ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亅*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亅-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[了, le,liǎo, ㄌˇ] clear; to finish; particle of completed action
Radical: , Decomposition:   乛 [ya, ㄧㄚ˙]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictographic] A child swaddled in blanklets; compare 子, Rank: 5
[于, yú, ㄩˊ] at, in, on; to, from; alas!
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: -, Rank: 40
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: , Decomposition:     一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: -, Rank: 58
[小, xiǎo, ㄒㄧㄠˇ] small, tiny, insignificant
Radical: , Decomposition:   亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Dividing 八 by a line 亅, Rank: 83
[水, shuǐ, ㄕㄨㄟˇ] water, liquid, lotion, juice
Radical: , Decomposition:   亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  ?
Etymology: [pictographic] A river running between two banks; compare 川, Rank: 202
[争, zhēng, ㄓㄥ] to dispute, to fight, to contend, to strive
Radical: , Decomposition:       彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 爭, two hands 爪 and 彐 fighting over 亅, Rank: 344
[予, yǔ, ㄩˇ] to give; to award
Radical: , Decomposition:   ?  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: -, Rank: 925
[亅, jué, ㄐㄩㄝˊ] hook
Radical: , Decomposition:
Etymology: -
[刂, dāo, ㄉㄠ] knife
Radical: , Decomposition:   丨 [shù, ㄕㄨˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: -
[扌, shǒu, ㄕㄡˇ] hand
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictographic] A hand with the fingers splayed; compare 手
[氺, shui, ㄕㄨㄟ˙]
Radical: , Decomposition:   亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A river running between two banks; compare 川 and 水
[爭, zhēng, ㄓㄥ] to dispute, to fight, to contend, to strive
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [ideographic] Two hands 爪 and 彐 fighting over 亅
[鬥, dòu, ㄉㄡˋ] to struggle, to fight, to contend; measuring cup
Radical: , Decomposition:     丨 [shù, ㄕㄨˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]    王 [wáng, ㄨㄤˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Two people 丨 boxing 王

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top