ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丽*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丽-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丽, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: , Decomposition:   一 [, ]      冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麗; the antlers of a deer 鹿, Rank: 834
[俪, lì, ㄌㄧˋ] spouse; pair, couple
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  丽 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 4648
[骊, lí, ㄌㄧˊ] a pure-black horse; a pair of horses
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  丽 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 4826
[郦, lì, ㄌㄧˋ] a place in Henan province
Radical: , Decomposition:   丽 [, ㄌㄧˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 5123
[鹂, lí, ㄌㄧˊ] Chinese oriole; Oriolus oriolus
Radical: , Decomposition:   丽 [, ㄌㄧˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5427
[逦, lǐ, ㄌㄧˇ] winding, meandering
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  丽 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 5471
[鲡, lí, ㄌㄧˊ] eel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  丽 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5600
[麗, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: 鹿, Decomposition:   丽 [, ㄌㄧˋ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] The antlers of a deer 鹿, Rank: 7345
[酾, shāi, ㄕㄞ] to filter, to strain
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  丽 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 7780

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měi lì, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #1,377 [Add to Longdo]
[Lí, ㄌㄧˊ, / ] Korea, #2,951 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #2,951 [Add to Longdo]
[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous, #6,280 [Add to Longdo]
[Lì jiāng, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄤ, / ] Lijiang prefecture level city in northwest Yunnan, #10,477 [Add to Longdo]
[Mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Mary; Mali (a person's name), #12,432 [Add to Longdo]
[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]
[xiù lì, ㄒㄧㄡˋ ㄌㄧˋ, / ] pretty; beautiful, #15,983 [Add to Longdo]
[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]
[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty, #17,169 [Add to Longdo]
[Gāo lí, ㄍㄠ ㄌㄧˊ, / ] the Korean Koryo or Georyo dynasty (935-1392), #19,762 [Add to Longdo]
莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (person name), #20,147 [Add to Longdo]
[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] magnificence; magnificent; majestic; glorious, #22,290 [Add to Longdo]
[Dèng Lì jūn, ㄉㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] Teresa Teng (1953-1995), Taiwanese pop idol, #27,727 [Add to Longdo]
[Lí shuǐ, ㄌㄧˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] Lishui prefecture level city in Zhejiang, #28,639 [Add to Longdo]
[Ruì lì, ㄖㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] (N) Ruili (city in Yunnan), #31,908 [Add to Longdo]
[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] elegant; magnificent; exceptionally beautiful, #32,576 [Add to Longdo]
堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic, #39,353 [Add to Longdo]
高句[Gāo jù lí, ㄍㄠ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] Koguryo, one of the Korean three kingdoms (57BC-668AD), #41,072 [Add to Longdo]
[qǐ lì, ㄑㄧˇ ㄌㄧˋ, / ] beautiful; enchanting, #45,729 [Add to Longdo]
[Ài lì sī, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Alice (name), #46,431 [Add to Longdo]
蒙娜[Méng nà Lì shā, ㄇㄥˊ ㄋㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄚ, / ] Mona Lisa, #50,851 [Add to Longdo]
玛格[Mǎ gé lì tè, ㄇㄚˇ ㄍㄜˊ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ, / ] Margaret (name), #51,792 [Add to Longdo]
[Mǎ lì yà, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Maria (name), #54,567 [Add to Longdo]
水市[Lí shuǐ shì, ㄌㄧˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] Lishui prefecture level city in Zhejiang, #57,322 [Add to Longdo]
江市[Lì jiāng shì, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, / ] Lijiang prefecture level city in northwest Yunnan, #68,476 [Add to Longdo]
亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Ariane, French space rocket, #83,737 [Add to Longdo]
奥黛[Ào dà lì, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] Audrey, #86,837 [Add to Longdo]
[Mǎ lì yà, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Maria (name); St Mary, #93,954 [Add to Longdo]
水地区[Lì shuǐ dì qū, ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Lishui district (district in Zhejiang), #103,135 [Add to Longdo]
[Lǐ Lì shān, ㄌㄧˇ ㄌㄧˋ ㄕㄢ, / ] Lee Lai Shan, #131,803 [Add to Longdo]
江地区[Lì jiāng dì qū, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Lijiang prefecture in northwest Yunnan, #134,907 [Add to Longdo]
贝娅特克丝[Bèi yà tè lí kè sī, ㄅㄟˋ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Beatrix (name), #173,012 [Add to Longdo]
[shē lì, ㄕㄜ ㄌㄧˋ, ] sumptuous; a luxury, #235,932 [Add to Longdo]
江纳西族自治县[Lì jiāng Nà xī zú zì zhì xiàn, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄚˋ ㄒㄧ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 西 / 西] Lijiang Naxi autonomous county in Yunnan, #290,234 [Add to Longdo]
古墓[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄥˇ, / ] Tomb Raider [Add to Longdo]
[dà lì huā, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄏㄨㄚ, / ] dahlia [Add to Longdo]
[bǎo lì jīn, ㄅㄠˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣ, / ] PolyGram [Add to Longdo]
尼厄[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, / ] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune [Add to Longdo]
丝漫游奇境记[Ài lì sī màn yóu qí jìng jì, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄇㄢˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Alice in Wonderland [Add to Longdo]
乌克[wū kè lì lì, ㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] ukulele; simplified form also written 尤克里里琴 [Add to Longdo]
[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]
罗密欧与朱[Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄡ ㄩˇ ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Romeo and Juliet [Add to Longdo]
新世界[Měi lì xīn shì jiè, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] Brave new world, novel by Aldoux Huxley 阿道司·赫胥黎|阿道司·赫胥黎 [Add to Longdo]
苏格兰女王玛[Sū gé lán nǚ wáng Mǎ lì, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Mary Queen of Scots (1542-87) [Add to Longdo]
香榭[Xiāng xiè lì shè, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]
香榭舍大街[Xiāng xiè lì shè dà jiē, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]
佳娜[Lí jiā nà, ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ ㄋㄚˋ, / ] Regina (name) [Add to Longdo]
江古城[Lì jiāng gǔ chéng, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄤ ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] Lijiang old town (in Yunnan) [Add to Longdo]
[lì lì, ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Lili (panda name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top