ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*京*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -京-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[就, jiù, ㄐㄧㄡˋ] just, simply; to go to; to approach, near
Radical: , Decomposition:   京 [jīng, ㄐㄧㄥ]  尤 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] specialty, Rank: 27
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill, Rank: 566
[惊, jīng, ㄐㄧㄥ] to frighten, to startle; surprise, alarm
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 659
[景, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] scenery, view; conditions, circumstances
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 rising over a city 京; 京 also provides the pronunciation, Rank: 814
[凉, liáng, ㄌㄧㄤˊ] cool, cold; disheartened
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] ice, Rank: 1581
[掠, lüè, ㄌ˙] to pillage, to ransack
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1868
[谅, liàng, ㄌㄧㄤˋ] to excuse, to forgive; to guess, to presume
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2120
[琼, qióng, ㄑㄩㄥˊ] jade; rare, precious; elegant
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2205
[鲸, jīng, ㄐㄧㄥ] whale
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 2618
[晾, liàng, ㄌㄧㄤˋ] to air-dry; to sun-dry
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 3909
[椋, liáng, ㄌㄧㄤˊ] fruit
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 4031
[黥, qíng, ㄑㄧㄥˊ] to tattoo; to brand the face of criminals
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 6278
[辌, liáng, ㄌㄧㄤˊ] carriage, hearse
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7765
[諒, liàng, ㄌㄧㄤˋ] to excuse, to forgive; to guess, to presume
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 9548
[鯨, jīng, ㄐㄧㄥ] whale
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 9927
[倞, jìng, ㄐㄧㄥˋ] far
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] Someone 亻 living in the capital 京; 京 also provides the pronunciation
[涼, liáng, ㄌㄧㄤˊ] cool, cold; disheartened
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water
[輬, liáng, ㄌㄧㄤˊ] carriage, hearse
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government, #209 [Add to Longdo]
[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #1,526 [Add to Longdo]
[Jīng, ㄐㄧㄥ, ] capital; Beijing (abbr.), #1,952 [Add to Longdo]
时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time, #2,279 [Add to Longdo]
[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市, #2,351 [Add to Longdo]
[Dōng jīng, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ, / ] Tōkyō, capital of Japan, #4,717 [Add to Longdo]
[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #7,629 [Add to Longdo]
[Pǔ jīng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ, ] Vladimir Putin (1952-), career KGB officer, President of Russian Federation from 2000, #7,787 [Add to Longdo]
大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university, #7,893 [Add to Longdo]
[Jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] Beijing opera, #9,446 [Add to Longdo]
[běi jīng rén, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, ] person from Beijing; Peking Man (Sinanthropus pekinesis), #13,801 [Add to Longdo]
大屠杀[Nán jīng dà tú shā, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] the Nanjing massacre of December 1937, #15,445 [Add to Longdo]
[jìn Jīng, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄥ, / ] to enter the capital; to go to Beijing, #16,211 [Add to Longdo]
[Jīng dū, ㄐㄧㄥ ㄉㄨ, ] the capital (of a country); Kyōto (Japan), #16,220 [Add to Longdo]
大学[Nán jīng Dà xué, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Nanjing University, #21,167 [Add to Longdo]
师范大学[Běi jīng Shī fàn Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Normal University, #21,504 [Add to Longdo]
[Běi jīng zhàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] Beijing railway station, #21,514 [Add to Longdo]
[zhù Jīng, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄥ, / ] (abbr.) stationed in Beijing, #24,547 [Add to Longdo]
青年报[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com, #24,677 [Add to Longdo]
晚报[Běi jīng wǎn bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Evening News, #25,215 [Add to Longdo]
[Nán jīng lù, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄌㄨˋ, ] Nanjing St., large commercial street in Shanghai, #25,620 [Add to Longdo]
晨报[Běi jīng chén bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing morning post, www.morningpost.com.cn, #26,078 [Add to Longdo]
[Yān jīng, ㄧㄢ ㄐㄧㄥ, ] Yanjing, an old name for Beijing; capital of Yan at different periods, #26,668 [Add to Longdo]
[Jīng Jīn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣ, ] Beijing and Tianjin, #27,454 [Add to Longdo]
电影学院[Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Film Academy, #31,447 [Add to Longdo]
日报[Běi jīng rì bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Daily (newspaper), www.bjd.com.cn, #40,766 [Add to Longdo]
理工大学[Běi jīng Lǐ gōng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Institute of Technology, #43,634 [Add to Longdo]
广[Jīng Guǎng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] Beijing and Guangdong, #44,882 [Add to Longdo]
航空航天大学[Běi jīng Háng kōng Háng tiān Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Aeronautics and Astronautics, #48,077 [Add to Longdo]
[Běi jīng huà, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Beijing dialect, #51,011 [Add to Longdo]
科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing, #52,069 [Add to Longdo]
九铁路[Jīng Jiǔ Tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] JingJiu (Beijing-Kowloon) railway, #52,423 [Add to Longdo]
烤鸭[Běi jīng kǎo yā, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄠˇ ㄧㄚ, / ] Peking Duck, #54,853 [Add to Longdo]
[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, ] historical name of Shenyang 瀋陽|沈阳 in modern Liaoning province, #56,991 [Add to Longdo]
工业大学[Běi jīng Gōng yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Technology, #57,149 [Add to Longdo]
林业大学[Běi jīng Lín yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Forestry University, #60,303 [Add to Longdo]
广铁路[Jīng Guǎng tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] JingGuang (Beijing-Guangzhou) railway line, #61,242 [Add to Longdo]
动物园[Běi jīng Dòng wù yuán, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] Beijing Zoo, #61,672 [Add to Longdo]
[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, ] (N) Jingshan (place in Hubei), #67,090 [Add to Longdo]
[Jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ, / ] Beijing Opera, #67,500 [Add to Longdo]
理工大学[Nán jīng Lǐ gōng Dà xué, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Nanjing University of Science and Technology, #68,752 [Add to Longdo]
大学[Yàn jīng Dà xué, ㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Yanjing or Yenching University, Christian university in Beijing founded in 1919, #70,202 [Add to Longdo]
杭运河[Jīng Háng yùn hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] the Grand canal, 1800 km from Beijing to Hangzhou, built starting from 486 BC, #75,948 [Add to Longdo]
[Dōng jīng wān, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ ㄨㄢ, / ] Tōkyō bay, #79,701 [Add to Longdo]
[jīng hú, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˊ, ] Jinghu, a smaller higher pitched Erhu 二胡 (two-stringed fiddle) used to accompany Chinese opera; also called 二胡, #81,597 [Add to Longdo]
英属维尔群岛[Yīng shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo, ㄧㄥ ㄕㄨˇ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] British Virgin Islands, #85,995 [Add to Longdo]
[Jīng zú, ㄐㄧㄥ ㄗㄨˊ, ] Vietnamese people, #88,803 [Add to Longdo]
条约[Nán jīng tiáo yuē, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nanjing (1842) that concluded the First Opium War between Qing China and Britain, #98,045 [Add to Longdo]
语言学院[Běi jīng yǔ yán xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing languages institute, #118,885 [Add to Longdo]
[Wèi Jīng shēng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄥ, ] Wei Jingsheng (1950-), Beijing-based Chinese dissident, imprisoned 1978-1993 and 1995-1997, released to the US in 1997, #127,543 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうと, kyouto] (n, name) เมืองเกียวโต ทางตะวันตกของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[とうきょうはつ, toukyouhatsu] TH: ที่ออกจากโตเกียว
行き[とうきょういき, toukyouiki] TH: (รถเมล์หรือรถไฟ)สายที่ไปโตเกียว  EN: Tokyo-bound
[きょうだい, kyoudai] TH: ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเกียวโต  EN: Kyoto University (abbr)
都大学[きょうとだいがく, kyoutodaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเกียวโต
[とうきょう, toukyou] TH: โตเกียว(เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น)  EN: Tokyo (pl)
大学[とうきょうだいがく, toukyoudaigaku] TH: มหาวิทยาลัยโตเกียว  EN: Tokyo University
[みやこ, miyako] TH: เมืองหลวง

Japanese-English: EDICT Dictionary
キン族;[キンぞく, kin zoku] (n) Kinh (people); Vietnamese (people) [Add to Longdo]
大夫[うきょうのだいぶ, ukyounodaibu] (n) (arch) (See 律令) ukyounodaibu (title under the ritsuryou system at the imperial court) [Add to Longdo]
[えいきょう, eikyou] (n) London (British capital) [Add to Longdo]
[ききょう, kikyou] (n,vs) returning to Tokyo; (P) [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]
ことば;言葉;[きょうことば, kyoukotoba] (n,adj-no) (1) Kyoto pronunciation; (2) Kyoto dialect [Add to Longdo]
の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period [Add to Longdo]
の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto) [Add to Longdo]
セラ[きょうセラ, kyou sera] (n) Kyocera (company name) [Add to Longdo]
[けいか, keika] (n) capital; flower capital [Add to Longdo]
[きょうきょう, kyoukyou] (n) (abbr) Kyoto Symphony Orchestra [Add to Longdo]
[きょうがた, kyougata] (n) style current in the capital [Add to Longdo]
[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera [Add to Longdo]
[きょうこ, kyouko] (n) jinghu (2-stringed Chinese instrument played with a bow) [Add to Longdo]
[きょうな, kyouna] (n) (See 小松菜) type of rape, potherb mustard, komatsuna, mizuna (Brassica juncea var. japonica) [Add to Longdo]
阪(P);[けいはん, keihan] (n) Kyoto-Osaka; (P) [Add to Longdo]
阪神[けいはんしん, keihanshin] (n) Kyoto-Osaka-Kobe [Add to Longdo]
阪奈[けいはんな, keihanna] (n) (uk) Kyoto-Osaka-Nara [Add to Longdo]
[けいし, keishi] (n) capital; metropolis; old Kyoto [Add to Longdo]
滋地方[けいじちほう, keijichihou] (n) Kyoto-Shiga district [Add to Longdo]
[きょうおんな, kyouonna] (n) Kyoto woman [Add to Longdo]
女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
[けいじん, keijin] (n) citizen of the capital [Add to Longdo]
人形[きょうにんぎょう, kyouningyou] (n) Kyoto doll [Add to Longdo]
[けいせい, keisei] (n) train line Tokyo - Narita; (P) [Add to Longdo]
[きょうち, kyouchi] (n) former capital region (i.e. Kyoto and its environs) [Add to Longdo]
[きょうと, kyouto] (n) Kyoto; (P) [Add to Longdo]
都の産[きょうとのさん, kyoutonosan] (n) native of Kyoto [Add to Longdo]
都議定書[きょうとぎていしょ, kyoutogiteisho] (n) Kyoto Protocol [Add to Longdo]
都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji [Add to Longdo]
都市[きょうとし, kyoutoshi] (n) Kyoto (city) [Add to Longdo]
都賞[きょうとしょう, kyoutoshou] (n) Kyoto Prize [Add to Longdo]
都府[きょうとふ, kyoutofu] (n) Kyoto (metropolitan area) [Add to Longdo]
都府警[きょうとふけい, kyoutofukei] (n) Kyoto Prefectural Police [Add to Longdo]
[きょうわらべ;きょうわらわ, kyouwarabe ; kyouwarawa] (n) (See 童部) Kyoto's young people [Add to Longdo]
童部[きょうわらわべ, kyouwarawabe] (n) Kyoto's young people [Add to Longdo]
[きょうおもて, kyouomote] (n) vicinity of Kyoto [Add to Longdo]
[けいひん, keihin] (n) Tokyo and Yokohama [Add to Longdo]
[きょうふう, kyoufuu] (n) Kyoto style; urbanity; refinement [Add to Longdo]
[きょうもの, kyoumono] (n) Kyoto products [Add to Longdo]
[きょうがた, kyougata] (n) the direction of Kyoto; Kansai area; citizens of Kyoto; nobles [Add to Longdo]
[けいよう, keiyou] (n) Tokyo and Chiba [Add to Longdo]
[きょうらく;けいらく, kyouraku ; keiraku] (n) capital (esp. Kyoto) [Add to Longdo]
[ざいきょう, zaikyou] (n,vs) being in the capital (i.e. Tokyo, or formerly Kyoto); (P) [Add to Longdo]
在東[ざいとうきょう, zaitoukyou] (n) situated in Tokyo [Add to Longdo]
至東[いたるとうきょう, itarutoukyou] (n) leading to Tokyo [Add to Longdo]
[しゅっきょう, shukkyou] (n,vs) proceeding to a capital [Add to Longdo]
[しょうきょうと, shoukyouto] (n) little Kyoto; nick-name for towns that resemble Kyoto [Add to Longdo]
小東[しょうとうきょう, shoutoukyou] (n) epitome of Tokyo; miniature Tokyo [Add to Longdo]
[じょうきょう, joukyou] (n,vs) proceeding to the capital (Tokyo); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where do you live?" "I live in Tokyo."「あなたはどこに住んでるのでしょうか」「東です」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東に向けて大阪を出発する。
One is in Kumamoto and the other in Tokyo.1人は熊本に、もう1人は東にいます。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東見物をするのは不可能です。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東見物をすることは困難です。
I came to Tokyo three years ago and have live here ever since.3年前に東へ来て以来ここに住んでいる。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東駅八重洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
I want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.5月12日の東行きJAL001便を予約したいのですが。
A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.A航空112便東行きは30分遅れて出発いたします。
When did you get to Kyoto?いつ都に着きましたか。
Are you going to go to Tokyo tomorrow?あなたはあした東に行くつもりですか。
When did you come back from Tokyo?あなたはいつ東から帰ってきたのですか。
How often did you visit Kyoto?あなたは何回都を訪れましたか。
Why did you live in Kyoto last year?あなたは何故去年都に住んでいたのですか。
How long will you stay in Kyoto?あなたは都にどれくらい滞在しますか。
Have you ever visited Kyoto?あなたは今までに都を訪れたことがありますか。
Have you ever seen Tokyo Tower?あなたは今までに東タワーを見たことがありますか。
You have seen Tokyo Tower, haven't you?あなたは東タワーを見たことがありますね。
Did you visit the Tokyo Tower?あなたは東タワーを訪れましたか。
How did you make a living in Tokyo?あなたは東でどのようにして生計を立てていたのですか。
Have you ever been to Tokyo?あなたは東にいったことがありますか。
You live in Tokyo, don't you?あなたは東に住んでいますね。
The airport shuttle will take you to Tokyo International Airport.あのリムジンバスに乗れば、東国際空港に行けるよ。
Getting shy Kyoko to talk at a party is like pulling teeth.あんな内気な子をパーティーでしゃべらせるなんていくら何でも無茶だよ。
When did you go to Kyoto with your sister?いつあなたはお姉さんと都へ行きましたか。
Some day next month I plan to go to Kyoto.いつか都へ行きたいと思っている。
How long will you stay in Tokyo?いつまで東にご滞在ですか。
The population of Wellington is only about one fortieth that of Tokyo.ウェリントンの人口は東の約40分の1しかないのです。
Ken has arrived in Kyoto.ケンは、都についた。
It is 5 miles from here to Tokyo.ここから東まで5マイルあります。
How far is it from here to Tokyo?ここから東までどのくらいの距離ですか。
How long do you think it takes to go from here to Tokyo?ここから東までどれぐらい時間がかかると思いますか。
How far is it from here to Tokyo?ここから東まではどれくらいの道のりですか。
It is far from here to Tokyo.ここから東までは遠いです。
How long does it take from here to Tokyo Station by car?ここから東駅まで自動車でどのくらいかかりますか。
The temperature here is higher than that of Tokyo.ここの気温は東よりも高い。
This is a business section of Tokyo.ここは東のビジネス街だ。
There are so many people here in Tokyo.ここ東にはずいぶんたくさんの人がいるんですね。
All sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.このタイプのセーターはただ今、全部品切れでございます。東の本店から取り寄せましょう。
This truck transports fresh food from Aomori to Tokyo.このトラックは青森から東まで生鮮食料品を運ぶ。
This expressway connects Tokyo with Nagoya.この高速度道路は東と名古屋を結んでいる。
I don't believe the child came to Tokyo alone.この子がひとりで東まで来たなんて信じないよ。
Look me up next time you are in Kyoto.この次、都に来たら私を訪ねなさい。
I hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.この重要な7月のDCA会議にご出席いただき、さらにご宿泊中に東の多様な魅力もお楽しみくださるよう希望しています。
This crowd reminds me of the streets of Tokyo.この人込みを見ると東の通りを思い出す。
On my last visit to Kyoto I enjoyed myself very much.この前の都旅行はとても楽しかった。
When did you visit Kyoto last?この前都を訪れたのはいつでしたか。
This road connects Tokyo with Osaka.この道路は東と大阪を結ぶ。
This plane flies nonstop to Tokyo.この飛行機は東までの直行便です。
This train left Aomori thirty minutes late, so we won't arrive at Tokyo before noon, I'm afraid.この列車は青森を三十分遅れで出発したので、東には昼前には到着しないと思う。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けいひん, keihin] Tokyo-Yokohama [Add to Longdo]
[きょうと, kyouto] Kyoto [Add to Longdo]
都市[きょうとし, kyoutoshi] (die Stadt) Kyoto [Add to Longdo]
都府[きょうとふ, kyoutofu] Praefektur_Kyoto [Add to Longdo]
[けいはん, keihan] Kyoto_und_Osaka [Add to Longdo]
[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]
[とうきょう, toukyou] Tokyo [Add to Longdo]
[とうきょうわん, toukyouwan] die_Tokyo_Bucht [Add to Longdo]
[とうきょうと, toukyouto] (die Stadt) Tokyo [Add to Longdo]
至東[いたるとうきょう, itarutoukyou] "nach_Tokyo" (Landkarten) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top