ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*二*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -二-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[于, yú, ㄩˊ] at, in, on; to, from; alas!
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: -, Rank: 40
[些, xiē, ㄒㄧㄝ] little, few; rather, somewhat
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictophonetic] two, Rank: 86
[三, sān, ㄙㄢ] three
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [ideographic] Three  parallel lines; compare 一 (one) and 二 (two), Rank: 125
[二, èr, ㄦˋ] two; twice
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] Two  parallel lines; compare 一 (one) and 三 (three), Rank: 157
[月, yuè, ㄩㄝˋ] moon; month
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] A crescent moon, Rank: 169
[目, mù, ㄇㄨˋ] eye; to look, to see; division, topic
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] An eye drawn on its side, Rank: 239
[五, wǔ, ㄨˇ] five; surname
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Five elements (the cross with the extra stroke) between heaven 一 and earth 一 , Rank: 279
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    二 [èr, ㄦˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口, Rank: 355
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二, Rank: 370
[示, shì, ㄕˋ] altar; ceremony; to show, to demonstrate
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] An altar, Rank: 425
[云, yún, ㄩㄣˊ] cloud; to say, to speak
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A cloud, Rank: 692
[互, hù, ㄏㄨˋ] mutually, reciprocally
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Two hooks hooking eachother, Rank: 819
[耳, ěr, ㄦˇ] ear; to hear, to hear of; handle
Radical: , Decomposition:   ?  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] An ear, Rank: 887
[仁, rén, ㄖㄣˊ] benevolent, humane, kind
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [ideographic] A caring relationship between two 二 people 亻, Rank: 1360
[甘, gān, ㄍㄢ] sweet, tasty; willing
Radical: , Decomposition:   卄 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [ideographic] Picture of a tongue with 一 marking the sweet spot, Rank: 1408
[井, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] well, mine shaft, pit
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A mine or well, Rank: 1431
[亏, kuī, ㄎㄨㄟ] to lose, to fail; loss, damages; deficient
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1738
[丑, chǒu, ㄔㄡˇ] ugly; shameful; comedian, clown
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: -, Rank: 1901
[辰, chén, ㄔㄣˊ] early morning; fortune, good luck; 5th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 2317
[竺, zhú, ㄓㄨˊ] India; bamboo; surname
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [ideographic] A kind 二 of bamboo ⺮; ⺮ also provides the pronunciation, Rank: 3439
[亟, jí, ㄐㄧˊ] urgently, immediately, extremely
Radical: , Decomposition:     了 [le,liǎo, ㄌˇ]  叹 [tàn, ㄊㄢˋ]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 3619
[亘, gèn, ㄍㄣˋ] to extend across, through; from
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] Stretching from heaven 一 to earth 一 , Rank: 3874
[贰, èr, ㄦˋ] two (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]    二 [èr, ㄦˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A banker's 贝 two 二 with accents to prevent forgery, Rank: 3894
[佞, nìng, ㄋㄧㄥˋ] flattery; glib
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    二 [èr, ㄦˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] Kindness 仁 toward a woman 女, Rank: 4690
[亓, qí, ㄑㄧˊ] that; surname
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 5651
[亍, chù, ㄔㄨˋ] to take small steps; Korean place name
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: -
[亙, gèn, ㄍㄣˋ] through; to extend across; to, from
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] A bridge laid across a river 二
[亞, yà, ㄧㄚˋ] Asia; second
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A cross-shaped house or temple
[勻, yún, ㄩㄣˊ] equal; even, uniform
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [ideographic] Using a spoon 勹 to measure out two equal parts 二
[彐, jì, ㄐㄧˋ] snout
Radical: , Decomposition:   ?  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: -
[扌, shǒu, ㄕㄡˇ] hand
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictographic] A hand with the fingers splayed; compare 手
[貳, èr, ㄦˋ] two (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]    二 [èr, ㄦˋ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A banker's 貝 two 二 with accents to prevent forgery

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì èr tiān, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄊㄧㄢ, ] next day; the morrow, #3,105 [Add to Longdo]
[dì èr cì, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ, ] the second time; second; number two, #3,296 [Add to Longdo]
手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man, #5,444 [Add to Longdo]
[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
[èr zhě, ㄦˋ ㄓㄜˇ, ] both; both of them; neither, #7,248 [Add to Longdo]
[shí èr yuè, ㄕˊ ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] December; twelfth month, #7,760 [Add to Longdo]
[dì èr lún, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] second round (of match, or election), #7,933 [Add to Longdo]
[èr yuè, ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] February; second month, #8,148 [Add to Longdo]
[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc), #8,931 [Add to Longdo]
[èr zhàn, ㄦˋ ㄓㄢˋ, / ] second world war; WWII, #9,359 [Add to Longdo]
[qí èr, ㄑㄧˊ ㄦˋ, ] second; number two of the above, #10,034 [Add to Longdo]
[dì èr wèi, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄨㄟˋ, ] second place, #11,352 [Add to Longdo]
独一无[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ㄨˊ ㄦˋ, / ] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it, #11,843 [Add to Longdo]
三分之[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds, #11,853 [Add to Longdo]
季度[dì èr jì dù, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] second quarter (of financial year), #12,706 [Add to Longdo]
[lǎo èr, ㄌㄠˇ ㄦˋ, ] the second child or brother (or sister), #13,143 [Add to Longdo]
手车[èr shǒu chē, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄔㄜ, / ] second-hand car, #13,435 [Add to Longdo]
星期[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday, #14,137 [Add to Longdo]
氧化碳[èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon dioxide, #14,503 [Add to Longdo]
[dì èr dài, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] second generation, #15,465 [Add to Longdo]
指肠[shí èr zhǐ cháng, ㄕˊ ㄦˋ ㄓˇ ㄔㄤˊ, / ] duodenum, #17,337 [Add to Longdo]
[èr yuán, ㄦˋ ㄩㄢˊ, ] two yuan; two dollars; binary, #18,564 [Add to Longdo]
[èr lái, ㄦˋ ㄌㄞˊ, / ] in the second place; secondly, #18,596 [Add to Longdo]
氧化硫[èr yǎng huà liú, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur dioxide SO2, #19,310 [Add to Longdo]
连三[jiē èr lián sān, ㄐㄧㄝ ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄢ, / ] one after another (成语 saw) in succession, #22,583 [Add to Longdo]
[èr děng, ㄦˋ ㄉㄥˇ, ] second class; second-rate, #23,597 [Add to Longdo]
[èr hú, ㄦˋ ㄏㄨˊ, ] Erhu; Chinese 2-string fiddle; alto fiddle, #23,656 [Add to Longdo]
话不说[èr huà bù shuō, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] not saying anything further (成语 saw); not raising any objection; without demur, #27,393 [Add to Longdo]
[èr lǎo, ㄦˋ ㄌㄠˇ, ] one's parent (term of respect), #28,148 [Add to Longdo]
产业[dì èr chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] secondary sector of industry, #28,276 [Add to Longdo]
环路[èr huán lù, ㄦˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Second ring road (Beijing), opened in 1960s, #28,506 [Add to Longdo]
[èr fáng, ㄦˋ ㄈㄤˊ, ] concubine, #31,072 [Add to Longdo]
分之一[èr fēn zhī yī, ㄦˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one half, #31,579 [Add to Longdo]
一干[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely, #32,064 [Add to Longdo]
数一数[shǔ yī shǔ ér, ㄕㄨˇ ㄧ ㄕㄨˇ ㄦˊ, / ] reckoned to be first or second best (成语 saw); one of the very best, #33,562 [Add to Longdo]
上海第医科大学[Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Second Medical University, #36,216 [Add to Longdo]
极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] diode; valve (elec.); vacuum tube, #38,437 [Add to Longdo]
甲苯[èr jiǎ běn, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] xylene, #40,251 [Add to Longdo]
[bǐng èr chún, ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2, #48,764 [Add to Longdo]
次大战[èr cì dà zhàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] World War Two, #49,203 [Add to Longdo]
九牛虎之力[jiǔ niú èr hǔ zhī lì, ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ, ] tremendous strength (成语 saw), #49,647 [Add to Longdo]
[yǐ èr chún, ㄧˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] glycol; ethylene glycol C2H4(OH)2 (antifreeze), #50,771 [Add to Longdo]
十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods, #51,224 [Add to Longdo]
[dì èr jí, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ, / ] second level, #54,707 [Add to Longdo]
[dì èr xìng, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄒㄧㄥˋ, ] the Second Sex, #55,446 [Add to Longdo]
三心[sān xīn èr yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄣ ㄦˋ ㄧˋ, ] careless, #56,028 [Add to Longdo]
[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] binary (i.e. writing numbers to base 2), #56,463 [Add to Longdo]
把手[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] deputy leader; the second-in-command, #56,485 [Add to Longdo]
进制[èr jìn zhì, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] the binary system (math.), #58,707 [Add to Longdo]
不管三七十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast, #60,678 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一石[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
[に, ni] (n) สอง
[ふたつ, futatsu] (n) สองชิ้น/อย่าง
十四日[にじゅうよっか, nijuuyokka] (n) วันที่ 24 ของเดือน, 24 วัน
十日[はつか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
十歳[はたち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี
[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
[にひゃく, nihyaku] (n) สองร้อย
[にそく, nisoku] (n) สองเท้า
[じゅうに, juuni] (n) สิบสอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酸化炭素[にさんかたんそ, nisankatanso] คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ คาร์บอนไดอ๊อกไซ คาร์บอนไดอ็อกไซ CO2
重課税[にじゅうかぜい, nijuukazei] เสียภาษีซ้ำซ้อน
段ベッド[にだんベッド, nidan beddo] (n) เตียงสองชั้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふたつ, futatsu] TH: สอง อัน
一石[いっせきにちょう, issekinichou] TH: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว  EN: killing two birds with one stone (id)
[ふつか, futsuka] TH: วันที่สอง  EN: second day of the month
[ふつか, futsuka] TH: ระยะเวลาสองวัน  EN: two days
[じゅうにがつ, juunigatsu] TH: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม  EN: December
[にじゅう, nijuu] TH: ยี่สิบ (๒๐)  EN: twenty
人とも[ふたりとも, futaritomo] TH: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน  EN: both
[ふたり, futari] TH: สองคน  EN: two people
[にがつ, nigatsu] TH: กุมภาพันธ์  EN: February

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
24時間;十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;ヶ国語;か国語;カ国語;ヵ国語;箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2時;[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
2進化10進コード;進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進数;進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
アデノシンリン酸;アデノシン燐酸[アデノシンにリンさん(アデノシン二リン酸);アデノシンにりんさん(アデノシン二燐酸), adenoshin ni rin san ( adenoshin ni rin san ); adenoshin nirinsan ( adenoshin ni ri] (n) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
ウラン235;ウラン三五[ウランにひゃくさんじゅうご, uran nihyakusanjuugo] (n) uranium-235 (U-235) [Add to Longdo]
カイ乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] (n) {comp} Chi square test [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テモテへの手紙[テモテへのてがみに, temote henotegamini] (n) Second Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
ディスク重化[ディスクにじゅうか, deisuku nijuuka] (n) {comp} disk duplexing [Add to Longdo]
ペトロの手紙[ペトロのてがみに, petoro notegamini] (n) Second Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ヨウ素125;沃素一[ヨウそひゃくにじゅうご(ヨウ素125);ようそひゃくにじゅうご(沃素一二五), you sohyakunijuugo ( you moto 125 ); yousohyakunijuugo ( yoku moto ichini go )] (n) iodine-125 [Add to Longdo]
ヨハネの手紙[ヨハネのてがみに, yohane notegamini] (n) Second Epistle of John (book of the Bible) [Add to Longdo]
一ももなく;一もも無く[いちもにもなく, ichimonimonaku] (adv) unhesitatingly [Add to Longdo]
一言[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] (exp) a word or two [Add to Longdo]
一言言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words [Add to Longdo]
一国制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
一酸化窒素[いっさんかにちっそ, issankanichisso] (n) dinitrogen oxide [Add to Longdo]
一次又は次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] (n) {comp} primary; secondary [Add to Longdo]
一人[ひとりふたやく, hitorifutayaku] (n) double role; one person playing two roles; wearing two hats [Add to Longdo]
一石[いっせきにちょう, issekinichou] (exp) killing two birds with one stone; (P) [Add to Longdo]
一盗[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
一盗婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P) [Add to Longdo]
に及ばず[いちににおよばず, ichininioyobazu] (exp) right away; without waiting around [Add to Longdo]
を争う[いちにをあらそう, ichiniwoarasou] (exp,v5u) to compete for the first place; to be one of the best [Add to Longdo]
一日[いちにちふつか, ichinichifutsuka] (n,adv) a day or two [Add to Longdo]
一姫太郎[いちひめにたろう, ichihimenitarou] (n) It's good to have a girl first and then a boy [Add to Longdo]
一味も味も[いちみもにみも, ichimimonimimo] (exp) totally; completely [Add to Longdo]
[はぶたえ, habutae] (n) habutai; habutae; fine Japanese silk [Add to Longdo]
重餅[はぶたえもち, habutaemochi] (n) Habutae mochi; mochi smooth and white like habutae silk [Add to Longdo]
つ;うり[うりふたつ, urifutatsu] (adj-na) as alike as two melons (two peas in a pod) [Add to Longdo]
黄道十[こうどうじゅうにきゅう, koudoujuunikyuu] (n) twelve signs of the zodiac [Add to Longdo]
[しもふたけた, shimofutaketa] (n) last two figures of a number [Add to Longdo]
段活用[しもにだんかつよう, shimonidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of nidan verbs (resulting in a stem of either "e" or "u" for every conjugation) [Add to Longdo]
冠位十[かんいじゅうにかい, kan'ijuunikai] (n) first system to rank officials into 12 levels (603 AD) [Add to Longdo]
流;旗[はたにりゅう, hataniryuu] (n) two flags [Add to Longdo]
逆2乗の法則;逆乗の法則[ぎゃくにじょうのほうそく, gyakunijounohousoku] (n) inverse square law [Add to Longdo]
宮様お[みやさまおふたところ, miyasamaofutatokoro] (n) two Imperial princes [Add to Longdo]
共役重結合[きょうやくにじゅうけつごう, kyouyakunijuuketsugou] (n) conjugated double bond [Add to Longdo]
九尺[くしゃくにけん, kushakuniken] (n) (tiny) house about nine feet wide and 12 feet deep [Add to Longdo]
原付[げんつきにしゅ, gentsukinishu] (n) motorcycle, less than or equal to 125cc [Add to Longdo]
皇朝十[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
;高2[こうに, kouni] (n) (See 高校) second year at high school; second-year high-school student [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1900 he left England, and he never returned.1900年に彼はイギリスを去り、そのまま度と戻らなかった。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に予備の部屋が部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
Don't do anything like that again.ああいうことは度としないように。
Arnold is concerned with cases of dual personality.アーノルドは重人格の事例を扱っている。
Take two aspirin tablets.アスピリンを錠飲みなさい。
You have two brothers.あなたには人の兄弟がいます。
You should leave out these two lines.あなたはこの行を省くべきだ。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは研究課題をつ落とした、すぐにやり直さなければならない。
You must have been surprised to find me alone with her last night.あなたは昨晩私が彼女と人っきりでいるところを見つけて驚いたにちがいない。
You have two balls.あなたはつのボールを持っています。
You have two books.あなたは冊の本を持っています。
Do you have two books?あなたは冊の本を持っていますか。
You must not come to meet me again.あなたは度と私に会いに来てはならない。
Such a disaster won't come again in my time.あのような災害は一生の内に度とやってこないだろう。
That restaurant prepares two thousand meals every day.あのレストランは毎日千食じゅんびしている。
That bank was held up twice.あの銀行は度強盗にあった。
That dog is exactly twice the size of this one.あの犬はこの犬のちょうど倍の大きさだ。
Those twins look like two peas in a pod.あの双子は瓜つだ。
Are those two going out?あの人できてるの?
Those two runners were head to head right up till the finals in the Olympics.あの人のランナーはオリンピックの決勝戦まで互いに一歩もゆずらぬ闘いをした。
Those two boys share the same dormitory room.あの人の少年は寮の同じ部屋を共有している。
They seem to be in love with each other.あの人はどうもできているらしい。
They are too close.あの人はどうも怪しい。
It looks like they have made up again.あの人はよりを戻したらしい。
Those two are exactly alike.あの人は全く瓜つだね。
The Amazon is the second longest river in the world after the Nile.アマゾン川は、ナイル川に次いで世界で番目に長い川だ。
The average American living space is twice as large as the living space in Japan.アメリカの平均的な生活空間は日本の倍広い。
Two traits of Americans are generosity and energy.アメリカ人気質のつの特質は寛大さと行動力だ。
A generous man contributed some two billion yen to charity.ある気前の良い男性が、およそ十億円を慈善団体に寄付した。
After what has happened, I dare not see her again.あんなことがあったあとだから、彼女に度と会わす顔がない。
Like it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.いやでもおうでも、これからは君と人三脚で仕事をするしかないのかね。 [M]
Let's begin at the last line but one.おわりから行目より始めよう。
Don't refer to this matter again, please.お願いだから、度とこの件については言及しないで。
May we therefore ask you for a two months' extension of credit?お支払いの期日をヶ月間延長していただけませんでしょうか。
You are lying to me.お前は枚舌を使っている。
I wish you both happiness and prosperity.人のお幸せとご繁栄を祈ります。
How are you related?人の間柄は?
You two look exactly like brother and sister.人はまるで兄弟のようによく似ています。
Galileo dropped two iron balls from the top of the tower.ガリレオはつの鉄の玉を塔のてっぺんから落とした。
The poor man was never to see his wife again.かわいそうにその男は、度と妻にあえない運命だった。
I had to attend two meetings yesterday, and there was no time to have lunch between.きのうつの会に出席しなければならなかったが、その間に昼食をとる暇がなかった。
Kim was two years senior to him.キムは彼よりつ年上である。
The class was too big so we split up into two smaller groups.クラスが大きすぎるのでつのより小さなグループに分割した。
Miss Green asked two questions of me.グリーン先生は私につの質問をした。
Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.ゲアハルト・シュレーダーは第次世界大戦を経験していない初のドイツ首相です。
Divide a cake into two.ケーキをつに分ける。
She divided the cake between the two.ケーキを人に分けた。
It takes two to make a quarrel.けんかをするには人の人間が必要だ。
Ken folded the blanket in half.ケンは毛布をつに畳んだ。
Look that this never happens again.こういうことが度と起こらない様に注意しなさい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カイ乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
一次又は次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
最小乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
[ぜんにじゅう, zennijuu] Full-Duplex, FDX [Add to Longdo]
重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex [Add to Longdo]
重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission [Add to Longdo]
[にこう, nikou] dyadic (a-no) [Add to Longdo]
項演算子[にこうえんざんし, nikouenzanshi] binary operator [Add to Longdo]
項式[にこうしき, nikoushiki] binomial [Add to Longdo]
項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution [Add to Longdo]
次記憶装置[にじきおくそうち, nijikiokusouchi] secondary storage [Add to Longdo]
次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
次局状態[にじきょくじょうたい, nijikyokujoutai] secondary station status [Add to Longdo]
次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
次資料[にじしりょう, nijishiryou] secondary source [Add to Longdo]
次文献[にじぶんけん, nijibunken] secondary document [Add to Longdo]
[ふたえ, futae] duplex (a-no) [Add to Longdo]
重リング[にじゅうリング, nijuu ringu] dual ring [Add to Longdo]
重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes [Add to Longdo]
重化[にじゅうか, nijuuka] duplication, redundancy [Add to Longdo]
重書き[にじゅうかき, nijuukaki] overwriting [Add to Longdo]
重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator [Add to Longdo]
重接続局[にじゅうせつぞくきょく, nijuusetsuzokukyoku] dual attachment station [Add to Longdo]
乗機能[にじょうきのう, nijoukinou] square function [Add to Longdo]
進表記法[にしんひょうきほう, nishinhyoukihou] binary notation [Add to Longdo]
進法[にしんほう, nishinhou] binary number system [Add to Longdo]
段化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration [Add to Longdo]
段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction [Add to Longdo]
地点同接続[にちてんどうせつぞく, nichitendousetsuzoku] point-to-point connection [Add to Longdo]
分分類体系[にぶんぶんるいたいけい, nibunbunruitaikei] dichotomized classification system [Add to Longdo]
[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]
[にげん, nigen] binary [Add to Longdo]
重通信[にじゅうつうしん, nijuutsuushin] duplex [Add to Longdo]
線形元系列生成機[せんけいにげんけいれつせいせいき, senkeinigenkeiretsuseiseiki] linear binary sequence generator [Add to Longdo]
次関数[にじかんすう, nijikansuu] quadratic function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一分十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一石[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一言[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] ein_paar_Worte [Add to Longdo]
けた[ふたけた, futaketa] zweistellig [Add to Longdo]
[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
[ふたり, futari] zwei_Personen [Add to Longdo]
人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]
人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
枚舌[にまいじた, nimaijita] doppelzuengig, -falsch [Add to Longdo]
[にじ, niji] der_zweite, Sekundaer- [Add to Longdo]
番目[にばんめ, nibanme] der_zweite, Nr.2 [Add to Longdo]
番線[にばんせん, nibansen] Gleis Nr.2 [Add to Longdo]
者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
[じろう, jirou] Jirou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[ふたえ, futae] zweifach, doppelt [Add to Longdo]
[ふたえ, futae] zweifach, doppelt [Add to Longdo]
重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]
重窓[にじゅうまど, nijuumado] Doppelfenster [Add to Longdo]
銭五厘[にせんごりん, nisengorin] 2 Sen und 5 Rin, 2,5_Sen [Add to Longdo]
階建て[にかいだて, nikaidate] zweistoeckig [Add to Longdo]
[じゅうにさつ, juunisatsu] 12 Baende [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top