ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*乚*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -乚-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[也, yě, ㄧㄝˇ] also, too
Radical: , Decomposition:   ?  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 31
[己, jǐ, ㄐㄧˇ] self, oneself; personal, private; 6th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   ?  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictographic] A loom woven with thread, Rank: 162
[儿, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 兒, a picture of a child; compare 人, Rank: 192
[电, diàn, ㄉㄧㄢˋ] electricity; electric; lightning
Radical: , Decomposition:   曰 [yuē, ㄩㄝ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 電; lightning 申 from a storm cloud 雨, Rank: 230
[七, qī, ㄑㄧ] seven
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 530
[乱, luàn, ㄌㄨㄢˋ] anarchy, chaos; revolt
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 765
[礼, lǐ, ㄌㄧˇ] courtesy, manners, social customs
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 926
[鬼, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] ghost; demon; sly, mischievous
Radical: , Decomposition:   ?    乚 [gōu, ㄍㄡ]  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A ghost with a scary face, Rank: 1042
[孔, kǒng, ㄎㄨㄥˇ] opening, hole, orifice; great
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] The mouth 乚 of a crying baby 子, Rank: 1289
[扎, zhā, ㄓㄚ] to bind, to wrap; to pierce; to stop
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 tying a bundle with string 乚, Rank: 1411
[尺, chǐ, ㄔˇ] ruler, tape-measure; unit of length, about 1 ft.
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] Picture of a man measuring by pacing, Rank: 1474
[乳, rǔ, ㄖㄨˇ] breast, nipples; milk; to suckle
Radical: , Decomposition:   孚 [, ㄈㄨˊ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] hidden, Rank: 1831
[甩, shuǎi, ㄕㄨㄞˇ] to throw away, to fling, to discard
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] The opposite of "to use" 用, Rank: 2603
[陋, lòu, ㄌㄡˋ] coarse, crude; narrow; ugly
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    乚 [gōu, ㄍㄡ]  丙 [bǐng, ㄅㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] village, Rank: 2660
[札, zhá, ㄓㄚˊ] letter, note; correspondence
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 3211
[匕, bǐ, ㄅㄧˇ] spoon, ladle; knife, dirk
Radical: , Decomposition:   乚 [gōu, ㄍㄡ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictographic] A spoon, Rank: 3252
[轧, yà, ㄧㄚˋ] to crush, to grind; mill, roller
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 3269
[巳, sì, ㄙˋ] the hours from 9 to 11; 6th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   乚 [gōu, ㄍㄡ]  ?
Etymology: -, Rank: 3381
[羌, qiāng, ㄑㄧㄤ] Qiang nationality; surname
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 3509
[虬, qiú, ㄑㄧㄡˊ] young dragon
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 4242
[乩, jī, ㄐㄧ] to divine
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] divine, Rank: 4609
[乜, miē, ㄇㄧㄝ] to squint
Radical: , Decomposition:   ?  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 5265
[钆, gá, ㄍㄚˊ] gadolinium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6410
[尢, yóu, ㄧㄡˊ] weak, lame
Radical: , Decomposition:   ?  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] Cutting 一 off the feet 儿; compare 兀, Rank: 6516
[耴, yì, ㄧˋ]
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 8882
[乚, gōu, ㄍㄡ] secret, hidden, mysterious; small, minute; to conceal
Radical: , Decomposition:
Etymology: -
[乹, gān, ㄍㄢ] to clean; to dry up
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] Heat 乚from the sun 龺; 龺 also provides the pronunciation
乿[乿, zhì, ㄓˋ] to heal, to cure
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -
[亂, luàn, ㄌㄨㄢˋ] anarchy, chaos; revolt
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  ?    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    厶 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] A kneeling person 乚 using their hands 爫 to unravel a knot
[冘, yín, ㄧㄣˊ] to move on; doubtful
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] towel
[軋, yà, ㄧㄚˋ] to crush, to grind; mill, roller
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[饣, shí, ㄕˊ] food; to eat
Radical: , Decomposition:   ?  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top