ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*也*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -也-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[他, tā, ㄊㄚ] other, another; he, she, it
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] An additional, "also" 也  person 亻, Rank: 10
[地, de, ㄉㄜ˙] earth, ground, soil; land, region; structural particle used before a verb
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 21
[也, yě, ㄧㄝˇ] also, too
Radical: , Decomposition:   ?  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 31
[她, tā, ㄊㄚ] she, her
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 beside you 也, Rank: 91
[拖, tuō, ㄊㄨㄛ] to drag, to haul, to tow; to delay
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]    亻 [rén, ㄖㄣˊ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1492
[池, chí, ㄔˊ] pool, pond; moat; cistern
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1709
[驰, chí, ㄔˊ] speed, haste; to run, to gallop
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 2100
[弛, chí, ㄔˊ] to loosen, to relax; to unstring a bow
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 3358
[迤, yí, ㄧˊ] winding, meandering
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    ?  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 4732
[沲, tuó, ㄊㄨㄛˊ] to float
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    ?  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 7942
[馳, chí, ㄔˊ] speed, haste; to run, to gallop
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8197
[㐌, yí, ㄧˊ] a tribe of savages in South China
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] people
[酏, yǐ, ㄧˇ] millet wine
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]
就是[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e., #3,043 [Add to Longdo]
就是说[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is to say; so; thus, #4,335 [Add to Longdo]
一点[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, / ] not in the least; no way, #8,392 [Add to Longdo]
[Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ, / ] Vienna (capital of Austria), #15,935 [Add to Longdo]
[yě mén, ㄧㄝˇ ㄇㄣˊ, / ] Yemen, #24,299 [Add to Longdo]
之乎者[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me, #97,005 [Add to Longdo]
[yě bù, ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, ] neither; nor [Add to Longdo]
吾生有涯,而知无涯[wú shēng yě yǒu yá, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, ㄨˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, ér zhī yě wú yá, ㄦˊ ㄓ ㄧㄝˇ ㄨˊ ㄧㄚˊ, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
[Tī yě ěr, ㄊㄧ ㄧㄝˇ ㄦˇ, / ] Adolphe Thiers [Add to Longdo]
满口之乎者[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, / 滿] mouth full of literary phrases; to spout the classics [Add to Longdo]
食色性[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, ] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪法も亦法[あくほうもまたほうなり, akuhoumomatahounari] (exp) (id) A law is a law, however undesirable it may be [Add to Longdo]
(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P) [Add to Longdo]
[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
事実は小説より奇[じじつはしょうせつよりきなり, jijitsuhashousetsuyorikinari] (exp) (id) Truth is stranger than fiction [Add to Longdo]
時は金なり(P);時は金;時は金成り(iK)[ときはかねなり, tokihakanenari] (exp) time is money; (P) [Add to Longdo]
弱き者よ汝の名は女[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
知らぬは亭主許り[しらぬはていしゅばかりなり, shiranuhateishubakarinari] (exp) (id) Only the husband does not know [Add to Longdo]
盗人を捕らえて見れば我が子[ぬすびとをとらえてみればわがこなり, nusubitowotoraetemirebawagakonari] (exp) (id) The thief caught turn out to be one's own son [Add to Longdo]
文は人[ぶんはひとなり, bunhahitonari] (exp) (id) The style is the man [Add to Longdo]
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. ) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shinya married a pretty girl.はかわいい女の子と結婚した。
Mr Tatuya deals in grain.氏は穀類を商っている。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top