ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丷*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丷-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[来, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: , Decomposition:   未 [wèi, ㄨㄟˋ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來, Rank: 15
[前, qián, ㄑㄧㄢˊ] in front, forward; former, preceding
Radical: , Decomposition:     丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]  刖 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 93
[关, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: -, Rank: 127
[并, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 並; two men standing side-by-side, Rank: 141
[产, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 159
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一, Rank: 197
[平, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广, Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [pictographic] A leveling scale, Rank: 215
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心, Rank: 228
[金, jīn, ㄐㄧㄣ] gold, metal; money
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]    王 [wáng, ㄨㄤˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [pictographic] A cast-iron bell, Rank: 260
[南, nán, ㄋㄢˊ] south; southern; southward
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A musical bell, Rank: 307
[单, dān, ㄉㄢ] single, individual, only; lone
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?
Etymology: -, Rank: 389
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  冏 [jiǒng, ㄐㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] bright, Rank: 402
[火, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire, flame; to burn; anger, rage
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictographic] Flames, Rank: 433
[乎, hū, ㄏㄨ] interrogative or exclamatory final particle
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]    ?  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: -, Rank: 458
[曾, céng, ㄘㄥˊ] already, formerly, once; the past
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A rice cooker on heat 日, building up steam 丷 and letting it off, Rank: 463
[首, shǒu, ㄕㄡˇ] chief, head, leader
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  自 [, ㄗˋ]
Etymology: [ideographic] A deer's head 自 adorned with antlers 丷, Rank: 481
[半, bàn, ㄅㄢˋ] half; semi-, incomplete
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A cow 牛 splitting 丷 wood in half, Rank: 513
[米, mǐ, ㄇㄧˇ] rice, millet, grain
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictographic] Grains of rice, Rank: 575
[兰, lán, ㄌㄢˊ] orchid; elegant, graceful
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  三 [sān, ㄙㄢ]
Etymology: [pictographic] An orchid in bloom, Rank: 642
[善, shàn, ㄕㄢˋ] good, virtuous, charitable, kind
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]      丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To give someone food 羊 and conversation 口, Rank: 749
[养, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 760
[弟, dì, ㄉㄧˋ] young brother, junior
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]    弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 816
[幸, xìng, ㄒㄧㄥˋ] favor, fortune, luck; surname
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Two men, one alive 土 and one dead 干; the living one is lucky, Rank: 902
[羊, yáng, ㄧㄤˊ] sheep, goat
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?
Etymology: [pictographic] A sheep's head with horns, Rank: 1337
[兼, jiān, ㄐㄧㄢ] both, and; at the same time; to unite, to combine
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]    彐 [, ㄐㄧˋ]    禾 [, ㄏㄜˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A hand holding two sheafs of grain 禾, Rank: 1515
[兽, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: , Decomposition:     丷 [ha, ㄏㄚ˙]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]    一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An animal with horns 丷, eyes 田, nose 一, and mouth 口, Rank: 1602
[夹, jiā, ㄐㄧㄚ] to support; to be wedged between
Radical: , Decomposition:   夫 [, ㄈㄨ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [ideographic] A person 夫 stuck between two others 丷, Rank: 1758
[豆, dòu, ㄉㄡˋ] beans, peas; bean-shaped
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] An old serving dish 口 on a stand with a lid 一, Rank: 1793
[遂, suì, ㄙㄨㄟˋ] to fail; to follow, to comply with
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2017
[兑, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷, Rank: 2424
[丫, yā, ㄧㄚ] forked; bifurcation
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A forked line 丨, Rank: 2682
[酋, qiú, ㄑㄧㄡˊ] chief of tribe, chieftain
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [pictographic] A feathered crown, Rank: 3403
[啬, sè, ㄙㄜˋ] miserly, stingy, thrifty
Radical: , Decomposition:     土 [, ㄊㄨˇ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]
Etymology: -, Rank: 3860
[鬲, gé, ㄍㄜˊ] earthen pot, iron cauldron
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?
Etymology: [pictographic] A cauldron 口 with three legs 冂丷, Rank: 6855
[冁, chǎn, ㄔㄢˇ] smile
Radical: , Decomposition:   单 [dān, ㄉㄢ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [ideographic] When an individual 单 opens up 展; 展 also provides the pronunciation, Rank: 7762
[㒸, suì, ㄙㄨㄟˋ] to obey, to follow; year, season, harvest
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: -
[並, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [ideographic] Two people sitting side-by-side; compare 竝
[丵, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] thick (grass)
Radical: , Decomposition:   业 [, ㄧㄝˋ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: -
[丷, ha, ㄏㄚ˙] kwukyel
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  ?
Etymology: -
[啇, dì, ㄉㄧˋ] stalk, stem, root, foot, base
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: -

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top