ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丶*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丶-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[为, wèi, ㄨㄟˋ] to do, to act; to handle, to govern; to be
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]    力 [, ㄌㄧˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 18
[之, zhī, ] marks preceding phrase as modifier of following phrase; it, him her, them; to go to
Radical: 丿, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  ?
Etymology: [ideographic] A foot meaning "to follow"; cursive version of 止, Rank: 44
[主, zhǔ, ㄓㄨˇ] to own; to host; master; host; lord
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictographic] A lamp 王 with a flame 丶, Rank: 87
[门, mén, ㄇㄣˊ] gate, door, entrance, opening
Radical: , Decomposition:     丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]  ?
Etymology: [pictographic] An open doorway or gate, Rank: 185
[义, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: 丿, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] sheep; simplified form of 義, Rank: 208
[太, tài, ㄊㄞˋ] very, too much; big; extreme
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A giant 大 with a normal-sized man 丶 for scale, Rank: 240
[术, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 328
广[广, guǎng, ㄍㄨㄤˇ] broad, vast, wide; building, house
Radical: 广, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [ideographic] A lean-to 厂, suggesting a building, Rank: 468
[举, jǔ, ㄐㄩˇ] to raise; to recommend; to praise
Radical: , Decomposition:   兴 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 586
[压, yā, ㄧㄚ] press; oppress; crush; pressure
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    土 [, ㄊㄨˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Soil 土 crushed under pressure 厂, Rank: 756
[户, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  尸 [shī, ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 戶; a door swinging on its hinge, Rank: 801
[丽, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: , Decomposition:   一 [, ]      冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麗; the antlers of a deer 鹿, Rank: 834
[良, liáng, ㄌㄧㄤˊ] good, virtuous, respectable
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 835
[玉, yù, ㄩˋ] jade, gem, precious stone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A necklace 丨 adorned with three pieces of jade, Rank: 1001
[凡, fán, ㄈㄢˊ] any, every, all; common, ordinary
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A plate or flat dish; an everyday item, Rank: 1013
[尤, yóu, ㄧㄡˊ] especially, particularly
Radical: , Decomposition:   尢 [yóu, ㄧㄡˊ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 1099
[丹, dān, ㄉㄢ] cinnabar, red, vermilion; pellet, powder
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  亠 [tóu, ㄊㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A red pellet 丶 from a mine 井, Rank: 1280
[匆, cōng, ㄘㄨㄥ] hastily, hurriedly, in a rush
Radical: , Decomposition:   勿 [, ㄨˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 1622
[斥, chì, ㄔˋ] to scold, to upbraid; to accuse, to blame; to reproach
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Someone scolded for cutting themselves 丶 with an axe 斤, Rank: 1857
[卜, bo, ㄅㄛ˙] divination, fortune-telling; prophecy
Radical: , Decomposition:   丨 [shù, ㄕㄨˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A crack on an oracle bone, Rank: 1979
[夕, xī, ㄒㄧ] evening, night, dusk; slanted
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A crescent moon, Rank: 2003
[叉, chā, ㄔㄚ] fork; prong; cross, intersect
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 grasping an object 丶, Rank: 2231
[兔, tù, ㄊㄨˋ] rabbit, hare
Radical: , Decomposition:   免 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A rabbit, Rank: 2364
[丸, wán, ㄨㄢˊ] ball, pebble, pellet, pill
Radical: , Decomposition:   九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A fist 九 holding a pebble 丶, Rank: 2462
[犬, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] dog
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A dog turned to the side, Rank: 2649
[刃, rèn, ㄖㄣˋ] edged tool, cutlery, knife edge
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A knife 刀 sharp enough to draw blood 丶, Rank: 2700
[勺, sháo, ㄕㄠˊ] spoon, ladle; unit of volume
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A spoon 勹 with something in it 丶, Rank: 3275
[乓, pāng, ㄆㄤ] used with ping for ping pong
Radical: 丿, Decomposition:   丘 [qiū, ㄑㄧㄡ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A ball bouncing back and forth; compare 乒, Rank: 3502
[戍, shù, ㄕㄨˋ] to garrison, to defend the border
Radical: , Decomposition:   戊 [, ㄨˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Arms 戈 surrounding the country 丶, Rank: 3767
[氐, dī, ㄉㄧ] the name of an ancient tribe
Radical: , Decomposition:   氏 [shì, ㄕˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] clan, Rank: 4355
[丶, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot
Radical: , Decomposition:
Etymology: -
[丷, ha, ㄏㄚ˙] kwukyel
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  ?
Etymology: -
[亠, tóu, ㄊㄡˊ] lid, cover; head
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  一 [, ]
Etymology: -
[冫, bīng, ㄅㄧㄥ] ice
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  ?
Etymology: -
[宀, gài,mián, ㄍˋ] roof; house
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: -
[寬, kuān, ㄎㄨㄢ] broad, spacious, vast, wide
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    見 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] roof
[豖, chù, ㄔㄨˋ] a shackled pig
Radical: , Decomposition:   豕 [shǐ, ㄕˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A pig 豕 in shackles 丶

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top