakaitou] sozialistische_Partei [Add to Longdo]
福祉[しゃかいふくし, shakaifukushi] soziale_Wohlfahrt, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
[そうかい, soukai] Generalversammlung, Vollversammlung [Add to Longdo]
舞踏[ぶとうかい, butoukai] -Ball, Tanzveranstaltung [Add to Longdo]
[えいかいわ, eikaiwa] englische_Konversation [Add to Longdo]
[ぎかい, gikai] Parlament [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top