ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亥*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亥-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[该, gāi, ㄍㄞ] should, ought to, must
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 319
[孩, hái, ㄏㄞˊ] baby, child; children
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 533
[刻, kè, ㄎㄜˋ] to carve, to engrave; a quarter hour; a moment
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 618
[核, hé, ㄏㄜˊ] core, kernel; nut, seed; atom
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 828
[咳, hāi, ㄏㄞ] to cough
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2373
[骇, hài, ㄏㄞˋ] to terrify, to shock, to frighten
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 2538
[骸, hái, ㄏㄞˊ] skeleton, body; leg bone
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 2707
[亥, hài, ㄏㄞˋ] 12th terrestrial branch; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 3179
[劾, hé, ㄏㄜˊ] to look into; to impeach, to charge
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 3597
[氦, hài, ㄏㄞˋ] helium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3972
[阂, hé, ㄏㄜˊ] separated, blocked; to prevent, to block
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4004
[颏, kē, ㄎㄜ] chin
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 4876
[赅, gāi, ㄍㄞ] to include; to prepare for
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 5401
[垓, gāi, ㄍㄞ] border, boundary, frontier
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6093
[陔, gāi, ㄍㄞ] ledge, step, terrace; slope
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 6581
[該, gāi, ㄍㄞ] should, ought to, must
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6639
[胲, hǎi, ㄏㄞˇ] hydroxylamine
Radical: , Decomposition:     亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] organic compound, Rank: 7338
[賅, gāi, ㄍㄞ] to include; to prepare for
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 9562
[頦, kē, ㄎㄜ] chin
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 9917
[閡, hé, ㄏㄜˊ] separated, blocked; to prevent, to block
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[駭, hài, ㄏㄞˋ] to terrify, to shock, to frighten
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
革命[Xīn hài gé mìng, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] the Xinhai revolution of 1911 that ended the Qing dynasty, #23,295 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar, #36,000 [Add to Longdo]
俄州[É hài é zhōu, ㄜˊ ㄏㄞˋ ㄜˊ ㄓㄡ, ] Ohio, #40,016 [Add to Longdo]
[xīn hài, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ, ] forty eigth year H12 of the 60 year cycle, e.g. 1971 or 2031; cf 辛革命, Xinhai revolution of 1911, #45,485 [Add to Longdo]
[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, ] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067, #53,758 [Add to Longdo]
[yǐ hài, ㄧˇ ㄏㄞˋ, ] twelfth year B12 of the 60 year cycle, e.g. 1995 or 2055, #61,801 [Add to Longdo]
[jǐ hài, ㄐㄧˇ ㄏㄞˋ, ] thirty sixth year F12 of the 60 year cycle, e.g. 1959 or 2019, #63,256 [Add to Longdo]
[É hài é, ㄜˊ ㄏㄞˋ ㄜˊ, ] Ohio, #64,861 [Add to Longdo]
[guǐ hài, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄞˋ, ] sixtieth year J12 of the 60 year cycle, e.g. 1983 or 2043, #67,433 [Add to Longdo]
[hài zhū, ㄏㄞˋ ㄓㄨ, / ] Year 12, year of the Boar (e.g. 2007) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n) twelfth sign of the Chinese zodiac (The Boar, 9pm-11pm, north-northwest, October) [Add to Longdo]
の刻[いのこく, inokoku] (n) time of the boar (9-11pm) [Add to Longdo]
の子[いのこ, inoko] (n) (See の子の祝) day of the boar in the month of the boar (the 10th month) [Add to Longdo]
の子の祝;の子の祝い[いのこのいわい, inokonoiwai] (n) (See の子) Day-of-the-Boar Festival [Add to Longdo]
の子餅[いのこもち, inokomochi] (n) (See の子の祝) Day-of-the-Boar mochi (made with new grains) [Add to Longdo]
[がいげつ, gaigetsu] (n) (obs) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[いどし;いのししどし(ik), idoshi ; inoshishidoshi (ik)] (n) year of the boar [Add to Longdo]
[きのとい;いつがい;おつがい, kinotoi ; itsugai ; otsugai] (n) (See 干支) twelfth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[つちのとい;きがい, tsuchinotoi ; kigai] (n) (See 干支) thirty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[しんがい, shingai] (n) 48th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
革命[しんがいかくめい, shingaikakumei] (n) Xinhai Revolution (1911) [Add to Longdo]
[ていがい, teigai] (n) 24th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
;乾[いぬい, inui] (n) (arch) northwest [Add to Longdo]
[みずのとい;きがい, mizunotoi ; kigai] (n) (See 干支) 60th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top