ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亞*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亞-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亞, yà, ㄧㄚˋ] Asia; second
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A cross-shaped house or temple
[啞, yǎ, ㄧㄚˇ] dumb, mute, hoarse
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  亞 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth
[埡, yā, ㄧㄚ] used in place names
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  亞 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth
[堊, è, ㄜˋ] chalk; to daub with chalk; holy, sacred, sagacious
Radical: , Decomposition:   亞 [, ㄧㄚˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth
[壺, hú, ㄏㄨˊ] jar, pot, jug, vase; surname
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  亞 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictographic] A jar of wine
[婭, yà, ㄧㄚˋ] a mutual term of address for sons-in-law or brothers-in-law
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  亞 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman
[惡, è, ㄜˋ] bad, evil, wicked; to hate, to loathe; foul, nauseating
Radical: , Decomposition:   亞 [, ㄧㄚˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, / ] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3, #1,461 [Add to Longdo]
亚洲[Yà zhōu, ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Asia; Asian, #1,685 [Add to Longdo]
澳大利亚[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Australia; Australian; same as 澳洲, #3,229 [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up, #4,564 [Add to Longdo]
亚运会[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian games, #5,571 [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
东南亚[dōng nán yà, ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ, / ] Southeast Asia, #7,373 [Add to Longdo]
东亚[dōng yà, ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] East Asia, #7,467 [Add to Longdo]
亚太[Yà Tài, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] Asia-Pacific, #7,784 [Add to Longdo]
诺基亚[Nuò jī yà, ㄋㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄧㄚˋ, / ] Nokia (company name), #8,054 [Add to Longdo]
叙利亚[Xù lì yà, ㄒㄩˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Syria, #8,358 [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan, #8,606 [Add to Longdo]
印度尼西亚[Yìn dù ní xī yà, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Indonesia, #9,145 [Add to Longdo]
罗马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
尼日利亚[Ní rì lì yà, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Nigeria, #12,112 [Add to Longdo]
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
西亚[Xī Yà, ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Southwest Asia, #12,879 [Add to Longdo]
哥伦比亚[Gē lún bǐ yà, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Colombia; Columbia (District of, or University etc), #12,928 [Add to Longdo]
阿尔巴尼亚[Ā ěr bā ní yà, ㄚ ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Albania, #13,194 [Add to Longdo]
克罗地亚[Kè luó dì yà, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Croatia, #15,502 [Add to Longdo]
保加利亚[Bǎo jiā lì yà, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bulgaria, #15,689 [Add to Longdo]
利比亚[Lì bǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Libya, #16,148 [Add to Longdo]
中亚[Zhōng Yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia, #16,491 [Add to Longdo]
塞尔维亚[Sāi ěr wéi yà, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Serbia, #16,898 [Add to Longdo]
格鲁吉亚[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea, #16,954 [Add to Longdo]
阿尔及利亚[Ā ěr jí lì yà, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Algeria, #17,041 [Add to Longdo]
亚历山大[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, / ] Alexander (name); Alexandria (town name), #17,256 [Add to Longdo]
肯尼亚[Kěn ní yà, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Kenya, #17,682 [Add to Longdo]
南亚[nán Yà, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ, / ] southern Asia, #18,138 [Add to Longdo]
维多利亚[Wéi duō lì yà, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Victoria, #18,296 [Add to Longdo]
不亚于[bù yà yú, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄩˊ, / ] no less than; not inferior to, #19,073 [Add to Longdo]
亚马逊[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon, #20,797 [Add to Longdo]
埃塞俄比亚[Āi sài é bǐ yà, ㄞ ㄙㄞˋ ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Ethiopia, #21,682 [Add to Longdo]
亚麻[yà má, ㄧㄚˋ ㄇㄚˊ, / ] flax, #22,464 [Add to Longdo]
西伯利亚[Xī bó lì yà, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Siberia, #22,554 [Add to Longdo]
亚特兰大[Yà tè lán dà, ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] Atlanta, #22,849 [Add to Longdo]
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, / ] Adam, #23,002 [Add to Longdo]
欧亚[Ōu Yà, ㄡ ㄧㄚˋ, / ] Asia and Europe; Eurasian (continent); same as 歐|欧亚, #24,574 [Add to Longdo]
莎士比亚[Shā shì bǐ yà, ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Shakespeare (name); William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright, #24,753 [Add to Longdo]
塞维利亚[Sāi wéi lì yà, ㄙㄞ ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Sevilla, Spain, #26,214 [Add to Longdo]
亚热带[yà rè dài, ㄧㄚˋ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ, / ] subtropical (zone or climate), #26,244 [Add to Longdo]
加利福尼亚州[Jiā lì fú ní yà zhōu, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] California, #27,193 [Add to Longdo]
亚硝酸[yà xiāo suān, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ, / ] nitrous acid, #27,408 [Add to Longdo]
玻利维亚[Bō lì wéi yà, ㄅㄛ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Bolivia, #27,634 [Add to Longdo]
赞比亚[Zàn bǐ yà, ㄗㄢˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Zambia, #27,865 [Add to Longdo]
坦桑尼亚[Tǎn sāng ní yà, ㄊㄢˇ ㄙㄤ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Tanzania, #28,719 [Add to Longdo]
利比里亚[Lì bǐ lǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Liberia, #29,694 [Add to Longdo]
圣地亚哥[Shèng dì yà gē, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄜ, / ] Santiago (capital of Chile), #30,386 [Add to Longdo]
斯洛文尼亚[Sī luò wén ní yà, ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄣˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Slovenia, #30,870 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
東亜(P);東(oK)[とうあ, toua] (n) East Asia; the Orient; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top