ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*乾*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -乾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乾, gān, ㄍㄢ] arid, dry; to fertilize; to penetrate; heavenly generative principle (male)
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Rays 十 emanating from the 日; 乞 provides the pronunciation, Rank: 1999

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan, #820 [Add to Longdo]
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
干燥[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry, #9,498 [Add to Longdo]
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle, #11,337 [Add to Longdo]
[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe, #15,313 [Add to Longdo]
擦干[cā gān, ㄘㄚ ㄍㄢ, / ] to wipe dry, #20,494 [Add to Longdo]
干枯[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, / ] withered; dried up, #23,882 [Add to Longdo]
干涸[gān hé, ㄍㄢ ㄏㄜˊ, / ] to dry up, #25,306 [Add to Longdo]
干妈[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, / ] godmother, #25,433 [Add to Longdo]
干杯[gān bēi, ㄍㄢ ㄅㄟ, / ] to drink a toast; Cheers! (proposing a toast); Here's to you!; Bottoms up!; lit. dry cup, #26,276 [Add to Longdo]
晾干[liàng gān, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄢ, / ] to dry by the sun, #30,891 [Add to Longdo]
风干[fēng gān, ㄈㄥ ㄍㄢ, / ] to hang sth out to dry, #32,025 [Add to Longdo]
葡萄干[pú tao gān, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄍㄢ, / ] dried raisins, #32,398 [Add to Longdo]
吹干[chuī gān, ㄔㄨㄟ ㄍㄢ, / ] to blow-dry, #34,042 [Add to Longdo]
干洗[gān xǐ, ㄍㄢ ㄒㄧˇ, / ] to dry clean; dry cleaning, #34,252 [Add to Longdo]
干果[gān guǒ, ㄍㄢ ㄍㄨㄛˇ, / ] dried fruit; dry fruits (nuts etc), #35,757 [Add to Longdo]
干草[gān cǎo, ㄍㄢ ㄘㄠˇ, / ] hay, #43,269 [Add to Longdo]
口干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, / ] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much, #43,493 [Add to Longdo]
[Qián líng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Qianling at Xianyang 咸陽市|咸阳市 in Shaanxi, burial site of third Tang emperor 高宗 and empress Wuzetian 武則天|武则天, #47,354 [Add to Longdo]
干酪[gān lào, ㄍㄢ ㄌㄠˋ, / ] cheese, #48,187 [Add to Longdo]
干饭[gān fàn, ㄍㄢ ㄈㄢˋ, / ] cooked rice, #60,859 [Add to Longdo]
干贝[gān bèi, ㄍㄢ ㄅㄟˋ, / ] conpoy; dried scallop, #62,331 [Add to Longdo]
[Xiāo Qián, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, / ] Xiao Qian (1910-1999), Mongolian-born, Cambridge-educated journalist active during second world war in Europe, subsequently famous author and translator, #72,524 [Add to Longdo]
干衣[gān yī, ㄍㄢ ㄧ, / ] drysuit (diving), #77,746 [Add to Longdo]
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] unclean; filthy; foul-mouthed, #79,313 [Add to Longdo]
干燥机[gān zào jī, ㄍㄢ ㄗㄠˋ ㄐㄧ, / ] a drier, #88,066 [Add to Longdo]
枯干[kū gān, ㄎㄨ ㄍㄢ, / ] withered, #91,751 [Add to Longdo]
[Qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian county in Shaanxi, #99,589 [Add to Longdo]
干嚎[gān háo, ㄍㄢ ㄏㄠˊ, / ] to cry out loud without tears, #117,759 [Add to Longdo]
焙干[bèi gān, ㄅㄟˋ ㄍㄢ, / ] to dry over a fire; to roast, #118,796 [Add to Longdo]
安县[Qián ān xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian'an county in Songyuan 松原, Jilin, #187,335 [Add to Longdo]
[Qián ān, ㄑㄧㄢˊ ㄢ, ] Qian'an county in Songyuan 松原, Jilin, #220,167 [Add to Longdo]
唾面自干[tuò miàn zì gān, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˋ ㄍㄢ, / ] to be spat on in the face and let it dry by itself, not wiping it off (成语 saw); to turn the other cheek; to drain the cup of humiliation, #239,495 [Add to Longdo]
转坤[xuán qián zhuǎn kūn, ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄎㄨㄣ, / ] lit. overturning heaven and earth (成语 saw); earth-shattering; a radical change, #311,422 [Add to Longdo]
干号[gān háo, ㄍㄢ ㄏㄠˊ, / ] to cry out loud without tears, #332,614 [Add to Longdo]
烈火干柴[liè huǒ gān chái, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄢ ㄔㄞˊ, / ] lit. intense fire to dry wood (成语 saw); inferno in a woodpile; fig. consuming passion between lovers, #409,650 [Add to Longdo]
嘉三大家[Qián Jiā sān dà jiā, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Three great poets of the Qianlong and Jiaqing era (1735-1820); namely Yuan Mei 袁枚|袁枚, Jiang Shiquan 蔣士銓|蒋士铨 and Zhao Yi 趙翼|赵翼 [Add to Longdo]
干梅子[gān méi zi, ㄍㄢ ㄇㄟˊ ㄗ˙, / ] prunes [Add to Longdo]
[gān xuǎn, ㄍㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] psoriasis [Add to Longdo]
干姜[gān jiāng, ㄍㄢ ㄐㄧㄤ, / ] dried ginger [Add to Longdo]
干麼[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what? [Add to Longdo]
大便干燥[dà biàn gān zào, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄢ ㄗㄠˋ, 便 / 便] constipated [Add to Longdo]
太阳照在桑干河上[tài yáng zhào zài sāng gān hé shàng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄓㄠˋ ㄗㄞˋ ㄙㄤ ㄍㄢ ㄏㄜˊ ㄕㄤˋ, / ] The Sun Shines over the Sanggan River, proletarian novel by Ding Ling, winner of 1951 Stalin prize [Add to Longdo]
宗迦峰[Kāng qián zōng jiā fēng, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, ] Kachenjunga (Himalayan peak) [Add to Longdo]
盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんそう, kansou] (n) ความแห้งแล้ง,ความแห้ง, See also: R. 乾く

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かわく, kawaku] TH: แห้ง  EN: to get dry

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
マンガン電池[マンガンかんでんち, mangan kandenchi] (n) manganese dry cell [Add to Longdo]
衣類燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier [Add to Longdo]
飲み干す;飲干す(io);飲みす;飲す(io);飲みほす[のみほす, nomihosu] (v5s,vt) to drink up; to drain (cup) [Add to Longdo]
し;陰干し;陰干(io);陰(io)[かげぼし, kageboshi] (n,vs) drying in the shade [Add to Longdo]
角膜燥症[かくまくかんそうしょう, kakumakukansoushou] (n) corneal xerosis [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) qian (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P) [Add to Longdo]
[かわき, kawaki] (n) drying; dryness [Add to Longdo]
ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch [Add to Longdo]
きの早い[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes) [Add to Longdo]
[かわく, kawaku] (v5k,vi) to get dry; (P) [Add to Longdo]
せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away [Add to Longdo]
びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
ドック[かんドック, kan dokku] (n) dry dock [Add to Longdo]
パン[かんパン, kan pan] (n) cracker; hard biscuit; hardtack [Add to Longdo]
[けんい, ken'i] (n) (obsc) northwest [Add to Longdo]
[かんか, kanka] (n) (1) (See 液果) dry fruit (i.e. nuts); (2) dried fruit [Add to Longdo]
海苔[ほしのり, hoshinori] (n) dried edible seaweed [Add to Longdo]
咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention) [Add to Longdo]
干し[からぼし, karaboshi] (n) sun-dried fish or vegetables [Add to Longdo]
期(P);季(P)[かんき, kanki] (n,adj-no) dry season; (P) [Add to Longdo]
[かんきゅう, kankyuu] (n) (See 球温度計) dry-bulb [Add to Longdo]
球温度計[かんきゅうおんどけい, kankyuuondokei] (n) dry-bulb thermometer [Add to Longdo]
魚;干魚;干し魚[かんぎょ(乾魚;干魚);ひうお(乾魚;干魚);ひざかな(乾魚;干魚);ほしうお;ほしざかな, kangyo ( inui sakana ; kan sakana ); hiuo ( inui sakana ; kan sakana ); hizakana ( ] (n) dried fish; stockfish [Add to Longdo]
[けんげん, kengen] (n) Kengen era (1302.11.21-1303.8.5) [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] (n) freeboard [Add to Longdo]
[かんこ, kanko] (n,vs) dry and harden [Add to Longdo]
固まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden [Add to Longdo]
[かんこ, kanko] (n,vs) completely drying up [Add to Longdo]
枯らびる;干からびる;干涸びる;涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale [Add to Longdo]
[けんこん, kenkon] (n) heaven and earth; universe [Add to Longdo]
坤一擲[けんこんいってき, kenkon'itteki] (n) stake all (on something); play for all or nothing; throwing all into a task [Add to Longdo]
[かんさい, kansai] (n) dried vegetables [Add to Longdo]
[かんざい, kanzai] (n) dry lumber [Add to Longdo]
[からざけ, karazake] (n) dried salted salmon [Add to Longdo]
[かんしき, kanshiki] (n,adj-no) dry process [Add to Longdo]
式工法[かんしきこうほう, kanshikikouhou] (n) dry construction [Add to Longdo]
式製錬[かんしきせいれん, kanshikiseiren] (n) fire refining [Add to Longdo]
湿[かんしつ, kanshitsu] (n) degree of humidity [Add to Longdo]
湿球湿度計[かんしつきゅうしつどけい, kanshitsukyuushitsudokei] (n) wet and dry-bulb thermometer [Add to Longdo]
湿計[かんしつけい, kanshitsukei] (n) humidity meter [Add to Longdo]
漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue [Add to Longdo]
所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household [Add to Longdo]
上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away [Add to Longdo]
[かんば, kanba] (n) place to dry seaweed [Add to Longdo]
拭;拭き[からぶき, karabuki] (n,vs) polishing with a dry cloth [Add to Longdo]
[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation [Add to Longdo]
[かんせい, kansei] (adj-na,n,adj-no) dry; dryness; dry (pleurisy) [Add to Longdo]
性油[かんせいゆ, kanseiyu] (n) drying oil; linseed oil [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bottoms up!杯!
A toast to your 20th Anniversary!20周年記念に杯。
Here's to you!あなたに杯!
To your future!あなたの未来に杯!
Here's to you! Cheers!あなた方に、杯。
It's the dry here.ここは今期です。
The paint on the door is not dry yet.このドアのペンキはまだいていない。
On this occasion, we should drink a toast.この機会に杯すべきだ。
These dry sticks catch fire easily.これらのいた小枝はすぐ燃える。
Here's to your health!ご健康を祝して杯。
It will take awhile for the cement to dry before we can use it to park the car.セメントがいて車が止められるようになるのにしばらくかかる。
The wet shirt will soon dry up.そのぬれたシャツはすぐにくだろう。
Parts of the country are so dry as to be almost desert.その国の所々はあまりにも燥しており、ほとんど砂漠みたいだ。
The man died of thirst in a dry country.その男はある燥した国で水が飲めずに死んだ。
In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.タイではすでに燥しすぎて米作ができなくなった地方もある。
Why are you drying your hair?どうして髪をかしているの。
You must dry your clothes in any case.とにかく服をかしなさい。
Please come thirsty.のどをかしておいてください。
The fruits are dried in the sun.果実は天日で燥させます。
Let's drink a toast to our friends!我々の友人のために杯しよう。
All right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!皆さん、今夜は無礼講で行きましょう。それでは、杯。
Bring me a dry towel.いたタオルを持ってきて。
Dry sand absorbs water.いた砂は水を吸い込む。
Dry wood burns well.いた木材はよく燃える。
The dry season will set in soon.季がまもなく始まる。
It was all-or-nothing and we struck out spectacularly.坤一擲の大勝負。情けないけどこれが見事空振りに終わったんだなあ。
I'm looking for batteries.電池を探しているのですが。
The dry season there will set in soon.間もなくそこでは季に入るだろう。
The hot sun baked the ground dry.強い日差しで地面がいた。
Are my socks dry already?靴下はもういたのですか。
Your T-shirt will dray soon.君のTシャツはすぐくでしょう。 [M]
I will dry your T-shirt.君のTシャツをかしてあげましょう。 [M]
Let's drink to absent friends.欠席された友人たちのために、杯しましょう。
My mouth was dry.口はいていました。
Feel free to get yourself a drink if you are thirsty.喉がいているのでしたらご自由に飲み物を取ってお飲みください。
Let's toast the guest of honor!今夜の主賓に杯しよう。
My shirt isn't dry yet.私のシャツはまだいていない。
I am very thirsty.私はとてものどがいている。
With no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.樹木から水の供給がなければ、降雨量はやがて減少し、その地域は燥し続ける。
The most likely sources of energy in hot and dry regions are the wind and the sun.暑くて燥した地方で最も手に入りやすいエネルギー源は、風と日光である。
Hot, dry areas will become hotter and drier.暑く燥した地域はますます暑く燥するであろう。
No sooner is one lie out of your mouth than you're telling (yet) another.舌の根もかぬ内に、またいいかげんな話をするなよ。
Make with the beers, I'm thirsty!早くビールを持って来い、のどがいているんだ。
The sun baked the ground dry.地面が日に焼けてからからにいて固くなった。
Here's to a long and happy life!長寿とご幸福を祝して、杯。
We keep shiitake mushrooms dry.椎茸を燥させて保存します。
It gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏がひどく湿気が多いが、逆に冬は燥する。
It gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏はひどく湿気が多いが、逆に冬は燥する。
Make hay while the sun shines.日の照っている間に草を作れ。
I have dry skin.肌が燥しています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
無味[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top