ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*争議*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 争議, -争議-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働争議[ろうどうそうぎ, roudousougi] (n) ข้อพิพาทแรงงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] TH: การถกเถียง  EN: dispute
争議[そうぎ, sougi] TH: ทะเลาะ  EN: quarrel

Japanese-English: EDICT Dictionary
家庭争議[かていそうぎ, kateisougi] (n) domestic dispute; family trouble [Add to Longdo]
山猫争議[やまねこそうぎ, yamanekosougi] (n) wildcat strike [Add to Longdo]
借家争議[しゃっかそうぎ, shakkasougi] (n) tenancy troubles [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] (n) dispute; quarrel; strike; (P) [Add to Longdo]
争議[そうぎけん, sougiken] (n) right to strike [Add to Longdo]
争議行為[そうぎこうい, sougikoui] (n) direct action; strike [Add to Longdo]
労働争議[ろうどうそうぎ, roudousougi] (n) labor trouble; labour trouble; strike [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The dispute was settled peacefully.争議は円満に解決した。
He was more interested in politics than in economics of the labor dispute.彼はその労働争議の経済的側面より、政治的側面により多くの関心を持っていた。
The number of days lost through industrial dispute are shown in the table on the facing page.労働争議によって失われた日数が反対ページの表に示されている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]
山猫争議[やまねこそうぎ, yamanekosougi] wilder_Streik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top